Jag föreslår ett läslyft för Sverige

Gunilla Carlsson: Vi socialdemokrater har alltid hävdat litteraturen och läsandet som en bildningsväg att särskilt värna om. Med oro ser vi att läsförmågan blir sämre hos barnen och att läsandet minskar. Resultaten i grundskolan har sjunkit sex år i rad. Vi tappar nu också i läsförmåga, som är en förutsättning för inlärning. Samtidigt minskar bokläsningen….

Läs mer

Granskning,uthängning och en kinesisk mur

Veckan som gått har haft minst sagt varit händelserik. Den oberoende aktören Torbjörn Wikland har sagt sitt om vår handlingsplan mot oegentligheter och våra verksamheter har fått sina” betyg” vad det gäller upphandlingsprocess mm. Det känns som staden rör sig framåt i detta arbete men det återstår saker att göra. Bolagsutredningen som pågår kommer säkert den…

Läs mer

Inte okej att sprida rykten – men heller inte okej att starta bråk på grund av dem

Cecilia Dalman Eek: Ungdomar som kastar sten, flaskor och bråkar med polisen. Upploppet vid Plusgymnasiet skapade minnesflashar tillbaka till toppmöteskravallerna i Göteborg. Jag blev chockad när jag tog del av nyhetsrapporteringen om upploppet vid Plusgymnasiet och efterföljande bråk i Nordstan. Den första reaktionen är förstås att den sortens bråk inte kan rättfärdigas av någon provokation,…

Läs mer

Höj ribban

Inledningsvis vill jag understryka att jag alltid varit en stark anhängare av tåg och också SJ. Även i tider då omgivningen gett uttryck för tågens opålitlighet har jag troget tagit tåget och stått ut med förseningar och inställda fordon. Visserligen har jag gnytt och knorrat en del gånger men det har i huvudsak varit i…

Läs mer

Annie Lööf är svarslös om varslen

Mattias Jonsson: Har nu ägnat en timme åt att lyssna på dagens frågestund i riksdagens kammare. Annie Lööf var där bla och fick frågor om massarbetslösheten och näringspolitiken. Kan dessvärre konstatera att det enda svar som kommer är försvaret av den gigantiska bolagskattesänkning på hela 16 miljarder. Om nu regeringen har totalt misslyckats med sin…

Läs mer

Julkappar till Göteborgarna

I går invigde vi titthålet i gatan utanför Gillblads. Idag var det dags för Saluhallen, Korsgatan och den smarta skylten som visar hur mycket energi fastigheterna i innerstaden förbrukar. Saluhallen är en plats som finns i hjärtat hos Göteborgarna, som fått sig en rejäl upprustning. Anneli invigde och betonade just att det är en mötesplats….

Läs mer

Vad gör regeringen åt moms på digitala publikationer?

Gunilla Carlsson: Jag har i dagarna ställt en skriftlig fråga till finansminister Anders Borg om moms på digitala publikationer. Hela EU:s momsregelverk håller på att ses över, och i speciellt fokus är momsen på digitala medier. Redan i slutet av 2013 väntas kommissionen presentera ett nytt lagförslag på området. Till saken hör att det nuvarande…

Läs mer

Dubbel så bra på spåret

I fredags invigdes ”BanaVäg i Väst” den helt nya dubbelspåriga järnvägen mellan Göteborg och Trollhättan, samtidigt med den fyrfiliga vägen på samma sträcka. Trafikverket hade fixat ett mycket bra och intressant arrangemang med fullt av engagerade människor. Betydelsen av denna infrastruktursatsning kan inte underskattas, det knyter ihop Göteborg och Trollhättan som arbetsmarknadsregioner och som städer….

Läs mer

Köerna avklarade – nu är det dags för barngrupperna

Förskolan är en av de viktigaste frågorna för oss i den rödgröna majoriteten. Det är självklart av flera skäl. Vi tycker att barn, oavsett vilken familj de föds i, ska ha samma tillgång till en trygg och stimulerande miljö att vara i på dagarna. Vi vet också att tillgänglig förskola av god kvalitet leder till…

Läs mer

Sverige tappar i utbildningsnivå

Cecilia Dalman Eek: Sverige tillhörde länge de länder i världen med högst utbildningsnivå. Under krisåren på nittiotalet byggdes den svenska högskolan ut kraftigt, inte minst som en konjunkturåtgärd. Resultatet blev att en stor andel av dagens unga vuxna har högskoleutbildning. Men sedan den borgerliga regeringen tillträdde har politikens målsättning ändrats radikalt. Finanskrisens massarbetslöshet är fortfarande…

Läs mer
facebook Twitter Email