Black Ribbon Day – Göteborg hedrar offren för totalitära regimer

Vi lever i ett öppet och demokratiskt samhälle. Vi har yttrandefrihet, mötesfrihet, organisationsfrihet. Vi håller fria och öppna val. Black Ribbon Day är en viktig dag för att minnas de illdåd som begåtts av totalitära och auktoritära regimer världen över. Nazismen, fascismen, kommunismen, stalinismen. Alla har de berövat människor sin frihet och försökt kväsa människovärdet. Det är ideologier som får sin näring genom stora klyftor i samhället. Inte sällan har de växt sig som starkast under svåra ekonomiska tider. De blåser misstro in i samhällen men erbjuder endast förtryck och förtvivlan. Därför är det viktigt att vi har ett samhälle som håller ihop, en välfärd och trygghet som fungerar för alla. Ett hoppfullt samhälle där dessa strömningar aldrig får kasta mörker över en ljusare morgondag.

De första orden i en våra grundlagar – Regeringsformen – lyder: All offentlig makt utgår från folket. Det är viktigt att värna detta genom att gå och rösta. Demokratin är ingen åskådarsport, det går inte att sitta vid sidan om utan man måste engagera sig. Ta ställning. Vi måste slå vakt om demokratin. Inte minst för att värna alla människors frihet och lika värde. För hoten mot demokratin är många. Populismen växer från höger till vänster. Det finns politiska krafter som vill ställa grupp mot grupp. Underblåsa oro. Påverka informationsflödet och kunskapsförmedlingen. Skapa klyftor i samhället. Det är krafter som menar att du och jag inte har samma värde, samma rättigheter. Om vi inte tar ställning – du och jag – och engagerar oss i demokratin riskerar vi gå en helt annan framtid till mötes.

Vi måste ständigt påminna oss om, särskilt denna dag när vi minns de offer som krossats under dessa totalitära regimer, att inget samhälle är vaccinerat mot antidemokratiska, auktoritära krafter. Vår kamp för frihet och demokrati kan aldrig vara över. Murar kan resas igen, en järnridå kan åter ta människors frihet ifrån dem. Vårt sätt att leva är aldrig givet. Stig Dagerman skrev en gång att ”blott den som har galler i ögat kan känna frihetens pris”. Det är inte en slump att den här dagen – Black Ribbon Day, sorgebandens dag – uppmärksammats mycket i Östeuropa. Jag växte själv upp i ett före detta kommunistland och vet att upplevelserna av förtrycket fortfarande lever i färskt minne.

Men galler, murar och taggtrådar kan inte hålla tillbaka människors längtan efter frihet. Detta har historien visat gång på gång. Från kulturrevolution till sammetsrevolution, från det stora språnget till den sjungande revolutionen, från Gulag till Pragvår, från Kristallnatten till ett fritt Berlin. Det är friheten och vetskapen om att vi alla har samma värde som till slut river alla murar. Som Olof Palme sa: ”Folkets längtan efter frihet kan icke nedslås med våld. Den kommer att leva och den kommer till sist att segra”. Idag minns vi alla dem som fallit offer för förtryck och terror. För dom och för kommande generationer måste vi fortsätta minnas och kämpa för demokratin.

/Mariya

PS: Idag håller vi en minnesceremoni på Stadsbiblioteket i Göteborg kl 18. Du är välkommen.

facebook Twitter Email