Förfärligt att unga hamnar i FAS 3

Mattias Jonsson: Antalet 18-24-åringar i Göteborg som är i Fas 3 har tredubblat det senaste året visat statistik från Arbetsförmedlingen som LO Västsverige tagit fram. I oktober 2012 var 15 unga göteborgare inskrivna i Fas 3. Detta trots Moderatregeringens löften om nolltolerans mot unga i åtgärden. Jag tycker detta är förfärligt. Både unga arbetslösa  och…

Läs mer

Buss med nytt innehåll

Det finns middagar och så finns det middagar. De flesta passerar förbi som i en ström av tillfällen för nödvändiga matintag, förhoppningsvis med en smula social samvaro, andra sticker ut och går minnesbanken för sin storslagenhet eller sitt exotiska innehåll. Gårdagens middag på en buss tillhör den senare kategorin. Då handlar det inte om en…

Läs mer

Ingen plan?

I onsdag tog kommunstyrelsen en plan för hur staden ska ta emot de som nu kommer till Göteborg för att återförenas med sina familjer och anhöriga. Det gör vi för att en sådan gemensam stadsövergripande plan saknas och för att ett nytt beslut fattats i riksdagen vad det gäller famileåtereförening. Den nu lagda planen kan…

Läs mer

Nobelt

Idag på eftermiddagen blev det klart att Göteborg får Nobel Week Dialogue 2013. Nobel dialogen är ett  vetenskaplig möte med nobelpristagare, vetenskapsmän och kvinnor och andra intressanta personer. Meningen är att det ska bli ett möte mellan forskningen och en engagerad allmänhet om aktuella forskningsfrågor. Det är roligt att kunna hälsa Nobelveckan välkommen till vår…

Läs mer

Sverige måste erkänna staten Palestina

Mattias Jonsson: Om alla partier i riksdagen röstar efter sin egen övertygelse finns det en majoritet i Sveriges riksdag för ett erkännande av staten Palestina. Men då måste Centerpartiets riksdagsledamöter våga stå upp för sitt eget partis politik. Jag vill att Sverige ska erkänna staten Palestina. Jag anser att man i praktiken överlåter beslutsrätten till Israel…

Läs mer

Värna nämndemannasystemet

Av Mattias Jonsson Nämndemannasystemet har kommit att ifrågasättas och händelser som Södertäljerättegången som måste göras om har tagits som intäkt för att systemet inte fungerar. Självfallet ska en rättegång göras om det blir fel. Nu slår belackarna av nämndemannainstitutet ner som hökar och menar att lekmannadomare inte har i domstolarna att göra och att de…

Läs mer

Klimatet – vi måste börja med oss själva

En av dagens huvudnyheter, förutom SAS väl och ve, har varit den rapport som talar om en global temperaturhöjning på minst fyra grader. Tidigare har vi försökt att förhålla oss till en temperaturhöjning på två grader, redan det en utmaning, inte minst i internationella förhandlingar. Fyra grader varmare på en kort tidsperiod skulle vara en…

Läs mer

Paket, cyklar och pensioner

Det var säkert ett 50-tal personer som nappat på stt få information om det västsvenska paketet i riksdagen i morses. På drygt en timme berättades det om paketet och vad som händer just nu. Frågor kom naturligtvis också under den kora timme som vsr satt för mötet. Allt från brohöjder, sjöfartens framtid, västlänkens framkomlighet till…

Läs mer

Inför en tonageskatt för sjöfarten

Gunilla Carlsson: Jag har motionerat i riksdagen om införande av tonnageskatt. Frågan har dragits i långbänk av regeringen och har varit upp till behandling i kammaren många gånger, senast i april 2012. Riksdagen riktade genom skatteutskottet våren 2007 ett enhälligt tillkännagivande till regeringen i frågan. Trots det har vi varit tvungna att motionera i frågan många gånger,…

Läs mer

Inte förvånad över SDs rasism

Mattias Jonsson: Som riksdagsledamot har jag på nära håll följt Sverigedemokraternas parlamenteriska arbete. Att ledande SD-företrädare använder rasistiska slagord är för mig lika förvånande som att vi socialdemokrater pratar om solidaritet och jämlikhet. Jag tycker i grunden inte att de värderingar som sverigedemokraterna står för hör hemma i sveriges riksdag. Sedan har vi i de övriga partierna ett ansvar att bli…

Läs mer
facebook Twitter Email