Johan Büser året som varit och året som kommer

Läs mer

Mattias Jonsson: Jag ser fram emot 2017

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har under 2016 investerat i samhällsbygget och utvecklat den svenska modellen. Allt fler har ett arbete och arbetslösheten, inte minst bland unga, sjunker. Jag vill fortsätta på den vägen. Så här i mellandagarna tänker jag tillbaka på vad regeringen har åstadkommit under 2016 och vad jag ser fram emot 2017. Som jag…

Läs mer

Shadiye Heydari: Ett händelserikt 2016

Det har hänt väldigt mycket under 2016. Den tidigare borgerliga regeringens missade chanser har ersatts av den socialdemokratiskt ledda regeringens investeringar för framtidstro. Nu sjunker arbetslösheten och fler får det allt  bättre.  Så här mitt emellan jul och nyår vill jag summera vad jag sett som viktiga politiska händelser under 2016 och se fram emot 2017. 2016 var…

Läs mer

Stängningen av Röhsska museet – ett nödvändigt beslut

Politik är att vilja men också att välja. Som politiker ställs man till svars för sina beslut och det är helt i sin ordning i ett demokratiskt samhälle. Som politiker behöver man ibland våga fatta tuffa beslut som upprör och ta ett ansvar även när det blåser kallt om öronen. De senaste veckorna var lite…

Läs mer

Johan Büser: Klassbakgrund spelar roll i skolan

Jag är glad att vi nu i den senaste PISA-undersökningen kan se att kunskapsresultaten i svensk skola äntligen vänder. Det är ett styrkebesked för svensk skola, en seger och ett erkännande av det arbete för Sveriges lärare, rektorer och elever. Samtidigt lyfter PISA-undersökningen något som gör mig orolig; ojämlikheten fortsätter att öka och elevers sociala…

Läs mer

Shadiye Heydari: Assistansersättning ska gå till rätt ändamål

LSS och assistansersättningen har bidragit till att medmänniskorna i behov kan leva ett värdigt liv och vara delaktiga i samhället och det ska vi vara stolta över. Därför ska assistansersättning endast gå till rätt ändamål. Statens kostnader för assistansersättning mellan 2004-2014 har ökat från 10 miljarder kronor till 24 miljarder per år. Vi ser att…

Läs mer

Dagen efter PISA

Robert Hammarstrand, Socialdemokraterna i Göteborgs skolpolitiska talesperson: 1. Från att ha legat i topp i internationella jämförelser (både när det gäller kunskaper och likvärdighet) har den svenska skolan rasat mest av jämförbara länder. Nedgången har varit dramatisk och skakat den svenska skolan i grunden. Därför är det mycket glädjande att den negativa trenden äntligen är…

Läs mer

Mattias Jonsson: Att försvara demokratin kräver organsiering

Demokratin hotas idag genom populismen som präglar den politiska arenan. Därför är det viktigt att vi organiserar oss och tillsammans försvarar demokratin och våra värderingar Jag är djupt bekymrad över att populismen idag präglas i den politiska arenan. I USA har vi Trump, i Frankrike har vi Le Pen och här hemma i Sverige har…

Läs mer

Tord Karlsson: Elevens lärande i fokus för en likvärdig skola

Idag publiceras slutrapporten från den skolutredning som i maj 2015 fick i uppdrag att se över skolans organisation i Göteborg. Det är utifrån de lärdomar vi dragit under utredningens gång som vi landat i beslutet att överföra ansvaret för grundskolan och förskolan, från stadsdelsnivå till två centrala nämnder och förvaltningar. För oss socialdemokrater handlar detta…

Läs mer

Gunilla Carlsson: Kunskap i samverkan

I veckan presenterade regeringen sin forskningsproposition; Kunskap i samverkan. Ett långsiktigt politiskt förslag för att möta framtidens utmaningar, säkra vår konkurrenskraft och stärka samhällsbygget. I propositionen lyfts vikten av att satsa på ökad kvalité framför ökad kvantitet. Det tycker jag är bra och ansvarsfullt. Förslagets fokus ligger i att just öka kvalitén, en effektiv resursanvändnings…

Läs mer
facebook Twitter Email