Mattias Jonsson: Två kvinnor i månaden dör av mäns våld

Den socialdemokratiskt ledda regeringens budget är nu antagen. Bostäder, arbete och utbildning prioriteras i denna investeringsbudget för Sverige. I vanliga fall skulle jag ägnat denna bloggtext åt att förklara varför budgeten är så oerhört viktig för Göteborg och hur Socialdemokraterna fördelar från de som har allra mest, till de som behöver allra mest. Men inte…

Läs mer

Marina Johansson: Tryggare Göteborg

Idag presenteras det nya trygghetssamarbetet mellan polisen och Göteborgs stad. Polisen och staden har sedan tidigare ett nära samarbete när det gäller trygghetsfrågor och nu fördjupar och förstärker vi vår samverkan ytterligare ute i alla stadsdelar. Viktiga delar av detta är kontinuerliga avstämningar av lägesbilden varannan vecka, årlig trygghetsundersökning, sociala insatsgrupper, trygghetsråd, trygghetsvandringar, medborgardialoger, grannsamverkan, riktade…

Läs mer

Olle Ludvigsson: Ge konsumenten en bättre deal på finansmarknaden

EU-kommissionen tog idag ett positivt initiativ för att stärka konsumentens ställning på finansmarknaden. I en öppen konsultation – där vem som helst har möjlighet tycka till – vill kommissionen skaffa sig en tydligare bild av hur olika typer av finansiella tjänster kan göras bättre, billigare och mer lättillgängliga. Det rör sig i första hand om…

Läs mer

Shadiye Heydari: Ingen ska tvingas välja mellan sitt hem och sin hälsa

Förra veckan godkändes äntligen allmännyttans köp av hyresfastigheterna på Gropens Gård och Bredfjällsgatan i Hammarkullen. Med bred majoritet valde Göteborgs kommunfullmäktige att investera i något så viktigt som att bryta segregationen och ge stadens invånare samma möjligheter och förutsättningar. Detta är en stor seger; inte bara för hyresgästerna själva, utan också för alla de som…

Läs mer

Mattias Jonsson: Nya krafttag mot organiserad brottslighet

I såväl Göteborg som i andra kommuner har vi sett exempel på hur den organiserade brottsligheten nått en omfattning som hotar den ordning som vårt samhälle bygger på. Men vi har också sett hur en effektiv samverkan mellan kommun, myndigheter och rättsväsende kan bryta de kriminellas inflytande, återskapa lag och ordning samt försvara de värden…

Läs mer

Olle Ludvigsson: Det ljusnar för arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljöfrågorna har de senaste åren varit svårjobbade. På EU-nivån, där det övergripande regelverket ligger, har det knappast gått att åstadkomma någonting alls. Högerpolitiker och företagsorganisationer – som velat urholka regler snarare än skydda arbetstagare – har blockerat agendan. På den svenska nivån har det varit ännu värre. Den borgerliga regeringens systematiska nedmontering av arbetsmiljöarbetet har…

Läs mer
facebook Twitter Email