Västsvenska paketet är mer än miljön, det handlar om jobb, tillväxt och utveckling för Västsverige.

Shadiye Heydari: I förra veckan beslöt kommunfullmäktige att det ska hållas en folkomröstning om trängelskatterna! Det Västsvenska paketet handlar om mer än trängselskatten. Västsvenska paketet genererar jobb och ger tryggare och säkrare infrastruktur till våra barn och vår nästa generation. Det handlar om att politiken ska ta ansvar för framtiden. Det handlar om tunnlar, bro,…

Läs mer

Utförsäkrade behöver få kommer tillbaka i arbete

Shadiye Heydari: Jag har ställt en fråga i riksdagen till statsrådet Ulf Kristersson (M) om vilka åtgärder man har för avsikt att vidta för att  säkerställa att de utförsäkrade kommer tillbaka i arbete. Sjukförsäkringen i Sverige bygger på den grundläggande principen att alla är med och bidrar till en  gemensam försäkring och att alla har samma rätt…

Läs mer

Alla elever måste ges möjlighet att klara skolan

Gunilla Carlsson: LO Västsverige har presenterat en rapport som visar att klara gymnasiet blir alltmer en förutsättning för att komma in på arbetsmarknaden. I Göteborg är enligt rapporten andelen elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan 18 procent. 29 procent fullföljer inte gymnasieutbildningen inom fyra år. Samtidigt har arbetslösheten bland unga ökat till 15 procent…

Läs mer

För ett hållbart, rättvist och solidariskt Göteborg

Jag är stolt över budgetförslaget för 2014 som vi rödgröna presenterade igår. Extra kul är det att presskonferensen ägde rum i den nybyggda sim- och ishallen i Angered. Ibland kan det vara skönt att kunna se och känna på politiska beslut, precis som arenan i Angered. Gemensamt för alla våra satsningar och prioriteringar inför 2014…

Läs mer

Vi kan inte blunda när resultaten i grundskolan sjunker

Shadiye Heydari: Förra veckan besökte jag en skola i Göteborg för att skapa mig en egen uppfattning om elevernas lärmiljö och lärarnas arbetsmiljö på nära håll. Besöket var lärorikt och nyttigt, det gav mig viktiga insikter vilka förstärkas av ett flertal rapporter. Det jag kan konstatera är att det behövs extra resurser i våra skolor…

Läs mer
facebook Twitter Email