Trygg i Bergsjön

Marina johansson (S) och Ann-Sofie Hermansson (S) besöker föreningsaktiva i Bergsjön

Marina Johansson (S) och Ann-Sofie Hermansson (S) besöker föreningsaktiva i Bergsjön

Igår var jag och Soffan i Bergsjön och träffade eldsjälarna bakom stadsdelens framgångsrika trygghetsarbete. Stadsdelens trygghetssamordnare Maria Bolander berättade om trygghetsundersökningarna som genomförs och den positiva utveckling som skett i nära samverkan med civilsamhälle och föreningsliv.

Ulf Melander och Christian Nylén från polisen gav sitt perspektiv och förstärkte ytterligare hur oerhört viktigt det är att civilsamhället är delaktiga i trygghetsarbetet. Finns det bra kontakter mellan polis och medborgare så fungerar det förebyggande arbetet mycket smidigare och blir mycket effektivare.

Anna Byström från Ung Öst och Jan Wikström, Sanna Grosch och Adam Farah från förebyggandeenheten berättade om hur de skapar kontaktytor med ungdomarna i stadsdelen och hur de jobbar för att knyta ihop alla goda krafter som finns.

Det var också väldigt intressant att höra Yoonis Hassan och Leif Palmqvist prata om hur den unika verksamheten med föreningsvandring startade och fortsätter att växa och utvecklas. Flera kvällar i veckan är människor från stadsdelens föreningar ute och vandrar till sent på kvällen. Det är en otroligt viktig insats för att stärka tryggheten och den sociala sammanhållningen i stadsdelen.

Genom att de lokala föreningarna engagerats i trygghetsarbetet så har det också blivit möjligt att hålla Sandklevsskolans idrottshall öppen på fredag- och lördagsnätterna i samarbete med Idrotts- och föreningsförvaltningen. Vi fick en rundvisning och det var jätteroligt att se alla ungdomar och föräldrar som idrottade och umgicks.

Det här är själva kärnan i Jämlikt Göteborg. När vi samlar de goda krafterna i samhället, medborgarna, föreningslivet, polisen och staden, och jobbar tillsammans så bygger vi ett starkare och bättre samhälle. Det är oerhört inspirerande att se den där positiva glimten i ögat på folk, den där känslan av att jobba tillsammans för att skapa något större och bättre för alla. Det är så vi bygger landet.

Posted in Göteborg | Kommentarer inaktiverade för Trygg i Bergsjön

Johan Büser: Först när tryggheten är säkrad kan människor känna framtidstro!

När jag pratar med göteborgare kommer ofta trygghetsfrågan upp. Välfärd, bostad och arbete är alltid viktiga frågor men frågor som rör kriminalitet och känslor av otrygghet är något som är angeläget för många göteborgare.  Vi har under en tid sett en tydlig och mycket oroande trend med skjutningar såväl i ytterstad som innerstad. Den organiserade brottsligheten hotar den ordning vårt samhälle bygger på. 

Jag som riksdagsledamot kan inte acceptera kriminaliteten och jag är oroad över att människor känner sig otrygga. Det är av högsta prioritet för oss socialdemokrater att nödvändiga insatser riktas mot att bekämpa såväl kriminaliteten som dess grogrunder.  För att skapa trygghet i en ny tid krävs ökade resurser och effektivare reformer – det är att investera i framtiden och det verkar mer långsiktigt än borgerliga skattesänkningar. 

Riksdagsledamot Johan Büser

Riksdagsledamot Johan Büser

Jag är övertygad om att utvecklingen går att vända. Igår presenterade regeringen det första nationella brottsförebyggande programmet på 20 år, ”Tillsammans mot brott”.

