Vi tummar inte på demokratin

Demokrati är inget vi socialdemokrater tummar på. Demokratin ska försvaras varje minut och av varje generation. Vi ska inte heller ta demokratin för given när vi ser att högerextrema, ultrakonservativa och populistiska partier i flera europeiska länder angriper medierna, pressfriheten och den fria åsiktsbildningen.

I Ungern, efter att Viktor Orbán och hans högerparti Fidesz kom till makten, tog han omedelbart kontrollen över medierna. Både den statliga radion och televisionen är under Orbáns kontroll. Nya chefer utsågs och nya styrdokument antogs. Journalister sparkades eller tystades ned.

I Polen tog det styrande partiet Lag och rättvisa över offentlig media. Partiet drev igenom en ny medielagstiftning för att stoppa kritiken mot regeringen.

I Italien kallas journalister för ”parasiter” och anklagas att de bara skriver propaganda som skyddar elitens intressen.

I Sverige sa Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson att Sveriges radios P3 är ”en skitkanal och vänsterliberal smörja”. I programmet ”Skavlan” menade Åkesson att etablerade medier i Sverige i ”väldigt hög grad” är ”fake news”.

Och så nu Moderaterna i Stockholms län som beslutade att helt avskaffa Sveriges television, Sveriges radio och Utbildningsradion. Det är ett fullkomligt genomkorkat och ogenomtänkt ställningstagande. Moderaterna vandrar allt mer högerut på den politiska skalan och ställer sig bredvid Sverigedemokraternas negativa syn på medier och public service.

För oss socialdemokrater är public service en av grundbultarna i ett demokratiskt samhälle och för att stärka de fria och oberoende medierna kommer vi under den kommande mandatperioden att driva följande förslag inom EU:

– Ge journalister starkare skydd. Vi vill utreda förutsättningarna att ta fram ett EU-direktiv som ska skydda oberoende kritiker, media och journalister från dyra rättsprocesser som syftar till dem att tystna.

– Ge EU-stöd till projekt och organisationer som värnar medie- och pressfriheten.

– Utveckla en europeisk strategi för mediernas och yttrande- och pressfrihetens utveckling inom EU.

Det vi ser idag i Europa är en farlig utveckling där pressfriheten och föreningsfriheten minskar, rättsstatens principer röstas bort och demokratin ersätts av allt mer illiberalt och auktoritärt styre. Ett samhälle utan oberoende offentligt finansierad media hör hemma i Europas mörka förflutna.
Det är inte mitt Europa och därför behöver vi politiker som bekänner sig med demokratin i ord och handling och fortsätter jobba för att stärka grundläggande demokratiska värderingar om människors fri-, rättigheter och lika värde.

Mariya Voyvodova (S)
Kandidat till Europaparlamentet

facebook Twitter Email