Ett sjuksköterskelyft

Jag vill se ett starkare samhälle med en bättre välfärd, högre pensioner och en kompromisslös kamp mot brottsligheten och dess orsaker. Det är bättre än sänkta skatter. Vi socialdemokrater går till val på att skapa ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Vi vill investera i personalen, med fler personal och bättre villkor. Så ser vi till att alla får den vård och omsorg de behöver, när man behöver den.

Oavsett var i vårt avlånga land du bor ska du kunna lita på att du får den vård du behöver när du behöver den. Därför går vi socialdemokrater till val på ett sjuksköterskelyft, för att fler ska vilja, orka och kunna jobba som sjuksköterska. Vården och omsorgen behöver fler sjuksköterskor som kan ge alla patienter och omsorgstagare en vård och omsorg i världsklass.

För att fler ska vilja, orka och kunna jobba som sjuksköterska går vi socialdemokrater till val på ett sjuksköterskelyft i fyra delar. Det handlar om att möta utmaningar med tuff arbetsmiljö, få fler utbildade sjuksköterskor och ge nyutbildade sjuksköterskor en bra start på yrkeslivet. Vården behöver fler sjuksköterskor som kan ge alla patienter en vård i världsklass. Det prioriterar vi före stora skattesänkningar för de som redan har.

Vi vill därför införa ett kliniskt introduktionsår för nyexaminerade sjuksköterskor för att få till en bättre start i yrkeslivet. Vi vill för det andra rikta statsbidrag för verksamhetsförlagd utbildning för att göra det möjligt för handledning under utbildningen. På så sätt kan utbildningen byggas ut i den takt som behövs. För det tredje vill vi skapa en ledarskapsakademi för vård och omsorg. För att kunna ha en vård i världsklass är ledarskap och cheferna avgörande. Sist vill vi inrätta ett nationellt specialistsjuksköterskeråd, för att få till en nationell samordning kring antalet utbildningsplatser och områden.

Valet 2018 är en folkomröstning om svensk välfärd. Vi vill investera i en bättre sjukvård – för alla. Och för att korta vårdköerna och utveckla vården behövs satsningar på vårdens viktigaste resurs – personalen. Det är så vi bygger ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

facebook Twitter Email