Grattis alla sverigefinnar på högtidsdagen!

Idag firar vi den sverigefinska högtidsdagen på Göteborgs stadsmuseum. Sverigefinnarna utgör Sveriges största nationella minoritet. Den dag valdes utifrån folklivsforskarens Carl Axel Gottlunds födelsedag – en man som kom att ägna sin livsgärning att skildra det hårda livet i finnmarkerna. Gottlunds arbete bidrog till att skildra en verklighet få då kände till, och hans dagböcker är starka levnadsteckningar om en svunnen tid. Gottlund bidrog också till att förbättra livet för folket i finnmarkerna, bland annat genom litteratur.
Så här 222 år efter att Gottlunds föddes ser samhället väldigt annorlunda ut. Inte minst har en välfärdsstat byggts upp för att trygga människornas vardag.

I Göteborg har vi ett aktivt arbete att värna de nationella minoriteternas rättigheter – inte minst genom vårt samråd. Vår välfärd och trygghet ska inkludera alla. Därför är det viktigt att vi fortsätter arbetet för att lyfta bland annat den europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk. På kommunstyrelsens nästa sammanträde lyfter vi därför bland annat kravet på att översätta vanligt förekommande förvaltningstexter och formulär inom de statliga myndigheterna för att synliggöra och öka kunskapen om de nationella minoriteterna. Och för att skydda och främja minoritetsspråken. Jag ser detta som ett viktigt incitament för att höja status för de nationella minoritetsspråken, och jag hoppas övriga partier i kommunstyrelsen håller med mig.

I slutet av förra året blev vi rödgröna dessvärre nedröstade i kommunstyrelsen när vi ville stärka de nationella minoriteternas rättigheter ytterligare. För oss är det självklart att minoritetslagens rättigheter ska ingå i skollag respektive socialtjänstlag. Vi ska inte ha separata lagstiftningar för det som borde vara en självklarhet – att tryggheten inkluderar alla. Därför ville vi också utöka statsbidraget till nationella minoriteternas riksorganisationer. Som rotelansvarig kommer jag arbeta vidare för att stärka minoriteternas mänskliga rättigheter. Göteborgs Stad har som sitt långsiktiga mål att Göteborg ska vara en stad öppen för alla. Det är ett arbete som behöver bedrivas inom alla delar av samhället. Mänskliga rättigheter handlar om allas rättigheter – också sverigefinnarnas rättigheter.

Det är min förhoppning att vi kan fortsätta detta viktiga arbete utifrån en bred politisk uppslutning. I den tid vi nu lever i, när populism, inskränkthet och slutenhet gör sig gällande, behövs detta mer än någonsin. Vi som tror på alla människors lika värde är alltid starkare. Så med Gottlunds ord om salighet och hopp ser jag också fram mot en ljusare tid – som Gottlund skrev: ”Jordens dunst och dimma – det skingrade för oss”.

Grattis alla sverigefinnar på den fina dagen! Hyvää ruotsinsuomalaisten päivää!

/Mariya

facebook Twitter Email