Monthly Archives: oktober 2016

Johan Büser: Stärk stjärnfamiljers möjligheter för adoption

Dagens familj är inte självklart en kärnfamilj med mamma, pappa och barn. Det finns många olika typer av familjekonstellationer där ingen är mer rätt än någon annan. Att välja kärleken och att välja att leva tillsammans ska värnas om. Sedan … Continue reading

Posted in Göteborg, Internationellt, Mänskliga rättigheter, Sociala frågor | Tagged | Kommentarer inaktiverade för Johan Büser: Stärk stjärnfamiljers möjligheter för adoption

Kampen mot hedersförtrycket fortsätter!

Nu uppmärksammas återigen hur hedersförtrycket drabbar många unga i Göteborg och Sverige. Det här är ett stort och allvarligt problem och ett direkt hot mot vårt öppna, demokratiska samhälle, vilket jag skrivit om tidigare. Ingen ska behöva kontrolleras, trakasseras, giftas bort, … Continue reading

Posted in Göteborg | Kommentarer inaktiverade för Kampen mot hedersförtrycket fortsätter!

Varför centrala nämnder för skola och förskola

  Tord Karlsson: I mer än 15 år har jag varit förtroendevald i en stadsdelsnämnd och hanterat skolfrågor i olika former. Att ens diskutera att överföra ansvaret för skolan från lokal stadsdelsnivå till central kommunnivå har suttit långt inne för … Continue reading

Posted in Göteborg | Kommentarer inaktiverade för Varför centrala nämnder för skola och förskola

Shadiye Heydari: Bekämpa kriminalitet – stoppa spelmissbruket

En ändring av regelverket för spelreklam behövs för att stoppa ökningen av spelmissbruk. Jag tycker det är absurt att kunna spela med lånade pengar eller kreditkort. Spelmissbruk leder till kriminalitet och därmed skapar en otrygg stad. Jag är väldig bekymrad … Continue reading

Posted in Göteborg, Jämlikt Göteborg, samhällsbyggande, Sociala frågor, Trygghet | Tagged | Kommentarer inaktiverade för Shadiye Heydari: Bekämpa kriminalitet – stoppa spelmissbruket

Satsa på tekniska innovationer för jämställt arbetsliv

Nya tekniska innovationer ökar produktiviteten och förbättrar arbetsmiljön. Tyvärr går alldeles för lite av dessa innovationssatsningar till kvinnodominerade yrken inom offentlig sektor. Därför driver jag en riksdagsmotion för mer forskningsanslag till innovationer inom kvinnodominerade yrken i offentlig sektor. Tillverkningsindustrin har … Continue reading

Posted in Göteborg | Tagged | Kommentarer inaktiverade för Satsa på tekniska innovationer för jämställt arbetsliv

Västsverige behöver toppmodern infrastruktur

För att skapa framtidstro i hela Västsverige behövs toppmodern infrastruktur. Västsverige har med sitt  läge mellan tre av Nordens huvudstäder en enorm utvecklingspotential. Här bor och verkar över två miljoner människor och området är en naturlig knutpunkt för handel, industri och … Continue reading

Posted in Göteborg | Kommentarer inaktiverade för Västsverige behöver toppmodern infrastruktur

Shadiye Heydari: Minskad arbetslöshet förbättrar pensionssystemet

Under den borgerliga regeringen ökade arbetslösheten, vilket medförde en ökning av fattiga pensionärer. Majoriteten består av kvinnor. Detta är oroväckande, därför är jag glad att den socialdemokratiskt ledda regeringen stärker välfärden och jobbar för ett jämlikt och jämställt arbetsliv vilket … Continue reading

Posted in äldre, äldreboende, äldreomsorg, Den svenska modellen, Ekonomi, Göteborg | Tagged | Kommentarer inaktiverade för Shadiye Heydari: Minskad arbetslöshet förbättrar pensionssystemet

Gunilla Carlsson: Äntligen träder Backaundantaget i kraft!

Idag beslutade riksdagen äntligen om Backaundantaget i trängselskatten. Ett välkommet beslut för Göteborg som stad. För boende och verksamma i Backaområdet har trängselskatten skapat problem då passager in och ut ur området beskattas. Genom backaundantaget kommer nu endast genomfartstrafiken att … Continue reading

Posted in Aktuellt, bil, Göteborg, Infrastruktur, Trafik, trängselskatt, trängselskatten | Tagged | Kommentarer inaktiverade för Gunilla Carlsson: Äntligen träder Backaundantaget i kraft!

Shadiye Heydari: Värna assistans och LSS

Idag finns det brister i träffsäkerheten och likvärdigheten i insatserna kring assistans och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), och många får inte det hjälp de behöver. Vi ser att kostnaderna ökar och fortsätter öka kraftigt utan … Continue reading

Posted in äldre, äldreomsorg, Den svenska modellen, Göteborg, hemtjänst, jämlik hälsa, Jämlikt Göteborg, Sjukvård | Tagged | Kommentarer inaktiverade för Shadiye Heydari: Värna assistans och LSS

Johan Büser: Äntligen dags för Parisavtalet!

Nu börjar resan där världens länder tar ett gemensamt ansvar för en mer hållbar planet. Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. FN:s klimatpanel, IPCC, pekar på att efter år 2000 har man kunnat uppmäta det varmaste årtiondet och de varmaste åren. … Continue reading

Posted in Göteborg | Kommentarer inaktiverade för Johan Büser: Äntligen dags för Parisavtalet!