Arbetet för en bättre missbruksvård har börjat

Tron på att ingen människa väljer ett liv som socialt utslagen av fri vilja skiljer oss från våra politiska motståndare. Många av oss känner inte igen oss i det Sverige vi ser växa fram, gemensamt ansvar och omsorg om varandra får mindre plats i den offentliga debatten.  Samhällsanalysen har blivit alltmer individorienterad de rådande samhällsstrukturerna…

Läs mer

Gruvnäringen skapar framtidens jobb

Lars johansson: Sverige är ett exportberoende land som är beroende av att det finns ett fungerande och väl utvecklat samarbete för att vara framgångsrika i den internationella konkurrensen. En sådan bransch är gruvnäringen som är på stark frammarsch i Sverige. Sverige är det land i Västeuropa som har störst mineraltillgångar och det är därför viktigt…

Läs mer

Vi står upp för allas lika värde

Mattias Jonsson (s) och Dario Espiga (s): Regeringen kan inte smita undan sitt ansvar längre. Polisens REVA (Rättssäkert och Effektivt Verkställighetsarbete) syftar till att mer effektivt finna människor som har blivit dömda till avvisning från Sverige för att kunna öka takten och verkställa fler beslut, allt enligt regeringens uttalade önskemål. I Malmö och Stockholm uppger…

Läs mer

Socialdemokraterna står upp för allas lika värde

Mattias Jonsson och Dario Espiga: Regeringen kan inte smita undan sitt ansvar längre. Polisens REVA (Rättssäkert och Effektivt Verkställighetsarbete) syftar till att mer effektivt finna människor som har blivit dömda till avvisning från Sverige för att kunna öka takten och verkställa fler beslut, allt enligt regeringens uttalade önskemål. I Malmö och Stockholm uppger media att…

Läs mer

Ung företagsamhet, ung kreativitet

Redan igår startade UF:s mässa på Mässan. Enligt uppgifter var det fullt pådrag från första stund med monterbyggande, iordningsställande, besökare och seminarier. Idag på förmiddagen var det prisutdelningar och mer officiellt invigningöppnande. Sedan full rulle igen med aktiva ungdomar bland montrar fyllda med alla möjliga produkter och tjänster. Många av de unga företagarna förtjänar verkligen…

Läs mer

För en mer rättvis skola!

Alla elever ska kunna uppnå goda studieresultat oberoende av social bakgrund eller vilken skola de går på. Tyvärr går utvecklingen i den svenska skolan helt i motsatt riktning. Enligt Skolverket har skillnaderna mellan olika skolors betygsresultat fördubblats sedan 1990-talet. Den s.k. ”likvärdigheten” har minskat vilket innebär att föräldrarnas utbildningsbakgrund och inställning till studier samt att…

Läs mer

Sorgerlig självbild stjälper

Svenskt näringsliv ordnade diskussion i veckan om sin senaste attitydranking av göteborg. Även om jag inte uppfattade mängden på antal svarande i den gjorda undersökningen, så  visar den dock att det finns utmaningar kvar i Göteborg. Attityd och effektivitet är de viktigaste faktorerna att fokusera på framåt för att bli bättre. Företagslots och kontaktcenter som nyligen inrättats är…

Läs mer

Industrin i Västsverige lever – och ska växa

Mattias Jonsson: ”Vi brukade ha människor som arbetade inom industrin – men de är praktiskt taget borta.” Så inledde den moderate statsministern Fredrik Reinfeldt sitt anförande vid ett publikt möte i Davos i Schweiz för en kort tid sedan. Vidare menade han att Sveriges problem var en för låg andel lågavlönade jobb, och då i…

Läs mer

En jämlik skola skapas inte med tidigare betyg

Utbildningsfrågornas betydelse har ökat markant. Från 1979 fram till valet 1994 ansåg mellan 2 till 6 procent av väljarna att utbildning var den viktigaste valfrågan. 2010 hade andelen ökat till hela 26 procent, vilket innebär att utbildningsfrågorna blivit den tredje viktigaste frågan efter välfärd/sjukvård och sysselsättning. Det är en inte särskilt förvånande utveckling i ett…

Läs mer

Kompetensförsäkring och utbildning för yrkesverksamma.

Cecilia Dalman Eek: Det behövs nya, kompletterande utbildningar på högskolor och yrkeshögskolor för människor i yrkeslivet. Vi vill införa en kompetensförsäkring för dem som vill vidareutbilda sig när jobben förändras. Framtiden kräver en ny syn på utbidlning som ger människor möjlighet att utbilda sig flera gånger i livet. Hittills har utbildning huvudsakligen setts som något man gör…

Läs mer
facebook Twitter Email