Fler lärare går före skattesänkningar

Jag vill se ett starkare samhälle med en bättre välfärd, snabbare integration och en kompromisslös kamp mot brottsligheten och dess orsaker. Därför är Socialdemokraternas trygghetsprogram för att alla barn ska få bra start i livet så viktig.

Fortfarande spelar det för stor roll i vilket hem barnen växer upp i. En elevs bostadsadress påverkar idag hur väl man kommer klara sig i skolan. Det kan jag aldrig acceptera. Skolans resurser ska användas så att alla elever kan utvecklas och gå ut med godkända betyg. Ingen elev ska lämnas efter och ingen ska heller hållas tillbaka.

För att det ska vara möjligt behövs fler vuxna i skolan, för att få lugn och ro i klassrummen. Socialdemokraterna går nu till val på löfte om att Vi vill därför utbilda fler lärare och fler lärarassistenter. Det är ett förslag som skulle ge lärare möjlighet att vara just lärare; att ägna sin tid åt att förbereda, genomföra och följa upp undervisningen i klassrummet. Detta med hjälp av lärarassistenter, som stöd för lärarna och en extraresurs för eleverna.

Socialdemokraterna vill även införa en ny nationell utbildningsform: läraraspiranter. Då lärarbristen är extremt allvarlig i många glesbygdsområden vill vi göra det möjligt att kombinera jobb och studier. Med andra ord, att läraraspiranter ska anställas i skolan samtidigt som de studerar till lärare parallellt med studier på högskolan. Läraraspirantsmodellen ska finnas i hela Sverige – så att alla skolor kan använda sig av läraraspiranter som studerar till lärare medan de jobbar i skolan.

Satsningen innebär även att förenkla för akademiker att bli lärare genom förbättrad validering. Detta ska ske genom fler platser på kompletterande pedagogisk utbildning så att fler universitetsutbildningar också kan ge en lärarexamen.
Jag vill ha ett samhälle och en skola som ger alla, oavsett bakgrund, möjlighet att växa. Skolan ska minska klyftorna i samhället – inte öka dem. Därför sätter jag en jämlik skola framför stora skattesänkningar

facebook Twitter Email