Göteborg ansöker om att stå värd för MR-dagarna 2021

Idag fattade kommunstyrelsen beslut om att ansöka om att stå värd för MR-dagarna (mänskliga rättighetsdagarna) 2021. Göteborg har varit värd för MR-dagarna två gånger innan – 2012 och 2015. Att MR-dagarna – Nordens största forum för mänskliga rättigheter – skulle kunna återvända till Göteborg 2021 vore ett fantastiskt inslag i staden 400-årsfirande.

Göteborgarnas olika bakgrund, erfarenheter, perspektiv och engagemang är det som berikar staden, det är en av våra styrkor. Det var det för 400 år sedan, när holländare, skottar och tyskar byggde och utvecklade staden, och så är det än idag. Holländarna formgav staden med sina kanaler och den första registrerade göteborgaren var faktiskt en holländare – Johan wan Lingen. Göteborg är en stad som alltid varit ”öppen för världen”, där olika kulturer möts. Drömmen om en ljusare morgondag har fört människor till vår stad. Samma dröm fanns hos dem som lämnade stadens hamn under emigranttiden. Vi har alltid välkomnat människor till Göteborg och vi välkomnar dem idag. Kampen för öppenhet och för mänskliga rättigheter har tagit sig olika uttryck genom stadens historia – strävan efter frihet, handel och en bättre framtid byggde Göteborg starkt, till August Palm som på 1800-talet agiterar i Haga för arbetarnas rättigheter, till Frigga Carlberg som 1918 leder demonstrationen från Järntorget till Heden för kvinnors rösträtt till början av 2000-talet och den första HBT-festivalen, som West Pride hette då.

Därför är otroligt kul att just Göteborg kan stå som värdstad igen; en stad där mänskliga rättigheter står högt på den politiska agendan. En stad som tagit stora kliv i sitt arbete för att stärka rättigheterna. En stad där alla stadens verksamheter ska genomsyras av mänskliga rättigheter och främja likabehandling En stad i sitt viktigaste styrdokument – kommunfullmäktiges budget – lyfter in rättighetsperspektivet. En stad som fördjupat sitt arbete med de nationella minoriteterna – judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar – för att värna deras rättigheter. Jag är stolt över arbete vi har bedrivit!
Vi har också tagit en rad viktiga beslut för att befästa staden Göteborg som rättighetsstaden. Landets första kommunala HBTQ-råd, samråd för nationella minoriteten romer, en MR-handlingsplan, särskilda initiativ för att stärka insatserna mot antisemitismen, våldsbejakande extremism och våld i nära relationer. Ett systematiskt normkritiskt arbete och rekrytering pågår, där staden bland annat varit pionjär att lyfta fram arbetsmiljön för HBTQ-personer. Tillsammans med Västra Götalandsregionen arbetar vi för en MR-institution i Västsverige, som också skulle stärka den nya Jämställdhetsmyndigheten. Mycket arbete är igång men mycket arbete återstår. Min förhoppning är att framtidens göteborgare, vid framtida jubileum, ser tillbaka på vår tid som en viktig byggsten i stadens MR-historia så som vi till exempel ser de viktiga bidrag till kulturen som skapades vid Götaplatsen för snart 100 år sedan, med Konstmuseet och konsthallen.

Apropå att komma ihåg sin historia! Vid dagens beslut i kommunstyrelsen presenterade Sverigedemokraterna ett yttrande som bäst kan beskrivas som historielöst. SD är inte ett parti som alla andra! Det är ett parti med rötter i vitmaktrörelsen och högerextremism. Ett parti med djupt rasistiska och främlingsfientliga rötter. Det har SD gång på gång också visat genom hur de röstar i kommunen. Nej till rådet för nationella minoriteten romer och dess arvodering. Nej till HBTQ-planen. Nej till att stödja West Pride och Europride 2018. Ja till att stoppa bidraget till etniska föreningar. Ja till att avveckla West Pride. Missta dig inte – när SD trycker på voteringsknappen så är det inte öppenhet, alla människors lika värde och ett inkluderande samhälle för alla de tänker på. Historien har dock visat att politik som söndrar aldrig kan bestå människors vilja till gemenskap och solidaritet.

/Mariya

facebook Twitter Email