Carlsson och Jonsson: Nu skapar vi ordning och reda i byggbranschen!

En av de första saker vi Socialdemokrater i regeringsställning såg till att göra var att genomföra 10-punktsprogramet för ordning och reda på svensk arbetsmarknaden. Reform för reform har vi de senaste åren säkerställt arbetstagares rättigheter på arbetsmarknaden. Och nu är det dags för nästa reform, och den är efterlängtad tycker vi Gunilla Carlsson och Mattias Jonsson.

Nu lägger regeringen fram ett förslag om att huvudentreprenören ska ta ansvar för sina underentreprenörer. Detta är ett förslag som kommer säkerställa rätten till avtalsenlig lön för de anställda inom bygg och anläggningsbranschen.

Byggbranschen är idag tyvärr en bransch som drabbas av fusk och kriminalitet. Anledningen är den att det blir allt vanligare med långa kedjor av underentreprenörer till ett projekt och därmed finns det oseriösa arbetsgivare som ser en möjlighet att slippa undan ansvar för att tjäna pengar. Det är helt oacceptabelt att seriösa och ansvarstagande företag blir riskeras att konkurreras ut på grund av företag som mest ägnar sig åt fusk eller kriminalitet. Därför behövs det ordning och reda i entreprenadskedjan. Som försvårar för oseriösa företag att ta plats i kedjan.

Vårt förslag bygger på rätten till avtalsenlig lön. Lagförslaget innebär att en arbetstagare i bygg- och anläggningsbranschen som inte får lön på grund av att de arbetar för ett oseriöst företag ska kunna få betalt av det företag som anlitat arbetstagarens arbetsgivare. I andra hand ska huvudentreprenören ansvara. Lönen ska då vara betald inom 7 dagar.

Denna lagändring kommer skydda rätten till rätt lön för anställda i byggbranschen. Det kommer dessutom skydda seriösa företag, som idag gör ett fantastiskt jobb. Entreprenörers ansvar ska vara strikt, vilket det blir enligt det här förslaget. Vi som socialdemokrater och fackligt aktiva har länge drivit frågor för att förbättra löntagarnas arbetsvillkor och vi kommer fortsätta att stå fast för schyssta villkor på hela den svenska arbetsmarknaden. Alla människor ska kunna känna trygghet på jobbet. Trygghet på jobbet är en grundbult i den svenska modellen.

facebook Twitter Email