Vårt grannland kraftsamlar också

Trafikplanerare förbereder Norges nationellaplan. Den senaste dagen har jag tillbringat i Larvik som ligger 2 timmars pendeltågsresa söder om Oslo. Jag var inbjuden att tala om Västsvenska paketet och hur vi jobbat för att nå en bred politiks överenskommelse i infrastrukturfrågan. Det är intressant att notera de likheter som våra två länder har, och vilka…

Läs mer

Vårt grannland kraftsamlar också.

Trafikplanerare förbereder Norges nationellaplan. Den senaste dagen har jag tillbringat i Larvik som ligger 2 timmars pendeltågsresa söder om Oslo. Jag var inbjuden att tala om Västsvenska paketet och hur vi jobbat för att nå en bred politiks överenskommelse i infrastrukturfrågan. Det är intressant att notera de likheter som våra två länder har, och vilka…

Läs mer

Jag upprörs av överutnyttjandet av lönebidrag

Mattias Jonsson: På tisdagskvällen debatterade jag mot Hillevi Engström (M) om regeringens detaljstyrning av arbetsförmedlingen. (Se debatten här). Uppgifterna i Göteborgs-Posten att en kafékedja och en taxikedja i Göteborg systematiskt överutnyttjat arbetsförmedlingens subventionerade anställningsformer gör mig upprörd. En bidragsanställning via arbetsförmedlingen ska ge möjlighet till introduktion och handledning på arbetsplatsen. När upp till halva personalstyrkan…

Läs mer

Mindre klasser, sommarskola och sommarjobb.

Cecilia Dalman Eek: Idag presenterade Socialdemokraterna förslag för att nå målen om bättre skolresultat och EU:s lägsta arbetslöshet. Idag går utvecklingen åt motsatta hållet med sjunkande resultat i skolan sex år i rad och en hög arbetslöshet. Varje år går fler elever ut grundskolan utan godkända betyg. Likvärdigheten minskar dramatiskt och föräldrarnas studievana är den viktigaste faktorn för elevernas skolresultat. Men…

Läs mer

Varför ger regeringen en miljard kronor till kommuner med den lägsta skatten?

Lars Johansson: Igår var det frågestund i riksdagen. Jag ställde frågan till Annie Lööf  (se mig ställa frågan här) varför regeringen tycker att det är så viktigt att ge 1 miljard kronor till de kommuner i Sverige som har den lägsta skatten och är moderatstyrda i Stockholmsregionen. Det är nämligen det förslag regeringen har lagt fram och som har…

Läs mer

Håll er i trim för att orka jobba längre!

Idag på frågestunden ställde jag en fråga till Socialförsäkringsministern angående hans uttalande i samband med pensionsåldersutredningens slutbetänkande om åtgärder för ett längre arbetsliv. Ministern säger i sitt uttalande ”Håll er i trim för att orka jobba längre”. Han lägger ansvaret på individen, jag tycker ministerns uttalande är upprörande och förnedrande. Arbetsmiljön har en avgörande roll…

Läs mer

Viktigt om Västsvenska paketet och trängselskatten

I dagens GP sätter Johan Trouvé, vd för Västsvenska Handelskammaren, fingret på något som inte har framkommit tillräckligt tydligt i debatten. I skrivande stund finns inte artikeln på nätet men det huvudsakliga budskapet är att trängselskatten till väldigt stor del betalas av personern som inte bor i Göteborg. Den kartläggning som Västsvenska Handelskammaren har gjort visar att över…

Läs mer

Sverige sänker sina utbildningsambitioner istället för att höja dem

I går presenterade de fyra borgerliga partiledarna en satsning inom vårpropositionen på utbildningsplatser. Deras satsningar bestod i 9 400 nya utbildningsplatser uppdelade på universitet och högskolor (1 400 st), komvux (7 000 st) samt arbetsmarknadsutbildning (1 000 st). Jag tycker det ligger mycket i Magdalena Anderssons kommentar om förslaget: ”Vi socialdemokrater föreslog i höstas att…

Läs mer

Hav, både näring och musik

Dagen började med en av mina favoritresor, Älvsnabben över till Lindholmen. Jag har sagt det förut men det tål att upprepas. Den turen är en mikro-semester, en korttidsbehandling för trötta själar, en göteborgsinjektion av bästa sort. Lysande med andra ord. Nu var det inte själva resan som var målet utan den första svenska maritima dagen…

Läs mer

Kongressavslut – Välkomna tillbaka!

Då var sista valet och voteringen gjord för denna gång på den socialdemokratisks partikongressen.På förmiddagen idag klarades kärnkraft, varg och det mesta i miljö och energiväg ut. På klimatområdet har socialdemokraterna blivit tydligare genom att bland annat besluta om ett klimatpolitiskt ramverk som ska innehålla både delmål och sektorsvisa uppdrag. Det är mycket bra och…

Läs mer
facebook Twitter Email