Carlsson: I september avgör du!

Gunilla Carlsson: Sverige är ett bra land att leva i, men vi måste också inse att vi står inför stora framtidsutmaningar. Mer än 400 000 personer går arbetslösa. Långtidsarbetslösheten har tredubblats de senaste åtta åren. Ungdomsarbetslösheten har parkerat på internationellt sett mycket höga nivåer. Skolresultaten sjunker samtidigt och regeringen har gjort det allt svårare för unga…

Läs mer

Vi behöver fler jobb i Sverige

Mattias Jonsson: Vi socialdemokrater har som mål att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU vid 2020. Det innebär i praktiken en halvering av dagens nivåer, men vi är övertygade om att det går. Vi behöver fler jobb i Sverige, och fler som jobbar. Sveriges kan inte konkurrera genom att vara billigast eller störst. Vår…

Läs mer

Ny EU-kommission måste bli jämställd

På tisdag väljs luxemburgaren Jean-Claude Juncker sannolikt till ordförande för EU-kommissionen. Därmed kan han på allvar börja ägna sig åt frågan om hur den nya kommissionen ska se ut. En sak som han snabbt måste ta tag i är jämställdheten bland kommissionärerna. Så långt har de länder som offentliggjort sina intentioner nästan bara nominerat män….

Läs mer
facebook Twitter Email