Happy Pride!

Idag inleds EuroPride i Göteborg. Tillsammans med Stockholm står Göteborg värd för en manifestation i kärlek. Det är ett resultat av ett enträget arbete över åren – en utveckling som var allt annat än given. Genom modiga personer inom HBTQ-rörelsen och tydliga politiska beslut har vi tillsammans fört den här staden närmare insikten om alla människors lika värde. Jag är stolt över vad vi har åstadkommit i Göteborg. Vi har gemensamt inrättat landets första kommunala HBTQ-råd. Vi har genomfört Sveriges första studie om HBTQ-personers arbetsmiljö. Vi har antagit en plan för att förbättra HBTQ-personers livsvillkor i Göteborg. Vi har arbetat med att höja kompetensen bland stadens anställda i HBTQ-frågor. En sådan utveckling sker inte av sig själv. Det är resultatet av tydlig politisk vilja, resultat av politiska beslut. Många initiativ på det här området har vi varit överens om över blockgränsen. Oavsett valets utgång är det därför min förhoppning att arbetet för att främja HBTQ-personers rättigheter fortsätter och stärks.

Inom arbetarrörelsen sjunger vi Internationalen. Textraden ”från mörkret stiga vi mot ljuset” skulle kunna karaktärisera den resa som skett gällande HBTQ. Jag är stolt över att vi Socialdemokrater spänner bågen i HBTQ-frågor med ett nytt nationellt HBTQ-program med många konkreta förslag. Det är resultat av att vi är många som vill se ett mer jämlikt, mer rättvist och mer solidariskt Sverige. Ett land som respekterar alla människors lika värde.

Men klockan kan snabbt vridas tillbaka. Ljuset kan bli till mörker, och gudarna ska veta att mörkerkrafter är på frammarsch i det här valet. Krafter som vill rangordna människor, delar upp oss och vill vända oss mot varandra. Sverigedemokraterna bedriver en kraftfullt rasistisk politik. SD i Göteborg har haft en tydlig homofobisk agenda: de har röstat nej till HBTQ-rådet; röstat nej till planen för att förbättra HBTQ-personers livsvillkor, röstat nej till riktlinjer för utformande av inkluderande dokument. Det finns ingenting i Sverigedemokraternas budgetförslag som stödjer HBTQ, tvärtom. Faktum är att SD i riksdagen inte stöttat en enda reform utan konsekvent röstat nej till alla former av progressiva förslag: röstat nej till borttagandet av tvångssterilisering vid könskorrigering, motarbetat samkönade äktenskap och varit emot samkönad adoption. De framgångar vi säkrat i Sverige och Göteborg kan försvinna och vi får en helt annan framtid. Vilka är de krav SD kommer att ställa för att stödja en alliansregering till exempel? Den människosyn SD grundades på och baserat hela sin existens på handlar om i grunden om en människosyn där vi har olika värde. Olika värde om du är invandrare. Olika värde om du är HBTQ-person. En dag kan det handla om dina rättigheter som tas bort, ditt värde som förminskas.

Vi ser världen över hur vissa rättigheter nu rullas tillbaka. I USA har Donald Trump infört ett förbud för transpersoner i militären och öppnat för samvetsklausuler baserat på religiösa uppfattningar. Något som hotar såväl kvinnors som HBTQ-personers rättigheter. I Egypten pågår en klappjakt på HBTQ-personer och ett lagförslag har presenterats som definierar homosexualitet som ett brott och kan ge upp till fem års fängelse. Indonesien, Tanzania. Förföljelsen av HBTQ-personer runt om i världen måste tas på allvar, inte minst när de söker skydd i vårt land. Men det finns också många ljusglimtar – i Malta och Tyskland som förra året legaliserade samkönade äktenskap. Och Taiwan som kan bli det första landet i Asien som tillåter samkönade äktenskap. Allt detta hade aldrig varit möjligt om inte dedikerade personer som tror på alla människors lika värde ställer sig upp, kämpar och tydligt visar – du är inte ensam, vi är starkare tillsammans.

Därför hoppas jag att vi alla sluter upp i Europrideparaden på lördag: för alla människors lika värde och med solidaritet för dem som inte kan höja sin röst! För att vi faktiskt är starkare tillsammans. Jag tänker ofta på filmen Pride som kom för några år sedan. En fantastisk film som visar på vilken kraft vi kan utgöra när vi gemensamt organiserar oss. Mitt i Thatchers Storbritannien 1984 skapades gruppen LGSM – Lesbian and Gays Support the Miners. De samlade in pengar för att stödja strejkande gruvarbetare. Gruvarbetarna i sin tur stödde deras kamp och gick bland annat i London Pride. De bidrog också till att det blev hela Labourpartiets kamp. Gemensamt kämpade man sedan för att få bort Section 28 – ett förbud att ta upp HBTQ-frågor i undervisningen. (Ett förbud som försvann först 2003 i England (!)

Förändring är möjlig men kommer inte av sig själv. Det har vi visat i Sverige. Det har vi visat i Göteborg. Förändring kommer från ett engagemang som leder till bland annat politiska beslut. Grunden för allt detta är hårt jobb men också tron på att det kan bli möjligt. Tron på det möjliga bygger på hopp.

Min politiska gärning bygger på att vi inte ska utgöra grupperingar var och en för sig. Utan att precis som i exemplet med Pride blir vi starkare tillsammans. Tron på alla människors lika värde förenar oss alla. Jag tänker på den unga personen som tvekar att komma ut – vi ska vara kraften som bär hela vägen, vi ska vara steget ut ur garderoben, vi ska vara det vänliga ordet i en hård värld, vi ska vara kramen i ensamhetens mörker, vi ska tillsammans vara hoppet, ljuset, kärleken. Vi ska bära varandra framåt och vi ska inte backa ett enda steg från de rättigheter vi har säkrat och kommer säkra tillsammans. Det finns ingen plats för hat. Vi är ingenting utan hopp. Vi är ingenting utan varandra.

Happy Pride!

/Mariya

facebook Twitter Email