Göteborg firar Resandefolkets högtidsdag!

I dag 29 september för tredje gången uppmärksammar vi Resandefolkets dag i Göteborg. Vi inleder firandet på Göteborgs Stadsmuseum med fullspäckat program. Vid det här laget skulle jag vilja kalla det en tradition, en fin tradition som vi bör vara rädda om och bevara. I dessa tider behöver vi sådana här dagar mer än någonsin. Vi ser populistiska strömningar växa sig starka, strömningar som inte sällan spiller över i rasism och nazism. Senare under morgondagen kommer vi ha ytterligare en manifestation för alla människors lika värde – för på lördag kommer vi ha nazister marscherandes på våra gator. Det är inte en avlägsen historia vi pratar om – vi pratar om Göteborg 2017, vår stad här och nu.

Resandefolkets dag 29 september 2015

Bild från firandet av Resandefolkets dag
29 september 2015

Det vi trodde tillhörde en förfluten tid visar återigen sitt avskyvärda ansikte. Nazismens brott känner resandefolket väl till. Förintelsen splittrade familjer och lämnade djupa sår. Vi har alla ett ansvar att förhindra att detta händer igen – att dessa krafter växer sig starka igen.  Det öppna samhälle vi känner idag är inte starkare än vad vi gemensamt gör för att det ska förbli så. Det fanns också en tid i vårt eget land där resandefolket systematiskt fördrevs, tvångssteriliserades och diskriminerades. Ett land där resandefolkets barn deporterades bort. I Skandinavien på 1600–1700-talen anordnades särskilda jakter på resande – jaktlag organiserades och resande antingen greps eller sköts. Ständigt drivna på flykt.

Trots 500 år av förföljelse och trakasserier har resandefolket med stora utmaningar värnat sin kultur och tradition. Alltför länge har detta höljts i mörker, som kastat långa skuggor rakt in i vår tid.  Jag är glad att i Göteborg arbetar vi för att föra ljuset vidare– att lyfta upp och synliggöra resandeidentiteten och att aldrig någonsin mer behöva dölja eller känna skam för sin kultur. Att kunna känna självrespekt och stolthet över sin kultur. Att helt enkelt kunna vara den man är. Göteborg är och ska vara en öppen stad och vi bygger vår stad gemensamt. Resandefolkets historia är vår historia, vår gemensamma historia, och vi står upp för varandra. Det här är vårt hem – och vi viker oss aldrig.

Kom och fira med oss!

/Mariya

This entry was posted in Jämlikt Göteborg, Mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter and tagged , , , , . Bookmark the permalink.