Alliansen i Göteborg vill lägga ner papperstidningen Vårt Göteborg

Är det värt att lyssna på dig som är en äldre göteborgare? Det tycker inte alliansen och lägger nu ner papperstidningen Vårt Göteborg. På dagens möte med kommunstyrelsen beslöt Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna med stöd av Sverigedemokraterna att avveckla Vårt Göteborg. Idag finns tidningen både på nätet och som papperstidning. Jag är den första som välkomnar de möjligheter som dagens informationsteknik ger. Men – det innebär inte att vi ska exkludera dig som fortfarande behöver och vill ha information via en tryckt papperstidning. Och ni är många äldre göteborgare som vill ha det så. Det är nämligen ni som använder papperstidningen allra mest, enligt den senaste attitydmätningen. Hela 66 procent i åldrarna 70 år och äldre uppger att tidningen hjälper dem att hålla sig uppdaterade.

Mariya Voyvodova (S) Foto: Lena Dahlström
Mariya Voyvodova (S)
Foto: Lena Dahlström

Jag tycker som du – Vårt Göteborg är en viktig kanal för samhällsinformation. En ökad tillgänglighet till information ger ökade förutsättningar för delaktighet och påverkan, vilket också bidrar till stadens politiska mål att göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka. I sin budget skriver alliansen vackra ord om äldres valfrihet – att det är viktigt att du som äldre ska kunna bestämma och känna delaktighet. Men din röst betydde ingenting när alliansen och Sverigedemokraterna röstade bort din valfrihet idag.

Årets läsvärdesundersökning visar dessutom att 72 procent av göteborgare i alla åldrar tycker att det är mycket bra eller bra att Göteborgs stad ger ut samhällsinformation via en tryckt papperstidning till alla hushåll. Men alliansen väljer att strunta i dessa 72 procent och lägger ner papperstidningen.

Det är viktigt att anpassa våra informationskanaler efter hur människor konsumerar information. Därför måste vi se till alla invånares behov. Det är vår skyldighet som kommun och som medinvånare. Men alliansen skriver i sitt förslag att papperstidningen inte är till nytta för medborgarna. Då frågar jag mig – vilka medborgare menar de? Vi rödgröna ville skicka alliansens förslag till exempelvis Göteborgs Stads pensionärsråd och rådet för funktionshinderfrågor för att höra deras synpunkter. Du vet – att få kunna få sin röst hörd, att påverka och vara delaktig. Men alliansen röstade ner oss och ville inte ens skicka frågan på remiss. Vi förlorade omröstningen i kommunstyrelsen men den största förlusten är den för demokratin och det faktum att alla inte kan få ta del av tryckt samhällsinformation framöver.

För ett par veckor sedan valde alliansen att inte lyssna på våra nationella minoriteter och röstade ner förslag att stärka rättigheterna för minoriteterna. I dag var det de äldres tur att ignoreras av alliansen. Undrar vilka som står näst på tur.

/Mariya

facebook Twitter Email