Mitt möte med Migrationsverket

Marina Johansson (S) och Marcus Toremar regionchef Migrationsverket

Marina Johansson (S) och Marcus Toremar regionchef Migrationsverket

I måndags träffade jag Migrationsverkets regionchef Marcus Toremar och hans kanslichef Ulf Lindh. Jag hade bett att få träffa dem för att inleda diskussioner om hur vi kan förbättra situationen för de ensamkommande ungdomar som blir myndiga och flyttas till Migrationsverket. Det var ett väldigt konstruktivt samtal. Vi hittade flera lovande spår att arbeta vidare med.

Det är enligt lagen Migrationsverket som ansvarar för vuxna asylsökande. Därför flyttas de som blir myndiga från de kommunala boenden där de bott som barn över till Migrationsverkets anläggningsboenden (abo), om de inte hittar ett eget boende (ebo). För de unga som får flytta långt bort så kan detta bli en jobbig övergång eftersom de riskerar att förlora sitt sociala kontaktnät och även kan ha svårt att fullfölja eventuell utbildning.

En viktig del vore därför att säkerställa att de som bott i Göteborg och sedan måste flytta till Migrationsverkets anläggningsboenden kan få plats på boenden i närheten av Göteborg. Det skulle då vara enklare för dem att behålla sina kontaktnät och utbildningsplatser. Vi kom överens om att Migrationsverket ska undersöka möjligheterna för detta och återkomma med förslag på hur det skulle kunna gå till. Från stadens sida kommer vi att behöva stärka samarbetet med de kommuner där Migrationsverkets boenden ligger, så att vi kan lösa de praktiska problemen tillsammans, t.ex. vad gäller smidiga kommunikationer mellan boende och utbildningsplatser.

Vi diskuterade också möjligheten för de som får uppehållstillstånd att stanna i Göteborg genom att räknas in i den grupp nyanlända som staden tilldelas nationellt via den nya bosättningslagen. Det skulle troligen vara den enklaste lösningen. Det skulle dock kräva en lagändring. Jag har därför tagit kontakt med regeringen för att inleda ett samtal om möjligheterna att genomföra en sådan lagändring.

Det här är en svår och komplicerad fråga som väcker starka känslor och jag har stor respekt för alla som engagerar sig. Det är just tack vare det engagemanget som Göteborg har lyckats hålla så god kvalitet i sitt mottagande. Vi kommer att vara beroende av det engagemanget även i fortsättningen, när den stora utmaningen skiftar från akut mottagande till etablering och integration för de som får uppehållstillstånd.

Därför är jag också övertygad om att vi behöver hitta en långsiktig och hållbar väg framåt, i samarbete med de myndigheter som har det juridiska och ekonomiska ansvaret. Vårt främsta fokus måste vara att hitta praktiska, fungerande lösningar för denna grupp. Det kommer kräva att vi kan hålla både huvudet kallt och hjärtat varmt, samtidigt. Mitt möte med Migrationsverket kändes som ett viktig steg på den vägen

This entry was posted in Göteborg. Bookmark the permalink.