Budgeten utvecklar den svenska modellen

Anna Johansson: Idag har jag varit i Göteborg och presenterat regeringens förslag till budget för 2017. Rubriken på budgeten är ”Samhällsbygget – ansvar för Sverige” vilket jag tycker sammanfattar den bra.

Vi har både i Göteborg och i Sverige tuffa utmaningar framför oss. Samtidigt som svensk ekonomi går starkt och arbetslösheten faller snabbt så är klyftorna fortfarande för stora och plånbokens storlek avgör i allt för stor utsträckning möjligheterna.
Anna Johansson

Som politiskt engagerad så ser jag att det går med politiska beslut att skapa framtidstro och jämlikhet. Det kräver att vi fortsätter utveckla den svenska modellen med fler i jobb, värnar välfärden och möter klimatutmaningen.

I budgeten för 2017 tar vi ansvar för framtiden och föreslår nödvändiga reformer.

Regeringen fortsätter arbetet för att nå EU:s lägsta arbetslöshet 2020. För att stärka människors jobbchanser och förbättra matchningen på arbetsmarknaden har vi bland annat inlett ett nytt kunskapslyft med en satsning som fullt utbyggd omfattar ca 70 000 platser.

Sverige ska ha en välfärd av hög kvalitet som går att lita på. Därför har regeringen genomfört stora satsningar på vård, skola och omsorg. Vi fortsätter att prioritera välfärden och föreslår i denna budget att 10 miljarder kronor tillförs kommuner och landsting. Tillsammans med regeringens tidigare välfärdssatsningar motsvarar det cirka 30 000 anställda i välfärden.

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Den här budgeten är Sveriges genom tiderna största klimat- och miljöbudget, 12,9 miljarder kronor går till reformer som minskar utsläpp och stärker klimatarbetet.

Budgetförslaget innehåller också fortsatta satsningar på järnvägen för jobben och klimatet. Utöver de 1,34 miljarder kronor som årligen satsas på järnvägsunderhåll 2016-2018 satsar vi 200 miljoner kronor på en kapacitetshöjning redan nästa år. Sammanlagt ökar vi ramarna med anledning av kommande infrastrukturproposition med totalt nästan 9 miljarder 2019-2020.

För mig känns också satsningarna på trygghetsfrågorna extra viktiga. Vi föreslår satsningar på skolor i utsatta områden, ökade insatser för att minska arbetslösheten och mer samverkan mellan kommun och polis för att öka tryggheten och minska risken för att unga hamnar snett.

Vad alternativet till våra förslag är ser vi när vi tittar på de borgerliga regeringsåren. Då avvecklades den svenska modellen, arbetslösheten steg och välfärden urholkades. Jag vill istället fortsätta bygga på vårt samhällsbygge, med ansvar för Sverige.

 

facebook Twitter Email