Alliansen i Göteborg säger nej till bättre skydd mot diskriminering och förstärkt minoritetspolitik

Min utgångspunkt är att ingen människa någonsin ska behöva uppleva diskriminering. Tyvärr ser samhället inte ut så och jag välkomnar verkligen alla förslag som främjar det antidiskriminerade arbetet i vårt samhälle. Förslag som bidrar till kampen mot diskriminering. På dagens kommunstyrelsemöte behandlades två remisser från Kulturdepartementet som handlade om bättre skydd mot diskriminering och minoriteters rättigheter. De innehåller förslag som skulle bidra till att stödja kampen mot diskriminering och samtidigt stärka de nationella minoriteternas ställning i vårt land. Men alliansen tog fram rödpennan (eller kanske blåpennan passar bättre i detta fall) och strök stora delar av förslagen.  Eftersom alliansen har majoritet i kommunstyrelsen när deras röster sammanfaller med bland annat Sverigedemokraternas så förlorade vi omröstningen.

Mariya Voyvodova (S) Foto: Lena Dahlström

Mariya Voyvodova (S)
Foto: Lena Dahlström

Göteborgs Stads svar blir alltså att säga nej till förslag som kan stärka antidiskrimineringsarbetet och de nationella minoriteternas ställning. Det är en omröstning jag inte hade velat förlora, men en ännu större förlust är att vi inte kan samlas kring sådana viktiga frågor för stadens socialt hållbara utveckling.

Det är för mig en helt oförståelig linje – och det blev inte lättare att förstå eftersom alliansen inte ville motivera sina ställningstaganden. Denna tomma politik gynnar inte mänskliga rättigheter på något sätt, och verkligen inte jämlikheten i vår stad.

Låt mig ta några exempel på viktiga frågor som alliansen röstade ner:

Det fanns förslag som skulle stärka antidiskrimineringsbyrån i Göteborg (Göteborgs rättighetscenter – GRC) där förslaget är att det statliga stödet till landets antidiskrimineringsbyråer bör höjas (i linje med till exempel Bengt Westerbergs (L) tidigare utredning). För mig är GRC ä en viktig oberoende röst i Göteborg. Men alliansen röstade nej.

När det kommer till minoriteters rättigheter så skulle dessa stärkas genom att föra över främjande av och rätten till information och service på minoritetsspråk (från minoritetslagen) till bland annat skollagen och socialtjänstlagen. Men alliansen röstade nej.  De vill tydligen fortsätta behandla minoritetsfrågorna i ett sidospår – vi vill integrera frågorna i respektive politiskt sakområde. Vi tänker inte minoritet och skola, eller minoritet och äldreomsorg – vi tänker en skola för alla, en äldreomsorg för alla. Det är på samma vis som vi behandlar integrationsfrågorna i regeringen.

Dessutom vill de stoppa ett uppdrag till den nya jämställdhetsmyndigheten här i Göteborg – ett uppdrag som syftar till att öka jämställdheten. Det finns behov av kunskap om de skillnader när det gäller förutsättningar och levnadsvillkor för kvinnor och män som tillhör någon av de nationella minoriteterna. Olika diskrimineringsgrunder kan samverka och här kan det handla om dubbel utsatthet. Vi tog också fasta på vad de nationella minoriteterna själva tagit upp att även inkludera transpersoner i detta uppdrag. Men alliansen röstade nej.

Det finns också ett förslag i remissen att minoriteterna ska stärkas genom att öka statsbidraget till de nationella minoriteternas riksorganisationer – något som syftar till att öka egenmakten bland minoriteterna. Även detta röstade alliansen nej till.

Det är inte utan att jag undrar vad dessa ställningstaganden betyder för arbetet framöver – jag hoppas att vi kan finna en gemensam linje för att fortsatt stärka mänskliga rättigheter. Det gemensamma arbete som hittills genomförts är alltför viktigt för att bara stryka streck över.

/Mariya

PS: Nästa torsdag 12 oktober kl 17 i Stadsbiblioteket deltar jag i ett öppet samråd för Sveriges nationella minoriteter med fokus på minoritetsspråken. Medverkar gör bl.a. utredningssekreterare Sari Pesonen för Utredningen – Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk U 2016:07; Amor Segerhammar på Språkcentrum;  Ulla Jonsson, processledare för förskola/skola  mfl. Välkommen!

This entry was posted in Mänskliga rättigheter, Mariya Voyvodova, Nationella minoriteter, Sociala frågor and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.