Buset hör inte hemma i Göteborg

Mattias Jonsson: Under en fredagskväll i april följde jag med citypolisen i Göteborg. Det var med blandade känslor jag satte mig i polisbilen.
Samtidigt som många var ute och roade sig var några få ute för att förstöra och bråka. Ett av larmen kom från väktarna i Nordstan. Det var bråk i en butik. När vi kom dit hade tre personer omhändertagits av väktare för stök och våld. Just när polisen skulle gripa de tre kom ännu ett larm. Denna gång om slagsmål i Nordstan.

Väktarna och poliserna gör ett fantastiskt bra och viktigt arbete. Men de vittnar också om att de har en tuff arbetssituation och en känsla av att inte alltid räcka till. Så ska det inte vara. De är våra trygghetshjältar.

Att det fortfarande finns unga i city som far illa bekräftas också av den kartläggningen som Fältgruppen city gjorde i februari. En vanlig kväll hänger omkring 100 ungdomar i Nordstan. Allt för många av dem är inblandade i brottslighet.

Efter min fredagskväll med polisen är jag ännu mera övertygad än tidigare att vi måste vara kompromisslösa mot brottsligheten. Men vi ska också bekämpa brottens orsaker. Ungdomar som hamnat i kriminalitet behöver en väg ut från miljöer som förvärrar deras problem. Det är när tron på framtiden går förlorad som gängen och våldet blir ett alternativ.

Kompromisslöshet mot brottsligheten men också bekämpa brottens orsaker.

Trygghet är viktigt för att alla ska känna sig säkra och trivas i sin vardag. För att öka tryggheten och minska brottsligheten arbetar Göteborgs stad och polisen framgångsrikt efter en modell som kallas Trygg i Göteborg. Den innehåller bl a fler fältarbetare ute på kvällarna, flera trygghetsvandringar och fler poliser på vissa platser.

Den som väljer att slå sig in på brottets bana ska inte få vara i fred. Under den gångna mandatperioden har den socialdemokratiskt ledda regeringen levererat mer pengar för bättre arbetsvillkor för polisen och fördubbling av antal antagna till polisutbildningen. Fler än 30 straffskärpningar har genomförts för att komma åt den organiserade brottsligheten.

Men det räcker inte. Vi socialdemokrater har därför lagt förslag om den största polissatsningen på 2000-talet. Vi vill se 10 000 fler polisanställda till år 2024 och ett särskilt skydd för blåljuspersonal. Idag lägger regeringen ett förslag om ytterligare straffskärpningar för att minska tillgången på illegala vapen i samhället. Straffen för vapenbrott föreslås skärpas liksom hårdare straff för smuggling av vapen. Det är viktigt för att öka tryggheten.

Som alternativ föreslår de borgerliga partierna en politik med sänkta löner, skattesänkningar för de rikaste och nedskärningar i välfärden leder till ökade klyftor och social oro.

Jag vill att Sverige ska vara ett tryggt land där vi håller ihop! Därför ska kampen mot brotten vara kompromisslös. Buset hör inte hemma i Göteborg.

facebook Twitter Email