Totalt innebär satsningen ett resurstillskott på 40 miljoner kronor per år, som främst kommer riktas mot att unga förhindras att dras in i gäng och att socialt utsatta bostadsområden blir trygga och säkra. Det brottsförebyggande arbetet är mycket viktigt i sammanhanget och där tror jag att samverkan mellan olika instanser är avgörande för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Satsningar riktas också mot Sveriges poliskårer genom att regeringen fördubblar intagningen till polisutbildningen. Straffen för grova våldsbrott och grova vapenbrott kommer som ett led i programmet att skärpas, för att göra det så svårt som möjligt att vara kriminell i Sverige.

Jag är övertygad över att en politik för minskade klyftor, fler i arbete och bättre skola lägger grunden för ett tryggare samhälle. Att arbetslösheten nu minskar, särskilt bland ungdomar, är mycket viktigt för att nyrekryteringen till kriminella gäng ska upphöra. I kombination med det nya brottsförebyggande programmet tror jag att vi inom kort kan uppnå ökad trygghet runt om i Sverige. Människors trygghet måste kunna garanteras, det är viktigt i arbetet för ett jämlikt Göteborg. Först när tryggheten är säkrad kan människor känna framtidstro.

Posted in Aktuellt, Göteborg, Jämlikt Göteborg, Johan Büser, Trygghet, ungdomar | Tagged , , | Kommentarer inaktiverade för Johan Büser: Först när tryggheten är säkrad kan människor känna framtidstro!

Shadiye Heydari: Den svenska modellen bygger på en jämlik skola!

När jag besökte en gymnasieskola i Göteborg för en tid sedan var det mycket som pekade på att den svenska skolan har blivit bättre! I den senaste internationella kunskapsmätningen PISA har svenska elever dessutom förbättrat sina resultat i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Även om det är långt kvar till de nivåer som svenska elever presterade på i början av 2000-talet, ligger Sverige återigen antingen över eller på genomsnittet i OECD i samtliga ämnen.

Det som däremot är på väg åt fel håll är jämlikheten i skolan, såväl i Göteborg som i Sverige generellt.  I dag ökar klyftorna mellan både elever och skolor, vilket gör mig som socialdemokrat mycket orolig. Föräldrars utbildningsnivå och hur många böcker som står i bokhyllan där hemma ökar i betydelse för vilka möjligheter eleven har att få en kvalitativ skolgång. Även vilken skola eleven går på har ökat kraftigt i betydelse för vilka skolresultat eleven uppnår. Så kan vi ju naturligtvis inte ha det. Den svenska modellen bygger på en jämlik skola där ingen lämnas efter.

Riksdagsledamot Shadiye Heydari besöker Plusgymnasiet i Göteborg.

Riksdagsledamot Shadiye Heydari träffar en gymnasieklass i Göteborg .

En anledning till att ojämlikheten har brett ut sig i skolan är till följd av Skolvalet, så som det är uppbyggt idag. Det bidrar till att resursstarka familjer i hög grad kan välja bort de skolor där resurssvaga barn går. Det har bidragit till att segregationen i skolan har ökat

Som socialdemokrat menar jag att det finns ett egenvärde i att elever med olika bakgrund och förutsättningar möts i skolan. Men jag bekymras även över en utveckling där segregationen i skolan riskerar att skapa olika förutsättningar för eleverna. Skolor med tuffa förutsättningar kan exempelvis ha svårare att rekrytera och behålla skickliga lärare, vilket gör att jämlikheten försämras i skolsystemet.

Skolan är ett område som förtjänar breda överenskommelser och långsiktiga spelregler. Därför förhandlar den socialdemokratiskt ledda regeringen gärna med de övriga partierna om just frågorna som berör skolan. Våra utgångspunkter är dock mycket tydliga: Skolan ska vara en mötesplats för elever med olika bakgrund, och de aktörer som får samhällets förtroende att bedriva utbildning ska göra det med kvalitet som ledstjärna – inte vinst. Så menar jag att vi skapar en jämlik skola.

 

Posted in Den svenska modellen, Jämlikt Göteborg, Skola, Utbildning | Tagged , , | Kommentarer inaktiverade för Shadiye Heydari: Den svenska modellen bygger på en jämlik skola!

