Ansvarslös m-politik skadlig för Sverige

Johan klippt3
Johan Büser, riksdagsledamot

Johan Büser: Nu under helgen håller Moderaterna sitt Sverigemöte i Malmö. Idéutvecklingen tycks dock inte sträcka sig särskilt långt inom skattesänkarpartiet Moderaterna. I vanlig ordning ger de mest till höginkomsttagare, förespråkar otrygga anställningsformer, lägre löner och fortsatta nedskärningar. Moderaterna vågar inte ens ta i frågorna om hur vi säkerställer kvaliteten och arbetsmiljön i välfärden, och att skattemedel inte ska gå till vinster i skatteparadis. Var är ansvarstagandet?

Som socialdemokrat vet jag att moderat politik inte är den bästa varken för fler jobb eller en bättre välfärd. Både verkligheten och forskningen stödjer min övertygelse. Välfärden som folket kämpat för i över ett århundrade har de raserat i snabb takt. De stora ofinansierade skattesänkningarna tillsammans med privatiseringarna har skadat resultaten och jämlikheten i skolan, vården och omsorgen. Svenska elever har haft störst kunskapsras inom hela OECD och samtidigt har klyftorna växt. Sjukvården har drabbats av ständiga sparkrav och personalbrist. Bristerna i äldreomsorgen har tvingat 140 000 personer i arbetsför ålder att gå ner i arbetstid eller helt sluta arbeta för att ta hand om sina anhöriga.

Den socialdemokratiskt ledda regeringens inriktning för framtiden är en tvärvändning; vi ska fortsätta utveckla den svenska modellen och inte avveckla den. De närmaste åren investeras därför 60 miljarder per år i vårt gemensamma samhällsbygge. Jag konstaterar med stolthet att redan i år förverkligas satsningar som på höjda lärarlöner, mindre klasser och ökat stöd till de skolor som behöver det mest. Samtidigt som den största bostadssatsningen på över 20 år inleds i Göteborg.

De 10 välfärdsmiljarderna kommer att stärka kvalitén i Göteborgs skolor, vård och omsorg. Men i många borgerligt styrda kommuner är det fortfarande oklart om pengarna kommer att gå till just detta. Det gör mig milt sagt förbannad om pengarna istället går till skattesänkningar. Enligt forskningen gynnar jämlikhet tillväxten. Kalkylen är enkel; moderat nedskärningspolitik skapar större klyftor, som är sämre för Sverige. Socialdemokratisk politik enligt svenska modellen baseras istället på jämlikhet och trygghet. Tittar man på Sveriges tillväxt som nu ligger runt fyra procent, topp tio i världen, tycker jag att det säger en del.

Kanske är det just vad Moderaterna borde prata om på sitt Sverigemöte i helgen.

facebook Twitter Email