Barnets rätt till båda sina föräldrar

 För några dagar sedan lämnade jag in en interpellation till justitieminister Beatrice Ask där jag ställde frågan: Vilka initiativ tänker ministern ta för att säkerställa att barnets bästa bedöms vid beslut om vårdnad och tänker ministern se över lagstiftningen? Jag tycker att det är oerhört viktigt att man ständigt arbetar för ett mer jämställt föräldraskap…

Läs mer

Att satsa på arbetsmiljön är en vinstaffär för alla

Idag har jag aktivt gått in i en process i det rättsliga utskottet i parlamentet. Det gör jag bara när det är riktigt viktigt. Det handlar om arbetsmiljön. Trots att ökade satsningar vore högst rationella är detta ett område som nedprioriterats i en följd av år. I hela EU – inklusive Sverige – har högermajoriteter…

Läs mer

Bättre ordning på arbetsmarknaden skapar nya jobb

Mattias Jonsson: Idag har Stefan Löfvén och Kars-Petter Thorwaldsson förslagit bättre ordning på den svenska arbetsmarknaden. Jag håller med dem om att behoven är stora att ta tag i uppluckringarna i anställningsskyddet, den höga arbetslösheten och pressen nedåt på lönerna. Regeringen har bedrivit en politik som medvetet har bidragit till att otryggheten breder ut sig…

Läs mer

En förbättrad a-kassa är förenlig med en stark arbetslinje

Mattias Jonsson: Jag har i min interpellation till finansministern Anders Borg (M) ställt frågan om finansministern och regeringen avser att justera ersättningsnivån och taket till arbetslöshetsförsäkringen. Finansministern har vid ett flertal tillfällen påstått att en höjning av ersättningsnivån leder till en lägre sysselsättning. Och regeringen har i en utdragen lågkonjunktur valt sänka ersättningsnivån, och ur…

Läs mer

Ökad transparens ska få företagen att ta ansvar för människor och miljö

Vi blev alla hårt berörda när textilfabriken i Bangladesh rasade i våras och dödade över 1000 arbetare. Vi blev alla riktigt irriterade över hästkött-skandalen i Sverige och övriga Europa. Nu förbereds EU-lagstiftning som skulle kunna begränsa de underliggande missförhållandena. Jag är aktiv i den processen. Idag debatterades frågan i ekonomiutskottet i EU-parlamentet. Lagförslaget handlar om…

Läs mer

Vi kan inte möta framtiden med fallande kunskapsnivå!

 Shadiye Heydari: Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina egna liv. Det är därför enligt mig oerhört oroande att resultaten i grundskolan har försämrats sex år i rad och att den svenska skolan tappar i de internationella kunskapsmätningarna. Vi kan inte möta framtiden med fallande kunskapsnivå!…

Läs mer

EU-kampanj med jobben som prio ett

Idag fredag 22 november blev det klart att jag kommer att stå som andra namn på partiets lista inför EU-valet 25 maj nästa år. Det är väldigt kul att få detta förtroende. Jag har åstadkommit en hel del så långt under denna mandatperiod, men känner samtidigt att jag har mycket kvar att uträtta. Jag ser…

Läs mer

Höghastighetsbana Oslo – Göteborg

  Det föreligger enorma investeringsbehov för svensk infrastruktur inom de närmaste åren. Särskilt skriande är behoven vad gäller utvecklingen, utbyggnad och underhåll av det svenska järnvägsnätet.  Medan den svenska regeringen vägrar ta höjd för nya järnvägsprojekt satsas det runtom i världen på höghastighetståg för att binda samman städer, regioner och hela länder. Elektrifierad järnväg är…

Läs mer

Ett steg i rätt riktning

Jag tror inte att någon har undgått debatten kring EU-migranternas situation som är svår i Europa, Sverige och i vårt Göteborg. Vi har ett välfungerande samarbete med frivilligorganisationerna och med hjälp av dem har vi haft möjlighet att bland annat bistå med öppen förskola, informationscenter och nu också ett vinterhärbärge. Men vi vet också att…

Läs mer

Reducerat sjuklöneansvar underlättar för små och medelstora företag att anställa

Tre av fyra jobb skapas idag inom små-och medelstora företag, för att kunna finansiera välfärden och öka skatteintäkterna behöver vi få företagen att anställa. En upplevd svårighet vid nyanställning är, för en mängd små- och medelstora företag, avsaknaden av finansiella muskler för sjukpenningskostnader. Många småföretagare ser därför sjuklöneveckan som ett betungande ansvar som minskar antalet…

Läs mer
facebook Twitter Email