Mattias Jonsson: Ökade satsningar på utbildning skapar fler jobb och mer framtidstro!

Det går bra för landet Sverige! Svensk arbetsmarknad är starkast i EU. Det satsas på både bostadsbyggande och infrastruktur- vilket gör mig som socialdemokrat både stolt och hoppfull inför framtiden.  Västsverige och Göteborg är en tillväxtmotor för hela landet och växande företag skapar fler jobb! Att människor har arbeten att gå till, bostäder att bo i och enkelt kan förflytta sig däremellan är A och O för ett modernt välfärdsbygge. Det är så vi utvecklar den svenska modellen och gör Göteborg till en jämlik stad för alla.

Ur ett långsiktigt perspektiv krävs det dock vissa insatser redan nu för att svensk ekonomi ska fortsätta att utvecklas i samma stadiga takt. När jag pratar med företag runt om i landet, och särskilt företag i Västra Götaland, är det en problembild som framgår tydligare än någon annan. Om tio år kommer stora pensionsavgångar bli ett faktum och därför ökar nu vikten av att nyrekrytera kompetent och rätt utbildad personal. I veckan kunde man i Göteborgs-Posten läsa om färg- och kemiföretaget Akzo Nobel där 25 % av personalstyrkan kommer att gå i pension om tio år, bara i Västra Götaland behöver företaget tillsätta 300 tjänster. Många företag har likt Akzo Nobel stora pensionsavgångar att vänta och sökandet efter nya förmågor tar nu därför sin början.

infografisk mall Mattias (glad)

Att företag måste rekrytera personal är naturligtvis inte något negativt, tvärtom! Det som kan bli svårt för arbetsgivare i Västra Götaland och Göteborg är att hitta människor med rätt kompetens. I Västsverige blir problemet särskilt komplicerat eftersom att det är hård konkurrens om de studenter som kan arbeta inom teknikbaserade industrier. I Västra Götaland är det som bekant inte bara färg-och kemiindustrin som är stor utan också t.ex. fordonsindustrin. När företag och industrier inte lyckas rekrytera kompetent arbetskraft inom landets gränser, minskar den svenska konkurrenskraften vilket i förlängningen kommer lägga locket på den starka ekonomiska tillväxt vi lyckats åstadkomma.

Därför ökar nu trycket på både regional, lokal och nationell nivå att investera i utbildning för både ungdomar och vuxna. Regeringens övergripande mål är att skapa fler jobb. Då måste människor också ges möjlighet till rätt slags utbildning för att kunna bli anställda. Redan tidigare har regeringen gjort stora investeringar i vuxnas möjligheter till utbildning genom exempelvis ökade antal utbildningsplatser på yrkes-och folkhögskolor. Det är en politik som dels stärker människors ställning på arbetsmarknaden och gör att de kan känna sig trygga i en föränderlig tid- men det bidrar också till att de branscher som tidigare haft svårt att rekrytera människor kommer få det lättare att anställa!

Om Sverige ska nå regeringens mål om att ha EU:s lägsta arbetslöshet till 2020 är det mycket viktigt att vi effektivt bemöter den matchningsproblematik som idag finns, mellan människors utbildning och arbetsmarknadens behov. Därför är jag övertygad om att regeringens handlingsplan för smart industri är en nödvändig paketlösning för att komma till rätta med problemet. I strategin lyfts bland annat behovet av tidigt göra ungdomar intresserade av naturvetenskap och kemi, öka antalet lärarplatser inom dessa ämnen samt öka viljan hos färdigutbildade ingenjörer att rikta in sig mot kemiindustrin! Också genom utökad och förbättrad validering kan rekryteringen till industrin underlättas avsevärt.

När arbetsmarknadens behov matchas på rätt sätt ökar möjligheterna för Sverige att konkurrera internationellt, samtidigt som vi minskar arbetslösheten och ger människor anledning att känna framtidstro. För mig är det i allra högsta grad att utveckla den svenska modellen!

