Johan Büser: Mitt besök på Sjumilaskolan

Johan Büser: Som riksdagsledamot har man förmånen att förutom i Stockholm vara hemma i sin valkrets och jobba ett par dagar i veckan. Hemma i Göteborg brukar jag då passa på att hinna med möten, träffa partiet på hemmaplan och boka in olika typer av studiebesök. Studiebesöken är bland det roligaste man kan göra som…

Läs mer

Håkan Linnarsson: Internationell uppmärksamhet på förebyggande arbete för barn och unga.

Håkan Linnarsson: Igår kväll kom jag till Dublin och en transatlantisk konferens för inkluderande uppväxt som jag blivit inbjuden att tala på. Anledningen är att vårt arbete med familjecentraler har nått internationell uppmärksamhet. Fakta om familjecentraler: ”En familjecentral bedriver en verksamhet som är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande samt riktar sig till föräldrar och…

Läs mer

Gunilla Carlsson: En ansvarstagande majoritet skapar ett bättre Sverige

Gunilla Carlsson: Under partiledardebatten den 14 januari aviserade den vikarierande partiledaren för Sverigedemokraterna, Mattias Karlsson, att man tänkte lämna in en misstroendeförklaring mot statsministern Stefan Löfven. Det innebär att riksdagen röstar om sitt förtroende för statsministern och regeringen. Om riksdagen beslutar om misstroende är det samma som att yrka på statsministern och regeringens avgång. Det…

Läs mer

Ett ordentligt investeringslyft är precis vad Europa behöver

I tisdags tog EU-kommissionen två sammankopplade initiativ på ekonomiområdet. Dels klargjorde man att man framöver kommer att använda stabilitetspaktens budgetregler på ett lite mer flexibelt sätt. Detta bl a för att möjliggöra rimliga investeringsnivåer även för länder i ekonomiskt trångmål. Dels presenterade man det konkreta lagförslag som ska göra att den stora investeringsplanen på 315 miljarder…

Läs mer
Mattias Jonsson

Mattias Jonsson: Nu krävs tidigareläggning av järnväg till Landvetter!

Mattias Jonsson: Hur påverkas transporter av varor och människors resor av att Göteborg City Airport stängs? Göteborg är Västsveriges och landets viktigaste tillväxtmotor och resor och transporter måste fungera smidigt och effektivt. Därför krävs moderna vägnät, fungerande kollektivtrafik, tågen måste komma i tid och flyget måste ha tillräcklig kapacitet på Landvetter. Västsvenska paketet säkrar en…

Läs mer
facebook Twitter Email