Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov

Jag vill se ett starkare samhälle med en bättre välfärd, högre pensioner och en kompromisslös kamp mot brottsligheten och dess orsaker. Det är bättre än sänkta skatter. Jag vill satsa mer på pensionärerna och barnfamiljerna, på att anställa fler lärare, undersköterskor och poliser. För att det ska vara möjligt behöver även de som tjänar allra mest vara med och bidra. Välstånd ska märkas av för vanligt folk, inte bara för de med tjocka plånböcker.

Därför är jag glad att Socialdemokraterna idag presenterade ett förslag om att höja skatterna för banker och kapitalägare. Pengar som kan gå till att stärka upp vår gemensamma välfärd. Den rikaste procenten i vårt land har inkomster som trefaldigats mellan 1995–2015. Då majoriteten av dessa inkomster är av kapital har deras slutliga skatt i förhållande till bruttoinkomsten landat på enbart 28 procent. Det är mycket lägre andel än vad många löntagare med vanliga inkomster betalar.

Även om förslaget inte är helt färdigtutformat är jag övertygad om att det är rätt väg att gå. Nu får de med allra störst förmögenheter faktiskt stå tillbaka – nu är det vanligt folks tur!

Passande nog presenterade idag Finansinspektionen att Nordea får tillstånd att flytta sitt huvudkontor till Finland. För som ni säkert kommer ihåg valde Nordea att ansöka om flytt som en reaktion på regeringens förra förslag om höjd bankskatt och höjda avgifter till resolutionsreserverna – krisbufferten vid exempelvis finanskris. Istället för att för att bidra till ett gemensamt starkt samhälle var vinsterna viktigast. En ren utpressningsmetod. Banker gör idag stora vinster, inte minst på människors bolån, samtidigt som de kan skapa oöverskådliga kostnader vid en finanskris. Det är inte mer än rimligt att banker bidrar mer än idag för att rusta samhället och trygga välfärden. Därför är jag väldigt glad att dagens förslag även innehåller en omarbetad version av bankskatten, som ska baseras på verksamhet i Sverige – oberoende i vilket land huvudkontoret ligget.

Det är ett viktigt steg i att bryta trenden där de som tjänar mest betalar mindre och mindre skatt. Dessa två skatteförändringar kan tillsammans öka skatteintäkterna med ungefär fem miljarder kronor. Pengar som kommer användas för att bygga ett starkare samhälle, ett tryggare Sverige.

facebook Twitter Email