 

Posted in Arbete, Den svenska modellen, Ekonomi, Göteborg, Internationellt, investeringar, Jämlikt Göteborg, jobb, ungdomar, Utbildning, Västsverige | Tagged , , , | Kommentarer inaktiverade för Mattias Jonsson: Ökade satsningar på utbildning skapar fler jobb och mer framtidstro!

Jämställdhet – internationell solidaritet

Jag kan fotfarande inte släppa tanken på videoklippet som spreds som en löpeld i sociala medier. Den polske högerextrema och konservativa EU-parlamentarikern Janusz Korwin-Mikke argumenterade i Europaparlamentet:

– Kvinnor är svagare och mindre. De måste tjäna mindre eftersom de är mindre intelligenta än män.

Den spanska EU-parlamentarikern Iratxe García reste upp sig och gick i motangrepp:

– Jag vet att det gör ont och att du är oroad över att kvinnor kan i dag representera medborgare på samma villkor som du. Jag är här för att försvara Europas kvinnor mot män som du! 

Mariya Voyvodova

Mariya Voyvodova

I skrivande stund har 65 000 personer skrivit under i protest mot Korwin-Mikkes uttalande i Europaparlamentet. Skriv gärna under du med!

Så länge det finns strukturer och individer som förminskar och begränsar kvinnors rättigheter behövs en jämställdhetspolitik som INTE stannar vid nationsgränsen. Om vi ignorerar jämställdheten i världen då sätter vi krokben för oss själva. Sverige har världens första feministiska regering som sätter jämställdhet mellan kvinnor och män i centrum både för det nationella och det internationella arbetet. Det är bra och viktigt. För oss socialdemokrater är det inte bara en självklarhet utan även en nödvändighet att stå upp för flickor och kvinnors rättigheter internationellt och i vårt eget land.

Idag, på Internationella kvinnodagen, tänker jag på alla kvinnor världen runt som kämpar mot diskriminering, för sin rätt att få lika lön för lika arbete och rätten till heltid, för samma chanser till chefspositioner och kvalificerade uppdrag. De kvinnor som lever i rädsla för våld och övergrepp får vi aldrig glömma, utan ständigt måste arbeta för att skapa bättre stöd, skydd och framtidshopp. Göteborgs politiska mål är att vara en förebild och föregångare i jämställdhet och mänskliga rättigheter. Jag är stolt över att vara med och driva det arbetet.

De senaste åren har vi socialdemokrater drivit frågan om att motverka de osakliga löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Tillsammans med våra samarbetspartier i Göteborg har vi lagt 15 miljoner på att höja lönerna för kvinnor inom yrkesgrupper med låga löner som socialsekreterare och undersköterskor. Staden strävar efter att erbjuda alla heltid och efter en jämn könsfördelning i stadens chefsled. Idag ökar antalet heltider, och 14 av stadens 28 förvaltningschefer är kvinnor.

I Sverige misshandlas tusentals kvinnor av sina partners varje år. Att slippa utsättas för våld och övergrepp är ytterst en fråga om mänskliga rättigheter. I Göteborg jobbar vi efter stadens plan mot våld i nära relationer med att ge stöd och fungerande boenden och skapa ett respektfullt och kompetent bemötande. Det är viktigt arbete som måste fortsätta att prioriteras.

I Europa utnyttjas tusentals kvinnor som sexslavar. Många kvinnoliv smulas sönder i små, små bitar. Varje köp av någons kropp bygger på en exploatering och ett utnyttjande av dennes utsatthet. Genom att förändra synen på prostitution spelar Sverige en oerhört viktig roll i kampen mot trafficking utanför landets gränser. Trafficking måste ses för vad det är, ett brott mot mänskliga rättigheter.

Idag tänker jag på er medsystrar. I morgon fortsätter vi kampen.

/Mariya

Ps. Kom och samtala med utrikesminister Margot Wallström och socialförsäkringsminister Annika Strandhäll på Folkets hus i Göteborg ikväll!
All information hittar du här. Ds.

