Bankerna måste ta ett ansvar för kontanthanteringen

Under de senaste åren har bankerna rusat fram i digitaliseringsloppet och lämnat många av sina kunder efter sig. De måste börja ta ansvar för att kontanthanteringen fungerar i hela landet. Riksbankskommitténs förslag om att uttrycka ett sådant krav i lag bör införas så snart som möjligt.

Kontantanvändningen minskar i en rasande fart. Vi ser att Sverige är närmast unikt jämfört med andra länder, sett till hur sällan vi betalar med kontanter. Självklart finns många fördelar med den utvecklingen. Risken att utsättas för rån minskar och svarta transaktioner försvåras. Men även om allt färre transaktioner i handeln sker med kontanter, så fyller de alltjämt en viktig funktion. Omkring en miljon svenskar står utanför det digitala samhället, däribland äldre, nyanlända och personer med funktionsvariationer. Tillgången på kontanter är viktig för att minska samhällets sårbarhet vid kriser och de erbjuder ett bättre integritetsskydd än elektroniska betalningsmedel.

Många föredrar att betala med kort eller telefonen, och det har givetvis spelat in i utvecklingen. Men det går inte att bortse från att bankerna har varit drivande i att minska kontantanvändningen. De har gjort betydande vinster på att tjänster som tidigare krävde manuell handläggning nu mer kan skötas av kunderna själva på nätet.

Det är inte rimligt att bankerna driver på för ett kontantfritt samhälle, utan att folkvalda företrädare har tagit ställning till vilka statliga betalningsmedel som ska finnas i framtiden.

För att säkerställa att alla i Sverige har tillgång till grundläggande betaltjänster, föreslog därför den parlamentariskt sammansatta Riksbankskommittén i somras att det borde införas ett lagstadgat krav på bankerna om att tillhandahålla kontantuttag och dagskassehantering i hela Sverige. Enligt förslaget ska höga böter betalas av den som inte lever upp till kravet. Jag anser att detta är rimligt.

Efter en höst med en övergångsregering som inte fick lägga några politiska förslag, har vi idag en handlingskraftig regering som kan ta tag i viktiga sakpolitiska frågor. Kravet på bankerna om att tillhandahålla kontanter är en sådan. Därför vill vi att det uttrycks i lagstiftning så snart som möjligt.

facebook Twitter Email