Fler bostäder – för vanligt folk

Jag vill se ett starkare samhälle med en bättre välfärd, högre pensioner och där föräldrar får mer tid med sina barn. Det är viktigare än sänkta skatter. Det behövs också fler bostäder i Göteborg eftersom vår stad är en av de mest dynamiska städerna i Europa. Jag vill att det i Göteborg byggs 60 000 nya bostäder till  2028. Minst hälften  ska vara hyresrätter, med hyror som vanliga människor har råd med. En blandning av boendeformer är en viktig nyckel till att minska klyftor och segregation. Därför vill jag också att fler småhus ska byggas i Göteborg. Barriären mellan inner- och ytterstad behöver byggas bort och våra  förorter lyftas.  Därför har vi planer att bygga flera tusen bostäder i Angered, Biskopsgården och Tynnered/Frölunda. Så bygger vi ett jämlikt och tryggare Göteborg.

 

facebook Twitter Email