Monthly Archives: februari 2014

EU behöver en Labour Rights Agency

De fackliga fri- och rättigheterna har haft sju svåra år i Europa. 2007 slog EU-domstolen genom Laval-domen fast att kollektivavtal inte får försvaras fullt ut på nationella arbetsmarknader. Under krisåren har högermajoriteter sett till att kollektivavtal trasats sönder och parterna … Continue reading

Posted in Göteborg | Kommentarer inaktiverade för EU behöver en Labour Rights Agency

Läget på Sahlgrenska i sammanfattning

Idag hade Sahlgrenska Universitetssjukhuset sin pressträff på temat ”Året som gått och inriktning 2014”. Under 2013 har SU, trots en ansträngande influensavår, fortsatt ge vård av hög kvalitet. Samtidigt har sjukhuset lagt grunden för fortsatta förbättringar av vården bl a … Continue reading

Posted in Sjukvård | Tagged , | Kommentarer inaktiverade för Läget på Sahlgrenska i sammanfattning

Sätt konsumenten i centrum

Jag har under flera år nu jobbat en hel del med finansmarknadsfrågor. Efter finanskraschen 2008 har inom EU vidtagits en lång rad åtgärder för att stärka tillsynen och regleringen av finanssektorn. I EU-parlamentets ekonomiutskott har vi haft en helt central … Continue reading

Posted in Göteborg | Kommentarer inaktiverade för Sätt konsumenten i centrum

Ny satsning på städning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset från 1 januari i år.

Kerstin Brunnström, SUs ordförande: 19 miljoner kronor. Det är den utökade satsning på städning vi har lagt i årets budget för SU. Det här är en fråga som vi som sitter i styrelsen och även sjukhusledningen ser väldigt allvarligt på … Continue reading

Posted in Göteborg | Kommentarer inaktiverade för Ny satsning på städning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset från 1 januari i år.

Huvudentreprenörer måste ta ansvar

Frågan om huvudentreprenörers ansvar för underleverantörer diskuteras nu på flera håll. Under ett antal år har det i vissa branscher förekommit att huvudleverantörer för att pressa kostnader anlitat mindre seriösa underleverantörer. Byggbranschen är kanske det tydligaste exemplet. I jakten på … Continue reading

Posted in Göteborg | Kommentarer inaktiverade för Huvudentreprenörer måste ta ansvar

Argumenten för kvotering allt starkare

Jag har nu i två år jobbat intensivt med frågan om kvotering till bolagsstyrelser. På bordet ligger bl a ett EU-förslag om att kvotera styrelserna i de största börsbolagen i Europa. Enligt förslaget ska minst 40 procent av styrelseledamöterna senast … Continue reading

Posted in Göteborg | Kommentarer inaktiverade för Argumenten för kvotering allt starkare

Stoppa missbruket av staplade visstider

Det finns ett missbruk av visstidsanställningar i Sverige. Ett stort antal arbetsgivare staplar otrygga visstider på varandra under mycket lång tid. En undersökning visar att tiotusentals visstidsanställda har gått på staplade visstider i mer än fem år. Detta strider av … Continue reading

Posted in Göteborg | Kommentarer inaktiverade för Stoppa missbruket av staplade visstider

Trojkans attacker på fackliga rättigheter får inte upprepas

I parlamentet pågår nu en granskning av hur trojkan – EU-kommissionen, ECB och IMF – agerat gentemot nödlånsländerna Grekland, Irland och Portugal och Cypern. Det är ett viktigt arbete. Stora misstag har begåtts. Det är nu nödvändigt att dra lärdom … Continue reading

Posted in Göteborg | Kommentarer inaktiverade för Trojkans attacker på fackliga rättigheter får inte upprepas