Johan Büser: Kraftfullt klimatavtal med start i Paris behövs.

Idag börjar äntligen det två veckor långa mötet i Paris där världens ledare ska komma överens om ett avtal som ska förhindra temperaturökningar av jordens medeltemperatur på över två grader. Klimatförändringarna är på riktigt och vi människor är minst sagt en bidragande faktor. Tack och lov råder det idag nästintill konsensus kring detta faktum, även…

Läs mer

Mattias Jonsson: Försöket med sex timmars arbetsdag förtjänar noggrann utvärdering

Göteborgs stad genomför sedan förra året ett experiment, ett försök, med arbetstidsförkortning på Svartedalens äldreboende. I korthet går försöket ut på att äldreboendets anställda arbetar sex timmar om dagen med bibehållen lön. Försöket kritiserades inledningsvis av många; man menade att det var slöseri, att det var en onödig satsning, att det fanns bättre saker att…

Läs mer

Olle Ludvigsson: Mer bör göras för att minska skattetrixandet

Efter förra årets ”Luxleaks”-skandal inrättades i EU-parlamentet ett tillfälligt skatteutskott. Fokus i utskottets arbete har legat på att analysera det skattetrixande som bl a ”Luxleaks” gjorde allmänt känt. Hur ser den aggressiva skatteplaneringen ut och vad bör göras för att minska den? Nu är utskottet – där jag jobbat aktivt – på väg att runda…

Läs mer

Flyktingkrisens lösning finns i Mellanöstern

Shadiye Heydari: En fortsatt kaotisk omvärld har under senare tid lett till att många söker sig till den europeiska kontinenten för en fristad. Sverige har axlat ett stort ansvar och det är något vi ska vara stolta över. Men Sveriges kapacitet är inte oändlig. Det räcker att se sig runtomkring för att förstå att dagens…

Läs mer

Avskaffat vårdnadsbidrag leder till ett jämlikare samhälle

Gunilla Carlsson: Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men mycket behöver fortfarande göras. I internationella rankningar hamnar Sverige högt, men det måste sättas i relation till bristande utveckling i andra länder. Det finns alltså ingen som helst anledning att vara nöjd med dagens läge. Än idag tjänar män mer än kvinnor för samma…

Läs mer

Kulturen tar plats i Östra Göteborg

Kommunstyrelsen beslutade idag att säga ja till ett nytt kulturhus i Bergsjön. Äntligen, säger jag! Detta är väldigt glädjande och mycket positivt för bergsjöborna och hela Göteborg. I maj 2012 fattade kommunfullmäktige beslut om att investera i byggandet av ett nytt kulturhus i Bergsjön. En vilja att bygga ett sådant hus uttalades också i kommunfullmäktiges…

Läs mer

Tillsammans mot rasism!

”Tillsammans mot rasism – agera för allas lika värde lokalt och globalt” – årets tema på MR-dagarna Äntligen är det dags för Göteborg att öppna upp dörrarna igen. Senast var 2012 och då var temat ”Vem har rätt till rättigheter?”. Då precis som nu är det är rättighetsperspektivet som står i fokus. Därför är det…

Läs mer

Johan Büser: Äntligen politik för jämställdhet

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Sett till utbildningsnivå, löner, medellivslängd och livsstil ligger vi i den absoluta toppen. Detta ska vi inte hymla med – socialdemokratin har sedan mitten på förra seklet aktivt arbetat för att motarbeta patriarkala strukturer och skapa ett samhälle där nyfödda pojkar och flickor har samma chanser och…

Läs mer

Gunilla Carlsson: Jämlikhet i skolan är nyckeln till ett jämlikt Sverige

Sveriges framtida välstånd avgörs av hur välfungerande vår utbildning är. Det är av högsta betydelse att alla barn, oavsett bakgrund, får chansen till att gå i en skola av högsta klass. Investeringar för en jämlik skola är därför bland socialdemokratins viktigaste framtidsfrågor – inte minst för att nå EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Den förra borgerliga…

Läs mer
facebook Twitter Email