Mattias Jonsson: Bygg fler bostäder för att klara jobben

Mattias Jonsson: Ikväll beslutar kommunfullmäktige i Göteborg om budget för 2015. Vi behöver bygga fler bostäder om vi ska klara jobben. Vi socialdemokrater har som nationellt mål att till år 2020 öka antalet personer som arbetar så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. För att fler ska hitta jobb måste bostadsbristen minska. I…

Läs mer

Viktiga kulturbeslut för ett rikare liv- i Göteborg och Sverige

Gunilla Carlsson: Imorgon torsdag tas i Göteborg viktiga kulturbeslut som bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i. Budgeten för Göteborg stad för 2015 ska beslutas i kommunfullmäktige. Som socialdemokrat ser jag att kulturen är en stark drivkraft för den demokratiska utvecklingen. Kulturen utgör en arena för samtal och debatt. Genom kulturen får…

Läs mer

Investeringsplanen kan bli nyttig – men imponerar inte

Olle Ludvigsson: Jean-Claude Juncker, EU-kommissionens ordförande, presenterade precis sin stora investeringsplan. Denna plan har ända sedan i somras varit en central snackis i Bryssel. Diagnosen är solklar. EU lider av akut investeringsbrist. Sedan 2007 har investeringarna fallit med hela 15 procent. Om inget görs kommer den europeiska ekonomin obönhörligen att halka efter övriga världen. Det…

Läs mer

Vem har sagt att politik inte kan vara spännande?

Johan Büser: Nu börjar det närma sig adventstider, och i politiken innebär det även budgettider. I nästa vecka röstar riksdagen om vår regerings förslag till budget. I dagsläget är det oklart hur Sverigedemokraterna tänker förhålla sig i omröstningen, om de endast tänker rösta för sin egen budget eller om de aktivt tänker rösta för alliansens…

Läs mer

En hållbar stad förutsätter spännande och innehållsrika offentliga rum

Mats Arnsmar: Den 19 november fyller Göteborgs första gångfartsgata, Vallgatan, tjugo år. Den är en bra symbol för det långa och enträgna arbete med att skapa mer levande och attraktiva gaturum som staden bedrivit. Det är också ett arbete vi ser fram emot att fortsätta och fördjupa i framtiden. En hållbar stad förutsätter spännande och innehållsrika…

Läs mer

Mattias betraktelser från riksdagens kammare

Mattias Jonsson: Den här veckan pågår den allmänpolitiska debatten i riksdagen. När jag nu sitter i kammaren och lyssnar på debatten kan jag konstatera att oppositionen (tidigare alliansregeringen) verka ha fått total beröringsskräck för sina åtta års förda politik bestående av skattesänkningar som enda svaret på alla problem. Resultaten är nedslående. 90 miljarder i underskott, högre…

Läs mer

Vi måste alla ta lite större ansvar för demokrati och rättigheter

Olle Ludvigsson: Jag deltog idag i en manifestation i Göteborg till minne av Kristallnatten. Det var en stark markering. Jag fick möjligheten att säga några ord. Ungefär så här tänker jag: Det är viktigt att minnas. Det handlar om att hedra offren. Det handlar också om att kunna se framåt med skarp blick. Den fråga…

Läs mer

Vi måste få stopp på den unkna skatteplaneringen

Olle Ludvigsson: Det har nu på morgonen blivit en hel del uppmärksamhet kring hur Luxemburg använts som skatteparadis. Det är bra. Det här är frågor som behöver diskuteras betydligt mer. Den nya läckan av hemliga dokument visar nog kanske inte något nytt i sak. Att detta förekommer har länge varit väl känt. Vad läckan ger…

Läs mer

Johan Büser: Yrkesprogrammen behöver förändras för att leda till jobb

Johan Büser, riksdagsledamot: Bland elever som fullföljer sin yrkesutbildning på gymnasiet har bara en av tre en etablerad ställning på arbetsmarknaden ett år senare. Bäst i Västra Götaland är elever som gått byggprogrammet där nästan 60 procent av eleverna fått ordentligt fäste på arbetsmarkanden efter ett år. Men så ser det tyvärr inte ut på…

Läs mer

EU måste hålla dörren till Serbien öppen

Olle Ludvigsson: I början av veckan reste jag till Serbien. Där deltog jag i en konferens om den ekonomiska och sociala utvecklingen på Västra Balkan. Jag har ofta varit i Serbien i fackliga sammanhang. Som vanligt var det trevligt. Som vanligt var det också mycket intressant. Kärnfrågan för konferensen – och som jag själv fokuserade…

Läs mer
facebook Twitter Email