Så gick det till när ett enigt justitieutskottet sa nej till regeringen

Mattias Jonsson: Riksdagen säger nej till regeringens förslag om förkortad tid att överklaga från idag två månader till endast tre veckor i socialförsäkrings mål och A-kasse mål. Ibland blir det riktigt spännande. För en vecka sedan kom ärendet upp på justitieutskottet där regeringen föreslår minskad tid att överklaga till domstol i ärenden som rör a-kassa…

Läs mer

Ny mötesplats

Onsdagar är normalt kommunstyrelsedagar och platsen för sammanträdena är tämligen given det vill säja i stadshuset. Därför var denna onsdag ovanlig eftersom hela kommunstyrelsen var förflyttad ut till en av stans stora arbetsgivare, Volvo AB och Volco Cars. Förutom traditionellt styreselsemöte fick vi därför också information om senaste utvecklingen vad det gäller fordon, bränslen och…

Läs mer

Framtiden kräver obligatorisk gymnasieskola

Idag presenterade Stefan Löfven och Socialdemokraterna ett förslag om att göra skolan obligatorisk upp till 18 års ålder. Det innebär att också gymnasiet, på samma sätt som grundskolan, blir obligatoriskt. Istället för en skolplikt på 9 år får vi en skolplikt på 12 år. Jag tycker att det är ett bra förslag! Under lång tid…

Läs mer

Plus minus noll

Idag kom den första preliminära redovisningen av 2012 års ekonomiska resultat. Vi kan konstatera att kommunen redovisar ett resultat som med knapp marginal överstiger den nivå som krävs enligt god ekonomisk hushållning. Resultatet uppfyller också kommunallagens balanskrav. Det är bra! Den rödgröna majoriteten skriver i budgethandlingen för 2013 att nämnderna nu är så stora så…

Läs mer

En obligatorisk gymnasieskola rustar för framtidens jobb

Cecilia Dalman Eek: Fler unga måste kunna få ett jobb och försörja sig själva. Arbetslösheten bland unga som inte har gymnasieutbildning är mer än dubbelt så hög som för dem med godkänd gymnasieexamen. För att ge alla unga en bättre chans föreslår nu Socialdemokraterna att gymnasiet blir obligatoriskt upp till 18 år. Syftet är att…

Läs mer

Hatten av för Chalmers!

i dag måste vi lyfta på hatten för en händelse så stor så att den förtjänar förstasidan på alla tidningar. Idag blev det tillkännagivet att Chalmers får ett forskningsstöd av EU på 4,5 miljarder kronor, en nästan ofattbar summa. Meningen är att Chalmers ska fortsätta forska vidare på det som heter grafen som är ett…

Läs mer

Rusta fler unga för framtiden

Cecilia Dalman Eek: Fler unga måste få lyckas i skolan. För att unga ska få jobb krävs att de klarat av gymnasiet och därför måste fler få ta studenten. Det handlar både om deras ungdomarnas egen framtid och landets framtida konkurrenskraft. Sverige är ett litet land som behöver en väl utbildad arbetskraft och vi kan…

Läs mer

För bättre miljö, fler arbetstillfällen och mer kollektivtrafik

Nu kommer kollektivtrafiken fram snabbare i Göteborg och alla de göteborgare som sedan länge haft lust att åka klimatsmartare tar chansen att ställa bilen. Fler turer, fler bussar och spårvagnar och körfält där vår kollektivtrafik kommer fram snabbare har varit efterlängtat av alla de göteborgare vars kollektivtrafik ständigt fastnat i bilköer. Med det Västsvenska paketet…

Läs mer

Spring i benen och Volvo AB rullar vidare

Två roliga nyheter denna helg fast av helt olika karaktär är värda att omnämnas tycker jag. Den första är winterbugsloppen som hållits igår och idag i Slottsskogen. Jättekul med ett nytt sportevenemang i stan och ännu bättre att det är möjligt för alla delta. På familjestafetten blandades barn och vuxna i banorna runt Slottsskogen. Bäst…

Läs mer

Jobb högst på dagordningen

Mattias Jonsson: Idag presenterade Stefan Löfvén den första nyheten inför partikongressen i Göteborg i april, nämligen att prioriteringsdokumentet skall inledas med följande: ”Full sysselsättning är vår övergripande politiska prioritering. Skapandet av fler jobb och aktiva insatser mot arbetslösheten går före allt annat. Jobben ska sättas främst i hela den ekonomiska politiken. Vi socialdemokrater ska vidta…

Läs mer
facebook Twitter Email