Anna Johansson: Allt fler nyanlända i jobb – på väg mot ett jämlikt Göteborg

Det går bra på svensk arbetsmarknad. Den glödheta konjunkturen i Göteborgsregionen bidrar starkt till den fallande arbetslösheten som vi sett under 2017. En majoritet av dem som kommit in på arbetsmarknaden är utrikesfödda. Samtidigt är de många nyanländas etablering en stor utmaning som vi fortsatt har att hantera.

Det är med glädje jag tar emot beskedet att Göteborgsregionen för tredje året i rad har lägst arbetslöshet bland storstadsregionerna. Göteborg är den enda storstadsregionen i Sverige där arbetslösheten bland utrikesfödda minskar, enligt en rapport från Business region Göteborg. Den sysselsatta arbetskraften i Göteborgsregionen ökade med drygt 14 000, varav hälften var utrikesfödda.

Färsk statistik från SCB visar att det tar allt kortare tid för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden. För de som kom till Sverige 2011 tog det bara fem år för hälften att få ett jobb, i jämförelse med de som kom 2007, där det tog ca nio år.

Den socialdemokratiska regeringen har genomfört flera viktiga reformer för att bättre ta emot och rusta människor som kommit nya till vårt land så att de kan bli delaktiga i samhällsbyggandet. Några exempel är bosättningslagen för att styra mottagandet av nyanlända, snabbspår till bristyrken och skapandet av nya, enklare vägar till jobb. Vi förenklar även anställningsstöden utan att försämra villkoren för den enskilda. Satsningarna har gett resultat. Idag är över fler 250 000 människor i arbete jämfört med när regeringen tillträdde. Till skillnad från de borgerliga partierna, som med sina lönesänkningar och otrygga anställningsvillkor splittrar Sverige, vill socialdemokraterna skapa ett tryggare och mer jämlikt Sverige. Alla ska bidra och känna sig betydelsefulla. Vi ska framåt tillsammans!

Utvecklingen går åt rätt håll men stora utmaningar kvarstår. En av dessa är nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Regeringen kommer därför att se över hur bestämmelser inom olika ersättningssystem påverkar utrikesfödda kvinnors ekonomiska förutsättningar att studera och arbeta. Vi har redan avskaffat vårdnadsbidraget och förändrat föräldraförsäkringen för nya svenskar med äldre barn, men det räcker inte. Jag är inte nöjd förrän alla som kan arbeta befinner sig i arbete. Vi ska tillsammans framåt mot ett jämlikt Göteborg!

Texten har uppdaterats genom att ett faktafel har justerats i stycke två jämfört med den ursprungliga texten.

facebook Twitter Email