Jämställdhet och jämlikhet i kulturens Göteborg

Nyligen lyssnade jag på en intervju med Evin Ahmad där hon väldigt träffande beskrev hur alla längtar till ställen där drömmar uppfylls, och hur hopplöst det kan kännas man undanhålls att få ta del av drömmen – vad det kan göra med en människa. All form av diskriminering försöker krossa drömmar och hopp. Därför måste vi ta den kampen varje dag – för alla människors lika värde, för jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Våra mål kräver långsiktigt och enträget arbete – men vi kan aldrig ha lägre ställda mål än alla människors jämlikhet och därmed också frihet.

Idag tog kommunstyrelsen del av den senaste uppföljningen av våra politiska mål. Som kulturkommunalråd är det glädjande att se att det långsiktiga arbetet att bryta strukturell könsdiskriminering i Göteborg särskilt slagit igenom inom kultursektorn. Under mandatperioden har en lika stor andel verk av kvinnliga och manliga konstnärer anskaffats av konstmuseet. Kulturförvaltningen, Göteborg & Co, Liseberg och även Got Event (där det varit möjligt) har arbetat målmedvetet så att andelen kvinnor och män på stadens scener nu är jämlik – så har det inte verkligen inte alltid varit! Vårt arbete att främja en jämlik representation av artister och konstnärer har bidragit till att minska den strukturella könsdiskrimineringen mot kvinnor inom kultursektorn. Det är bland annat detta jämställdhet handlar om.

Mariya Voyvodova (S)

Mariya Voyvodova (S)

Min förhoppning är att detta också kan bidra till det jämställdhetspolitiska målet om ekonomisk jämställdhet. En viktig del är också jämställda löner – och här har vi ett politiskt mål om att osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska minska. Vid jämförelse mellan år 2015 och 2016 har kvinnors medellön ökat med 1,3 procentenheter i förhållande till mäns medellön. Efter genomförd löneöversyn 2016 var kvinnors medellön som andel av mäns medellön 94,5 procent. 2015 var motsvarande andel 93,2 procent. Vi rör oss åt rätt håll.

Samtidigt flyttar kulturen fram positionerna ännu mer i jämlikhetsarbetet. Som socialdemokrat är jämlikheten själva kärnan i vår idé. Vår viktigaste utmaning framöver är att se till att den positiva utvecklingen kommer alla göteborgare till del. Det vinner alla på. Därför gör vi den långsiktiga och stora satsningen ”Jämlikt Göteborg”. Kulturen har alltid varit en viktig del i arbetet för ökad jämlikhet. Vare sig det gäller bildning, konstupplevelser eller att försvinna i böckernas underbara värld så öppnas möjligheter och världar som skapar nya perspektiv på tillvaron och raserar klassbarriärer. En av dessa avgörande jämlikhetsinstitutioner är våra bibliotek. De barn och unga som besöker biblioteket minst en gång per månad har ökat med 12 procent under två år. Det är betydligt färre barn och unga som aldrig någonsin satt sin fot på ett bibliotek (siffran har nära nog halverats på två år, från 38 % till 21 %). Av besökarna till Muminutställningen hade 22 procent aldrig varit på Göteborgs konstmuseum tidigare. Kulturnämnden har också nya pedagogiska program med språkvärdar som når barn/unga i socialt utsatta områden. Vår satsning på att tillgängligheten till kultur ska öka har gett effekt. Ett arbete som utgår från inkluderande arbetsmetoder och riktade insatser har gett resultat. Det är bland barn och unga detta arbete har som störst effekt – och som kan ge återverkningar genom livet. Det är detta jämlikhet handlar om.

Med Olof Palmes ord: Orden blir så stora i den politiska debatten ibland, men livet det är i vardagen.  Vi måste alltid vara på jakt på att hitta nya metoder för den praktiska gärningen att uppfylla vår politiska idé. Kan vi socialdemokrater medverka till att förhoppningarna om framtiden blir lite större och drömmarna lite ljusare – då har vi fyllt vår politiska uppgift och den är att stå för gemenskapens, solidaritetens och jämlikhetens idéer.

Det finns mycket kvar att göra, men vårt målmedvetna arbete visar att en förändring är möjlig – vi bygger det nya jämlika Göteborg. Kampen för en bättre morgondag fortsätter.

/Mariya

PS: Missa inte årets Kulturnatta på fredag 13 oktober! Det blir ett smörgåsbord av konst- och kulturarrangemang med fri entré för det mesta. Hoppas vi ses! :-)

This entry was posted in Göteborg, Jämlikt Göteborg, konst, Kultur, Mariya Voyvodova and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.