Posted in EU, Internationellt, Jämlikt Göteborg, jämställdhet, jobb, Mänskliga rättigheter, Mariya Voyvodova | Tagged , , , | Kommentarer inaktiverade för Jämställdhet – internationell solidaritet

Skapande verkstad i Lundby

Stadsdelen Lundby har ett otroligt fint och välbesökt bibliotek, alldeles i närheten av Vågmästarplatsen och den nya saluhallen. Här finns förutom en massa böcker och digitala verktyg också läxhjälp, språkcafé och skapartorsdagar, då vem som helst är välkommen in att pyssla och rita tillsammans. Om du är nyfiken på vad som är på gång så kolla i stadens kalendarium. På tisdagarna har man skaparverkstad för barn mellan kl 11 och 14, under ledning av pedagogen Zahra Mirra.

Marina Johansson S) på Lundby bibliotek

Marina Johansson (S) på Lundby bibliotek

När jag tittade förbi så var det ett glatt gäng som pysslade och lekte på barnavdelningen. Det var intressant att höra Zahra berätta om verksamheten och jag fick också ett bra samtal med Fanny som var där med sin dotter. Det är uppenbart att biblioteken inte är de trista och dammiga arkiv som de ibland framställs som, utan tvärtom oerhört viktiga mötesplatser och motorer för lärande, social integration och jämlikhet.

Vi måste värna dessa öppna mötesplatser, dit alla har jämlik tillgång oberoende av ekonomi eller status. Biblioteken är grundpelare i arbetet med Jämlikt Göteborg, särskilt med tanke på att vi vill göra så tidiga insatser som möjligt. De barn och bebisar som får möjlighet att vara med på sagostunder, högläsning med pappa eller mamma, skapande verkstad och omge sig med böcker och annan kognitiv stimulans, kommer att ha stor nytta av det resten av sina liv. Men effekten är inte bara individuell. Indirekt kommer vi alla, som samhälle, att ha stor nytta av dessa tidiga insatser, både socialt och ekonomiskt. En stad som är bra för barnen är bra för alla.

Posted in Göteborg | Kommentarer inaktiverade för Skapande verkstad i Lundby

Jonas Attenius: Fler i jobb skapar jämlikt Göteborg

Igår fick jag göra något som jag tycker är fantastiskt kul: Inviga ytterligare ett av stadens viktiga Kompetenscenter, denna gång på Hisingen. Senare i mars månad öppnar vi ett i Angered.
Målet och själva idén med våra Kompetenscenter är att allt fler människor ska få möjlighet att bli självförsörjande. Sedan det första Kompetenscentret drog igång, för ungefär ett år sedan, har vi hjälpt och stöttat fler än hundra göteborgare hela vägen fram till ett viktigt, riktigt jobb.

Men vi har kapacitet för fler personer. Under våren kommer alla fyra Kompetenscenter att vara på plats och då är det av stor vikt att vi samverkar tight med andra del

Jonas Attenius (S) inviger KC Hisingen

Jonas Attenius (S) inviger KC Hisingen

ar av Göteborgs stad, för att se till att varje enhet når rätt grupp människor. kommer att spela en viktig roll för att se till att alla arbetsföra göteborgare når hela vägen fram till ett arbete. Alldeles för många människor går utan jobb idag – trots att de är talangfulla, drivna och kompetenta.

Vi är idag i ett läge med en otroligt stark konjunktur och vi har förhållandevis låga arbetslöshetssiffror. I områden som Hjällbo, Gårdsten och Biskopsgården har sysselsättningen nära nog fördubblats på tjugo år. Men samtidigt har vi också grupper med hög arbetslöshet som trots konjunkturläget – trots att många arbetsgivare skriker efter arbetskraft med rätt kompetens – har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Detta spär på ojämlikhet och segregation.

