Dansk medieutveckling oroar mig

Jag är oroad över medieutvecklingen i Danmark. Public Service-bolaget, DR, står inför kraftiga nedskärningar och förändringar. På Nordiska rådets session som pågår nu i Oslo, frågade jag den danske statsministern Lars Lokke Rasmussen om vilka konsekvenser de omfattande nedskärningarna på public service-bolaget kommer att få. ”Inga konsekvenser”, svarade han.

Jag har svårt att se att nedskärning och omstrukturering av det här slaget inte skulle få konsekvenser. Jag tror istället att risken ökar för större splittring kring vad som är sant och falskt, minskande förtroende för granskande journalistik och misstro mot politiker, om det tummas på medias politiska oberoende.

DR ska spara 20 procent under fyra år. Hundratals anställda förlorar sina jobb, tv-och radiokanaler kommer att läggas ned och många populära radio- och tv-program kommer att försvinna. I public service-kontraktet, som nyligen offentliggjordes, står det också att i programmen ska det märkas att det danska samhället ”har sina rötter i kristendomen”. DR får också ett uppdrag att ”sprida dansk kultur och det danska kulturarvet”.

Detta sker i en tid när angreppen mot media i allmänhet och public service i synnerhet, har ökat. Behovet av medier som står oberoende från ekonomiska och politiska intressen har knappast varit större. Public service-bolagens höga trovärdighet i de nordiska länderna är ingen tillfällighet – här har avståndet mellan public service och politiken varit en självklarhet. Människor i de nordiska länderna söker sig ofta till public service när de vill ha trovärdiga uppgifter i motsats till tveksamma nyheter från okända källor.

Den danske statsministern är tvetydig kan jag tycka. Han hävdar att public service spelar en viktig roll i en demokrati men rycker på axlarna åt riskerna med kraftiga förändringar i ett fungerande koncept. Det är anmärkningsvärt.

Jag tycker att utvecklingen är oroande. För ett kulturutbud, granskande journalistik och bred underhållning i demokratins anda är det viktigt att vi i Norden värnar vår public service.

facebook Twitter Email