Tag Archives: jobb

Gunilla Carlsson: Äntligen tonnageskatt!

Riksdagen har nu äntligen röstat för tonnagebeskattning, något som kommer stärka den svenska sjöfarten avsevärt. Tonnageskatten innebär att det skattepliktiga resultatet bestäms utifrån fartygens lastförmåga. Nu kommer skatteregler få mindre betydelse för rederiernas investeringsbeslut. Tonnageskatten kommer även vara frivillig – företag … Continue reading

Posted in Arbete, Göteborg, Infrastruktur, Västsverige, vatten | Tagged , , | Kommentarer inaktiverade för Gunilla Carlsson: Äntligen tonnageskatt!

Budgeten utvecklar den svenska modellen

Anna Johansson: Idag har jag varit i Göteborg och presenterat regeringens förslag till budget för 2017. Rubriken på budgeten är ”Samhällsbygget – ansvar för Sverige” vilket jag tycker sammanfattar den bra. Vi har både i Göteborg och i Sverige tuffa … Continue reading

Posted in Göteborg | Tagged , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Budgeten utvecklar den svenska modellen

Johan Büser: Äntligen CSN-lån för körkort

Alla ska ha möjlighet att ta körkort. Idag har många inte råd. Därför är regeringens förslag om CSN-finansierade körkort en viktig jämlikhetsreform för att ge unga framtidstro oavsett ekonomisk bakgrund. CSN-lån för körkort är ett av våra vallöften som nu … Continue reading

Posted in Aktuellt, bil, Göteborg, jobb, ungdomar | Tagged , , , , | Kommentarer inaktiverade för Johan Büser: Äntligen CSN-lån för körkort

Industrilandet Sverige nyindustrialiseras

Mattias Jonsson: Idag är det tre år sedan Fredrik Reinfeldt i Davos sa att svenska industriarbetare är ”basically gone”. Så fel han hade.  I år är temat för Davismötet ”Den fjärde industriella revolutionen”, och näringsminister Mikael Damberg har idag presenterat en nyindustrialiseringsstrategi … Continue reading

Posted in jobb, Näringsliv | Tagged , , , | Kommentarer inaktiverade för Industrilandet Sverige nyindustrialiseras

Johan Büser: Yrkesprogrammen behöver förändras för att leda till jobb

Johan Büser, riksdagsledamot: Bland elever som fullföljer sin yrkesutbildning på gymnasiet har bara en av tre en etablerad ställning på arbetsmarknaden ett år senare. Bäst i Västra Götaland är elever som gått byggprogrammet där nästan 60 procent av eleverna fått … Continue reading

Posted in ungdomar, Utbildning | Tagged , , | Kommentarer inaktiverade för Johan Büser: Yrkesprogrammen behöver förändras för att leda till jobb

Studentjobb och kompetensförmedlingar- samverkan och forskning fler jobb och växande företag

Hur kan vi skapa fler innovativa och konkurrenskraftiga företag i Göteborgsregionen? Mycket pekar på att det behövs bättre strukturer för samverkan och forskning mellan akademi och näringsliv. I Göteborg finns det goda exempel där Göteborgs universitet såväl som Chalmers samverkat … Continue reading

Posted in Göteborg | Tagged , , | Kommentarer inaktiverade för Studentjobb och kompetensförmedlingar- samverkan och forskning fler jobb och växande företag

Mindre klasser, sommarskola och sommarjobb.

Cecilia Dalman Eek: Idag presenterade Socialdemokraterna förslag för att nå målen om bättre skolresultat och EU:s lägsta arbetslöshet. Idag går utvecklingen åt motsatta hållet med sjunkande resultat i skolan sex år i rad och en hög arbetslöshet. Varje år går fler elever ut … Continue reading

Posted in Arbete, Göteborg, Skola, ungdomar | Tagged , | Kommentarer inaktiverade för Mindre klasser, sommarskola och sommarjobb.