Büser: Regeringen storsatsar på Göteborg och bygger ut hamnen

Vilken härlig dag. Beskedet från den socialdemokratiskt ledda regeringen om att 1,25 miljarder kronor satsas för att fördjupa farleden in till Göteborgs hamn är så viktigt. Förslaget presenteras av regeringen som en del av regeringens nationella transportplan.

En tredjedel av Sveriges utrikeshandel går via Göteborgs hamn. Hamnen spelar en betydande roll för sysselsättningen, tillväxten och handeln både lokalt, regionalt, nationellt liksom för resten av Skandinavien. Men för att hänga med i utvecklingen behöver infarten till hamnen fördjupas eftersom framtidens fartyg blir allt större.

För oss socialdemokrater är det viktigt att värna sjöfarten. Vi har därför aktivt drivit förslag om bland annat Sveriges första maritima strategi och tonnageskatt. Sjöfarten står för 90 procent av världshandeln och där särskilt direktsjöfarten spelar en betydande roll. Direktsjöfarten är en förutsättning för att många företag fortfarande ska kunna ha produktion i Sverige, och för att importvaror når butiker på utsatt tid och därmed till rätt pris.

Sverige kan, tack vare de investeringar som gjorts i Göteborgs hamn så som nya vägar, terminalytor och containerkranar, fortfarande ta emot nästan alla typer av godsfartyg. Men de större containerfartygen kan inte komma fullastade till Göteborg längre och i vissa fall kan de inte gå via Göteborgs hamn överhuvudtaget. Detta på grund av att farleden är för grund. Fartygen riskerar då välja en hamn utomlands och därmed en annan handelspartner. Sverige riskerar på grund av detta att gå miste om viktiga handelsrelationer och arbetstillfällen.

Kostnaderna för en farledsfördjupning är stora, men samhällsnyttan är ännu större. För att vi ska kunna ta emot de största containerfartygen behövs farleden fördjupas till 16-17 meter.

Vår globala konkurrenskraft är avgörande för att skapa fler jobb i Sverige. Regeringens besked om att farledsfördjupningen av Göteborgs hamn blir av bidrar till att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige! Den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas.

facebook Twitter Email