Det finns alltså det ett rekryteringsgap som vi måste täppa till.
Ska vi lyckas med det måste vi utgå från den enskilde individens möjligheter och förmågor. Vi behöver se kraften i varje individ och matcha det mot de behov som finns på arbetsmarknaden. Genom att genomföra ett stegvist jobb- och kunskapslyft för varje individ, ska arbetssökande komma in på arbetsmarknaden och få ett viktigt, riktigt jobb.

Jag tror att en av de största styrkorna med Kompetenscenter ligger i det nära samarbetet med socialtjänsten och Arbetsförmedlingen. Att vi jobbar tillsammans gör att vi kan korta ledtiderna – både för den som söker jobb och för den som söker arbetskraft. Det är precis såhär vi måste arbeta för att leva upp till göteborgarnas förväntningar. Samverkan, samarbete och samsyn – för ett jämlikt Göteborg.

Posted in Arbete, Den svenska modellen, Göteborg | Kommentarer inaktiverade för Jonas Attenius: Fler i jobb skapar jämlikt Göteborg

Göteborg välkomnar Europride 2018!

West Pride 2016Nästa sommar 2018 välkomnar vi med stolthet den 25:e Europride till vår stad! Stockholm Pride och West Pride i Göteborg kommer tillsammans att arrangera Europride – Europas största HBTQ-arrangemang! I Göteborg kommer Europride att ta plats samtidigt som Kulturkalaset i augusti. Människor från hela Europa reser till vår stad för att fira, debattera, manifestera och höja sina röster för alla människors lika rättigeter. Vi sätter fokus på internationell solidaritet under mottot: Two cities, one country  – for a united Europe open to the world.

I dag har vi i kommunstyrelsen fattat beslut om att stärka stadens engagemang innan och under festivalen. Vid voteringen visade Sverigedemokraterna istället hur hbtq-fientlig deras politik är. SD röstade för avveckling av allt ekonomiskt stöd till West Pride och Europride. Det är inte första gången SD röstade emot. I kommunfullmäktige röstade de avslag på alla förslag i Göteborgs Stads HBTQ-plan.

Jag är stolt över den resa som vi i Göteborg har gjort för att komma så långt i hbtq-arbetet. Göteborg är en stad med höga ambitioner inom mänskliga rättigheter. Rättighetsarbetet måste hela tiden fortsätta med offensiva insatser för att förbättra hbtq-personers livsvillkor och erbjuda likvärdig service till alla göteborgare. Vi måste varje dag ta fighten. Genom att aktivt arbeta och mobilisera inför Europride 2018 kan vi komma en bit på vägen.

Kampen för människovärdet är internationell. Europrides motto passar vår stad bra, det är precis vad Göteborg ska vara, öppen för världen, för olika människor, med olika behov. Men med samma rättigheter.

/Mariya

Posted in Göteborg | Tagged , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Göteborg välkomnar Europride 2018!

Alla passar in i Göteborg

Marina Johansson (S) besöker Passalen

Marina Johansson (S) besöker Passalen

I fredags träffade jag gänget bakom Passalen i Göteborg, en ideell förening som arbetar för att barn och ungdomar med funktionsvariation ska kunna leva ett fritt och självständigt liv. Det var Ia Kjellsdotter som tog initiativet till Passalen när hon som personlig assistent märkte att barn och unga med funktionsvariation hamnade utanför på mellanstadiet och uppåt i åldrarna. De slutade umgås med barn utan funktionsvariation och blev istället hänvisade till specialverksamhet.

Genom Passalen så kan barnet integreras i de fritidsverksamheter som alla andra barn tar del av. Man samarbetar också med Framtiden och Göteborg&Co så att unga med funktionsvariation får tillgång till stimulerande praktikplatser på samma sätt som andra. Istället för dyra särlösningar så kan man hitta smarta, integrerade lösningar som både ökar friheten och jämlikheten för de unga. Med mig hade jag Jens Nilsson som sitter i Europaparlamentet för Socialdemokraterna och som länge engagerat sig för ideell sektor och social ekonomi.

