Kultursatsning för framtidsjobb

Gunilla Carlsson: Regeringens misslyckande med jobben drabbar alla, inte bara de som är arbetslösa. Inte minst våra äldre som kommer att få mindre i plånboken nästa år då den höga arbetslösheten får bromsen i pensionssystemet att slå till. Kommunerna kommer också att få det allt svårare att upprätthålla kvaliteten i skola, vård och omsorg. Välfärden…

Läs mer

En strategi för evenemangsnäringen skapar fler jobb

Jag tycker att det behövs en sammanhållen och konkret strategi som förbättrar den svenska evenemangsnäringen. Strategin behöver utveckla modeller, som fördelar kostnader och intäkter på kort såväl som på lång sikt. Strategin bör åläggas staten, som i samarbete med idrottsrörelsen, kulturlivet och besöksnäringens organisationer koordinerar arbetet kring de stora internationella evenemangen. En sådan strategi genererar…

Läs mer

Rätt att rata låga anbud – det ger ett bättre Göteborg

Varje år upphandlar den offentliga sektorn i Sverige varor och tjänster för hundratals miljarder kronor. Det handlar till exempel om stat, kommuner och landsting som upphandlar allt från vägar och broar till skolmat. Det har länge funnits osäkerhet kring Lagen om offentlig upphandling (LOU) som gjort det svårare att förhindra oseriösa anbudsgivare. En dom i…

Läs mer

Succé för naturvetenskapligt program på Angeredsgymnasiet!

Nr 1 i serien: En bra start på veckan – goda exempel från gymnasieskolan i Göteborg.   Angeredsgymnasiet har sedan läsåret 2012/13 fått en ny inriktning som i korta drag innebär att man i första hand ska erbjuda studieförberedande program till elever som bor i Angered. För att gymnasiet ska bli intressant och viktigt för ungdomarna…

Läs mer

Finbesök på äldreboende och viktiga beslut om vår mat

Leif Mannerström gjorde succé på Bäckebols äldreboende och restaurang Gåsen i Backa. Samtalet var engagerat och vi avhandlade i stort sett allt om mat, från lagen om offentlig upphandling, vilken vi hade mycket att säga om! Till hur ofta stekbordet används. Leif ställde många bra frågor,  en var, varför är det inte lika bra överallt?…

Läs mer

Bostadsbristen måste upp på den nationella dagordningen

Det märks att bostadsbristen blir en allt hetare fråga runt om i landet. Omkring hälften av alla landets kommuner har brist på bostäder och allra svårast är det för dem som försöker etablera sig bostadsmarknaden, varav många är ungdomar. Bostadsbristen gör sig särskilt påmind nu på hösten när många nyinflyttade studenter letar boende. Att Göteborg…

Läs mer

Samarbete gör ett bra land mer framgångsrikt

Under de kommande fyra åren, vill vi investera två miljarder till att stärka samverkansformerna mellan näringsliv, forskning och offentlighet. Socialdemokratiska riksdagsledamöter från Västsverige har under denna vecka besökt ett flertal sådana samverkansprojekt i Göteborgsregionen. Vi började med att besöka företaget Immunicum AB, ett litet företag med fem anställda, som fokuserar på kliniska prover av cancervaccin….

Läs mer

Ökade insatser för utsatta EU-medborgare

Efter en ovanligt varm start på hösten börjar nu temperaturen att sjunka. Halsdukar och handskar plockas fram för att skydda sig mot kylan, men att kunna söka sig till värmen inomhus när kylan blir för hård är inte en självklarhet för alla. När vintern kommer innebär det en otrygg tillvaro för många EU-medborgare som under…

Läs mer

Förbättrade skolresultat bland familjehemsplacerade barn

Vi rödgröna har under hela mandatperioden varit tydliga med att vi vill öka jämlikheten i staden, och ett av våra prioriterade mål har varit att öka människors förutsättningar till goda livschanser. Det kan tyckas vara ett stort och abstrakt mål, och utmaningen för oss politiker ligger i att bryta ner det till verkliga resultat. Så…

Läs mer

Höstdistriktskongress 2013

På lördag träffas sisådär 300 engagerade göteborgska socialdemokrater för att diskutera och planera för det viktigaste vi har: framtiden! Vi socialdemokrater har i hög grad medverkat till att lyfta Göteborg. Från att ha uppfattats som en tung, grå industristad utan framtid är vi i dag navet i en kunskaps- och tillväxtregion med stora möjligheter att…

Läs mer
facebook Twitter Email