Jobbskapande i Hammarkullen

Marina Johansson (S) besöker Medborgarkontoret i Hammarkullen

Marina Johansson (S) besöker Medborgarkontoret i Hammarkullen

Jobbmässan i Hammarkullen gick nyligen av stapeln i Hammarkullens Folkets Hus.  Över tusen jobbsökande från nordost kom dit för att möta sjutton olika utställare och diskutera jobb- och utbildningsmöjligheter. Det var både stora och små företag, som IKEA eller Le Pain Francaise, blandat med ett flertal utbildningsaktörer som hade kommit till Jobbmässan för att träffa jobbsökande. Utöver direktmatchning så ger Jobbmässan också en chans för jobbsökande att bättre förstå vad arbetsgivarna söker för kompetens och hur man kan förbättra sin anställningsbarhet, genom bl.a. skräddarsydd utbildning och fortbildning. Jobbmässan är en del av det långsiktiga projektet Lärandets Torg, som drivs av stadens näringslivsutvecklare Business Region Göteborg och där många olika aktörer samverkar, arbetsförmedlingen, Göteborgs universitet, Chalmers och flera andra.

Jobbmässan är ett bra exempel på stadens arbete med Jämlikt Göteborg. Ett av de fem fokusområdena i Jämlikt Göteborg handlar just om att skapa förutsättningar för arbete. Att fler får jobb är en central del av vårt jämlikhetsarbete. Det handlar inte bara om att den som jobbar får en bättre ekonomisk situation, ökat självförtroende och en mer stabil livssituation. När någon får ett jobb så ger det många ringar på vattnet. Även den närmaste familjen får det bättre och mår bättre, inte minst gäller det barnen. Det ger också ökad social och ekonomisk stabilitet i närområdet.

Adil, Majvor, Peter, Anki och Marina Johansson (S)

Adil, Majvor, Peter, Anki och Marina Johansson (S)

Med på Jobbmässan var medborgarkontoret i Hammarkullen, som coachade många deltagare och hjälpte till med praktiska saker som att skriva ut sina CV:n, fylla i blanketter och liknande. På eftermiddagen träffade jag medarbetarna på medborgarkontoret för att höra mer om hur de arbetade och vilka idéer de har för att utveckla verksamheten. Anki, Adil, Majvor och jag hade ett långt och intressant samtal och efter ett tag anslöt också Peter, som är projektledare för Lärandets Torg och som sitter i samma lokaler. Eftersom det var Majvors sista dag innan pensionering så hann vi också prata en del om hur Hammarkullen förändrats genom åren. Majvor, som jobbat på medborgarkontoret sedan 1998, hade börjat som hemsyster i Hammarkullen redan 1981. Hon hade därför en otrolig erfarenhet av området och är en välkänd profil i stadsdelen. Under vårt samtal så titta representanter för Göteborgs universitet förbi och tackade Majvor för hennes insatser under åren.

Det händer väldigt mycket spännande i Hammarkullen och runt om i staden i vårt jämlikhetsarbete. Men inget händer av sig själv. Ytterst är det tack vare fantastiska medarbetare och eldsjälar som Majvor som det blir verkstad. Det är inte alltid de får den uppskattning de förtjänar för det otroliga arbete de utför. Därför är det väldigt viktigt att vi ser till att de har så bra förutsättningar som möjligt att göra sitt jobb och att vi tar hand om dem ordentligt genom att säkerställa en trevlig och utvecklande arbetsmiljö. Göteborgs stad har över femtiotusen anställda. Att de har det bra och trivs på jobbet är helt avgörande för att vi ska kunna nå våra mål.

This entry was posted in Göteborg. Bookmark the permalink.