Monthly Archives: december 2015

Mattias Jonsson: Två kvinnor i månaden dör av mäns våld

Den socialdemokratiskt ledda regeringens budget är nu antagen. Bostäder, arbete och utbildning prioriteras i denna investeringsbudget för Sverige. I vanliga fall skulle jag ägnat denna bloggtext åt att förklara varför budgeten är så oerhört viktig för Göteborg och hur Socialdemokraterna … Continue reading

Posted in Göteborg | Kommentarer inaktiverade för Mattias Jonsson: Två kvinnor i månaden dör av mäns våld

Marina Johansson: Tryggare Göteborg

Idag presenteras det nya trygghetssamarbetet mellan polisen och Göteborgs stad. Polisen och staden har sedan tidigare ett nära samarbete när det gäller trygghetsfrågor och nu fördjupar och förstärker vi vår samverkan ytterligare ute i alla stadsdelar. Viktiga delar av detta är … Continue reading

Posted in Göteborg, Jämlikt Göteborg, Marina Johansson, Samverkan, Sociala frågor, Trygghet | Kommentarer inaktiverade för Marina Johansson: Tryggare Göteborg

Olle Ludvigsson: Ge konsumenten en bättre deal på finansmarknaden

EU-kommissionen tog idag ett positivt initiativ för att stärka konsumentens ställning på finansmarknaden. I en öppen konsultation – där vem som helst har möjlighet tycka till – vill kommissionen skaffa sig en tydligare bild av hur olika typer av finansiella … Continue reading

Posted in Göteborg | Kommentarer inaktiverade för Olle Ludvigsson: Ge konsumenten en bättre deal på finansmarknaden

Shadiye Heydari: Ingen ska tvingas välja mellan sitt hem och sin hälsa

Förra veckan godkändes äntligen allmännyttans köp av hyresfastigheterna på Gropens Gård och Bredfjällsgatan i Hammarkullen. Med bred majoritet valde Göteborgs kommunfullmäktige att investera i något så viktigt som att bryta segregationen och ge stadens invånare samma möjligheter och förutsättningar. Detta … Continue reading

Posted in Göteborg | Kommentarer inaktiverade för Shadiye Heydari: Ingen ska tvingas välja mellan sitt hem och sin hälsa

Mattias Jonsson: Nya krafttag mot organiserad brottslighet

I såväl Göteborg som i andra kommuner har vi sett exempel på hur den organiserade brottsligheten nått en omfattning som hotar den ordning som vårt samhälle bygger på. Men vi har också sett hur en effektiv samverkan mellan kommun, myndigheter … Continue reading

Posted in Göteborg | Kommentarer inaktiverade för Mattias Jonsson: Nya krafttag mot organiserad brottslighet

Olle Ludvigsson: Det ljusnar för arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljöfrågorna har de senaste åren varit svårjobbade. På EU-nivån, där det övergripande regelverket ligger, har det knappast gått att åstadkomma någonting alls. Högerpolitiker och företagsorganisationer – som velat urholka regler snarare än skydda arbetstagare – har blockerat agendan. På den … Continue reading

Posted in 2012-12-12, Göteborg | Kommentarer inaktiverade för Olle Ludvigsson: Det ljusnar för arbetsmiljöarbetet