Huvudentreprenörsansvar är rätt väg att gå

I skrivande stund är det osäkert om det blir strejk i morgon i byggbranschen. Blir det faktiskt strejk är det en mycket viktig strejk. Det här handlar inte om någon liten sidofråga, utan om hur hela branschen ska fungera. För tillfället är detta en bransch där alla de oseriösa aktörerna – och de är tyvärr…

Läs mer

Svagt av statsministern att dissa EU-val

Vi är många som jobbar intensivt för att öka intresset för EU-valet. EU är viktigt. Dels har den europeiska ekonomins utveckling direkt inverkan på de svenska jobben. Dels påverkas omkring 60 procent av dagordningen i en svensk kommun av EU. Dels skapar EU:s fonder och program en rad utmärkta möjligheter för individer, föreningar och företag…

Läs mer

Nollvision för dödsolyckor på jobbet får inte bli slag i luften

Jag och många andra socialdemokrater har tjatat en hel del om att Sverige behöver en nollvision för dödsolyckor på jobbet. Ända till för några veckor sedan sade man på den borgerliga sidan konsekvent nej. Nu har man plötsligt ändrat sig och svängt till ett ja. Det är mycket välkommet. Plötsligt finns det en möjlighet att…

Läs mer

Schyssta villkor främjar rörligheten i Europa

Den fria rörligheten inom EU är både viktig och bra. Det finns mycket att vinna på att fler rör sig över gränserna för att arbeta, ta en lärlingsanställning eller göra praktik. Om det gick att få bättre fart på rörligheten skulle den europeiska arbetsmarknaden fungera bättre. Tyvärr har diverse högerpolitiker en märklig bild av hur…

Läs mer

Stoppa dödsdatumen!

Shadiye Heydari: Sjukförsäkringen bygger på den grundläggande principen att alla är med och bidrar till en gemensam försäkring och alla har samma rätt att få ta del av den när man behöver. Vi finansierar den gemensamt genom arbete och avgifter på lönen och alla kan lita på att den träder in när man behöver. I Sverige…

Läs mer

Ingen ska nekas bankkonto

Denna vecka ska det avgöras om det blir en ny EU-lagstiftning om bankkonton. På torsdag hålls ett det avslutande förhandlingsmötet mellan rådet och parlamentet. Som ansvarig inom Soc&Dem-gruppen i parlamentet har jag jobbat intensivt med detta under lång tid. Förhandlingarna har bitvis varit krångliga. Det är inte alls säkert att slutet blir gott. Jag hoppas…

Läs mer

Facken är väldigt bra att ha

EU-parlamentet riktade idag hård kritik mot hur trojkan – alltså EU-kommissionen, ECB och IMF – agerat gentemot nödlånsländerna. Budskapet var tydligt: de ensidiga åtstramningarna har inte fungerat, de sociala konsekvenserna har blivit alltför negativa och den demokratiska förankringen har varit för svag. Parlamentet tog också avstånd från övertrampen mot fackliga fri- och rättigheter. Parterna har…

Läs mer

Nu måste Borg & Co leverera mot skattefusket

Under ett par år har det i den politiska retoriken funnits en samsyn om att ta krafttag mot skattefusket. Det är bra. Jag har själv jobbat intentivt för att lyfta frågan på dagordningen. Vad som nu oroar mig är dock att det blir för lite verkstad av snacket. Leverensen är för svag. Det måste det…

Läs mer

Dags för ny och starkare arbetsmiljöstrategi

Jag blir mer och mer irriterad på den låga ambitionsnivå som man på högersidan har i arbetsmiljöfrågorna. För den svenska regeringen och andra högerregeringar i Europa är arbetsmiljön ett slags icke-prioritet. Arbetsmiljöarbetet står stilla eller går bakåt på såväl europeisk som nationell nivå. Ett av många tecken på ointresset är att processen med att lansera…

Läs mer

Högskolan måste stärkas – inte försvagas

Jag är övertygad om att Sverige måste investera mer i kunskap för att i längden kunna klara den globala konkurrensen. Tungviktare som Kina, Indien och Brasilien gör nu snabba framsteg på kunskapsfronten. Även i många andra länder satsas det hårt. Om Sverige – och hela Europa – inte hänger med i detta kunskapsrace innebär det…

Läs mer
facebook Twitter Email