Jonas Attenius (S): Partiledardebatt där jobbsatsningar stod mot skattesänkningar

Sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde är förbättringarna på svensk arbetsmarknad tydliga. Långtidsarbetslösheten har sjunkit. Sysselsättningen har nått rekordnivåer och är högst i hela EU. Arbetslösheten sjunker i alla grupper – inklusive bland ungdomar och utrikesfödda. Regeringen Reinfeldts arbetslöshetsmål 5 miljoner sysselsatta år 2020 fixade den socialdemokratiskt ledda regeringen redan under våren 2017. Utrikesfödda som har bott i Sverige mer än 5 år har högre sysselsättning än snittet för OECD-länderna. Företagen skriker efter arbetskraft och den socialdemokratiska politiken svarar med att genomföra kompetenslyft riket runt.

Detta är fakta. Detta kan inte pratas bort med oneliners och metaforer. Den socialdemokratiska politiken leder till ett mer jämlikt Göteborg och ett tryggare Sverige. Mot denna utveckling står de borgerliga partiernas orättvisa skattesänkningar, nedskärningar och sänkta löner. Dessa förslag skulle slå hårt mot göteborgarna.

Denna politiska skillnad var tydlig i helgens partiledardebatt i SVT Agenda. Det första ämnet för kvällen var jobb- och etableringsfrågor. I duellen mellan statsminister Stefan Löfven och Moderaternas nyvalda partiledare Ulf Kristersson blev det tydligt att det bara är Socialdemokraterna som står för en ansvarsfull ekonomisk politik och en jobbpolitik som pressar ner arbetslösheten.

pldebatt
På den ena sidan: En socialdemokratisk statsminister som har vänt den förra moderatledda regeringens underskott till stabila överskott. På den andra sidan: Ledaren för ett splittrat högerparti som har lämnat den politiska mittfåran och vill sänka arbetares löner, urholka löntagarnas villkor och sätta vinstintresset först.

”En sak är säker: I kollisionen mellan moderata talepunkter och verkligheten jag konstatera att det var verkligheten som vann söndagens duell.”

När statsministern levererar satsningar på kompetenslyft för kortutbildade arbetslösa, då vill Kristersson skära ner på vuxnas möjlighet att vidare- och yrkesutbilda sig. När regeringen satsar miljarder på etablera nyanlända svenskar på arbetsmarknaden, då hävdar Kristersson att regeringen inte ser segregationen. När Stefan Löfven pratar om vikten av att förbättra matchningen på arbetsmarknaden, då är Kristerssons enda svar att föreslå ytterligare en skattesänkning för den rikaste tiondelen i landet.
En sak är säker: I kollisionen mellan moderata talepunkter och verkligheten jag konstatera att det var verkligheten som vann söndagens duell.

22386248_10155811064090762_75882889_n

 

Jonas Attenius
Kommunalråd (S)

This entry was posted in Arbete, Den svenska modellen, Ekonomi, Göteborg, Jämlikt Göteborg, jobb, Politik. Bookmark the permalink.