Mat är livet, hela livet

I samband med högtider blir måltiden än viktigare. Det är inte enbart vad vi äter, stor del handlar om samvaro med nära och kära. Men faktum är att måltiden är viktig hela året om särskilt när det gäller äldre som av olika skäl inte längre kan laga sin egna mat längre. Nu ser vi över…

Läs mer

Liten demokratisk revolution på gång

Jag brukar undvika att prata institutioner när det gäller EU. Det är sakfrågorna som ska stå i fokus. Nu känner jag dock att jag behöver göra en utvikning. Det verkar nämligen vara en liten demokratisk revolution på gång. Under veckan har både parlamentets ekonomiutskott och finansministrarna i rådet sagt sitt om hur avvecklingsmekanismen i bankunionen…

Läs mer

Framtidens mötesplatser!

Staden växer och utvecklas hela tiden, i Angered pågår många åtgärder för att skapa integration och arbete, flera nya företag har skapats i Angered den senaste åren  genom jobbskapande åtgärder i bla. Utveckling Nordost. Flera insatser för bättre resultat i skolan pågår. Angereds närsjukhus och Angereds Arena är mycket viktiga tillskott för alla göteborgare, och…

Läs mer

En tillbakablick över tiden som gått

Året börjar lida mot sitt slut och det arbetas för fullt här i stadshuset innan alla kan gå på julledighet. När vi ses nästa gång är det valåret 2014, vilket innebär att den här mandatperioden snart är slut.  Det ligger i politikens natur att ha ett högt tempo och ständigt blicka framåt för att utvecklas,…

Läs mer

Vi måste våga vara vettiga i synen på EU

I veckan kom ny statistik från SCB om svenskarnas syn på EU. Siffrorna visar att det har skett en liten svängning åt det positiva hållet. De positiva har blivit fler och de negativa färre. Moståndet mot euron är fortfarande kompakt, men när det gäller inställningen till det svenska EU-medlemskapet är nu 45 procent för och…

Läs mer

Oacceptabelt att kvinnor jobbar 59 dagar gratis

I måndags presenterade EU-kommissionen ny statistik över lönegapet mellan kvinnor och män. De senaste siffrorna gäller för 2011. Situationen är alltjämt usel. Den genomsnittliga kvinnliga timlönen är 16,2 procent (EU) respektive 15,8 procent (Sverige) lägre än den manliga. Det handlar alltså om rejäla skillnader. I jämförelse med männen och utslaget över ett år jobbar kvinnor…

Läs mer

Väntetiderna på akuten är oacceptabla!

Igår kom en rapport från Socialstyrelsen som visar att akutmottagningarna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har de längsta väntetiderna i landet. Helt ärligt så känns det riktigt dåligt och det är endast artighet som hindrar starkare ord. Som ordförande för SU vill jag självklart att våra akutmottagningar har den kortaste behandlingstiden av alla jämförbara sjukhus. Det räcker…

Läs mer

Barnens stad och BRIS

Barn och unga är Sveriges framtid och det viktigaste vi har, därför har barnperspektivet varit grunden för den politik som styr vårt Göteborg. Hur samhällen tar hand om sina barn är kanske ett av de viktigaste måtten på hälsotillståndet i ett land. De allra flesta barn i Göteborg vaknar varje morgon i ett kärleksfullt hem…

Läs mer

Lyft fram kulturhistoriska värden i Billdals park

Billdals park ägs sedan 1963 av Göteborgs stad och är en park som har såväl kulturhistoriska som biologiska värden. Här finns Billdals gård som är den enda större gården av sitt slag i Göteborg. Därtill kommer kringliggande byggnader samt parken som tillsammans utgör ett bra exempel på en herrgårdsbyggnad från 1800-talets senare hälft. Parken och naturområdet…

Läs mer

Singapore- ett föredömligt land när det kommer till skola och utbildning

Mellan den 28 och 1 november i år gjorde jag en studieresa till Singapore tillsammans med tre andra riksdagsledamöter. Under studieresan lade vi störst fokus på utbildningssystemet i Singapore, men vi fick samtidigt också lära oss mer om landets historia, situationen idag och om det politiska och sociala systemet i Singapore. Ett intressant och välfungerande…

Läs mer
facebook Twitter Email