Marina Johansson (S) besöker Cykelköket med Jens Nilsson (S).

Marina Johansson (S) besöker Cykelköket med Jens Nilsson (S).

Efter besöket på Passalen tittade jag och Jens förbi Cykelköket på Vegagatan, där vi träffade Ian Fiddies. Cykelköket är en spännande verksamhet där den som vill kan bli medlem och få tillgång till cykelverkstad och reservdelar. Man tar emot övergivna cyklar och reparerar dem. Inte minst många ensamkommande unga har på det sättet fått en cykel och kunnat röra sig friare i staden. Fler cykelkök är på gång runt om i staden. Det är ett roligt och väldigt bra initiativ inom det man kallar ”cirkulär ekonomi”.

Göteborg har verkligen kommit långt när det gäller samverkan med ideell sektor och sociala ekonomi, vi har all anledning att vara stolta över det. De ideella krafterna är en grundsten i arbetet med ett jämlikt Göteborg. Det är ett engagemang vi måste ta vara på ännu mer.

Göteborg utsågs också till den mest sociala staden i världen, i en ny studie som presenterades i The Guardian. Det visste vi förstås redan om, men det var roligt att få det bekräftat. Här i Göteborg är vi välkomnande och öppna. Här passar alla in.

Posted in Göteborg | Kommentarer inaktiverade för Alla passar in i Göteborg

Vi ger oss aldrig- svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige!

För alla som värnar den svenska modellen kommer nu glädjande besked.  

Äntligen! Regeringen föreslår att lex Laval ska rivas upp så att svenska fackförbund alltid ska kunna kräva ett svenskt kollektivavtal, ytterst med stöd av stridsåtgärder. Det är en del i kampen för en mer rättvis arbetsmarknad med schysta löner och villkor. I Sverige ska alla kunna leva på sin lön – det är grundbulten i den svenska modellen. Om vi ska stå upp för den svenska modellen måste vi stå upp för svenska kollektivavtal. 

Gunilla Carlsson

Gunilla Carlsson

I Sverige är det som ni vet arbetsmarknadens parter som har huvudansvaret för att övervaka arbets- och anställningsvillkor för både svenska och utländska arbetstagare. Utan ett svenskt kollektivavtal är man inte garanterad någon minimilön i Sverige eller någon lön alls och facket har endast begränsade möjligheter att kontrollera arbetsvillkoren i övrigt.

Jag tycker det är bra att arbetstagare kommer till Sverige från andra EU-länder för att jobba. Men den fria rörligheten betyder inte att det ska vara fritt fram att utnyttja människor. Gärna konkurrens mellan företagen byggd på kompetens, men inte genom sänkta löner eller usla arbets­förhållanden.

Att det finns ett svenskt kollektivavtal är avgörande för att den svenska arbets­marknadsmodellen ska fungera. I Sverige finns därför också en långtgående rättighet att vidta strids­åtgärder för att tvinga arbetsgivare att teckna kollektivavtal. Men den förra borgerliga regeringen begränsade strejkrätten i förhållande till arbets­givare i andra EU-länder genom lex Laval.

Sedan dessa regler infördes har facket inte genomfört några strids­åtgärder alls mot arbetsgivare från andra EU-länder och deras arbetstagare har därför inte kunnat garanteras ens minimilön när de jobbat tillfälligt i Sverige, det har vi märkt också i Göteborg. Den svenska modellen fungerar helt enkelt inte när det gäller utstationerade arbets­tagare. Därför behöver den nuvarande lagen rivas upp och ersättas med ett nytt system.

Lagförslaget utvecklar den svenska modellen så att den fungerar vid utstationering och lagändringarna är ett viktigt steg mot mer ordning och reda på svensk arbetsmarknad. Svenska kollektivavtal är en förutsättning för den svenska modellen.

 

Posted in Arbete, Arbetsmiljö, Den svenska modellen, EU, Göteborg | Tagged , , , | Kommentarer inaktiverade för Vi ger oss aldrig- svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige!