Ny samordnare för ensamkommande unga

Marina Johansson

Marina Johansson (S) Kommunalråd

En viktig del av mitt arbete handlar om att situationen för de ensamkommande som Göteborg har tagit hand om. Vi har alla anledning att vara stolta över kvaliteten på den omsorg som staden har kunna ge denna utsatta grupp under en viktig del av deras uppväxt. Jag har tidigare beskrivit hur jag arbetar för att förbättra situationen för de ensamkommande som blir vuxna och där Migrationsverkets tar över ansvaret. Omsorgskedjan från ungdom till vuxenlivet måste fungera mycket bättre. Idag blir steget alldeles för brant.

I arbetet med att skapa en bättre omsorgskedja för de unga ensamkommande som blir vuxna så är de ideella krafterna helt avgörande. Sverige och Göteborg hade inte kunnat klara mottagandet på ett bra sätt om det inte hade varit för den ideella sektorns engagemang. Därför är det oerhört viktigt att de har goda förutsättningar. Jag har regelbundna kontakter med ideell sektor och en avgörande fråga som de har lyft handlar om samordningen mellan de olika ideella organisationerna och staden. Särskilt vad gäller ensamkommande så har många sagt att det finns ett behov av en samordnare som kan knyta samman insatserna och förenkla samarbetet.

Jag har därför tagit initiativ till att tillsätta en samordnare för samverkan med ideell sektor i arbetet med ensamkommande och unga papperslösa. Igår kunde vi rösta igenom förslaget i Social resursnämnd och vi kommer att se till att det blir verklighet av det snabbt. Göteborg har en unik samverkan med ideell sektor, det är något vi måste värna. Jag kommer att fortsätta arbeta politiskt för att förbättra förutsättningarna för ideella krafter. Tillsammans med stadens egna insatser så skapar ideella organisationer stora mervärden som kommer oss alla till del.

Posted in Göteborg | Leave a comment

Världens bästa förskola

Tord Karlsson: Sverige har världens bästa förskola. Den senaste veckan har jag träffat personer som på olika sätt jobbar med att utveckla och förbättra förskolan. Det som jag tar med mig från dessa möten är just vilken fantastisk verksamhet förskolan är och vilket betydelsefullt jobb som förskollärare och barnskötare gör för våra minsta.

Det var länge sedan förskola mest handlade om barnpassning och grundläggande omvårdnad. Förskolan är idag så mycket mer och spelar en mycket viktig roll för att alla barn, oavsett hemförhållanden, ska få en bra start i livet. Därför är det så roligt och inspirerande att höra om hur digital teknik nu är en självklar del av barnens vardag på förskolan.

Barnen lär sig nya förmågor, utmanas i sitt tänkande, prövar nya kreativa uttryck och ger sig ut på spännande upptäcktsfärder med hjälp av tekniken. Barnen dokumenterar, iscensätter miljöer, utforskar och bearbetar; de leker men rustar sig samtidigt med färdigheter som kommer bli allt viktigare i framtiden. Att ge alla barn vana av digitala verktyg är en fråga om jämlikhet. Om vi tidigare har pratat om en bildningsklyfta utifrån antalet böcker i hemmet kan man nu tala om en digital klyfta mellan de barn som växer upp i hem där digitala verktyg, i den grad de finns, mest används till nöjen medan de i hem med välutbildade föräldrar även används på ett utforskande sätt för kunskapsinhämtning. Datorer, lärplattor, mobiler, projektorer, inspelningsutrustning med mera är ju inte viktiga eller nyttiga i sig själva. Allt handlar om hur de används. Detta är en insikt som vi måste bära med oss när vi ska implementera digitala riktlinjer och arbetssätt i stadens verksamheter.

Vi kommer behöva många nya förskolor i Göteborg framöver, dels har vi gamla lokaler som behöver bytas ut men det behövs också byggas nytt för att möta allt fler barn i en växande storstad som vår. Idag tar det ofta alldeles för lång tid att få spaden i jorden och börja bygga. Det finns många hinder på vägen. I staden försöker vi nu komma undan en del av dessa hinder genom att bygga förskolor enligt färdiga koncept som kraftigt minskar plantiden och gör så att förskolor snabbare kan gå från idéstadiet till färdig byggnad. Och vi tummar inte på kvaliteten. De förskolor som nu står inför byggstart om ungefär ett år byggs utifrån barnens och medarbetarnas behov, täta samråd har skett med berörda parter i framtagandet av koncepten och ett tydligt miljöperspektiv går som en grön tråd genom hela projektet.

Jag har i veckan fått se prov på hur dessa nya förskolor kan komma att se ut och anpassas till sin omgivning och jag är väldigt imponerad. Här är digitaliseringen redan medräknad från start. Det är lokaler byggda med de förutsättningar som behövs för att digitala verktyg ska kunna användas på bästa sätt, flexibla lösningar för att kunna avskilja rum och anpassa grupper av barn utifrån olika pedagogiska moment. Jag har stora förhoppningar om att vi kommer kunna få fart i byggandet av moderna förskolor. Och att barnen i förskolan kommer att få med sig nyttiga färdigheter förvärvade genom lek och ett kreativt användande av digitala verktyg.

Posted in Barn, Göteborg, Jämlikt Göteborg, Skola, Tord Karlsson | Leave a comment

Ett magiskt sportlov

"Ett magiskt sportlov" - Harry Potter-tema på Stadsbiblioteket.

”Ett magiskt sportlov” – Harry Potter-tema på Stadsbiblioteket.

Just nu är det sportlov och många barn och ungdomar åker iväg med sina familjer på semester. Men det finns också många som är kvar i stan. För att alla barn och ungdomar ska kunna ha en stimulerande och utvecklande fritid så har vi socialdemokrater under lång tid satsat på att bygga upp en öppen och tillgänglig barn- och ungdomsverksamhet över hela staden. Utbudet är imponerande och det är en viktig del i det arbete för ett Jämlikt Göteborg som nu genomsyrar hela staden. Om du är nyfiken på de aktiviteter som vi erbjuder så håll koll på stadens kalendarium.

Själv passade jag på att besöka Konstmuseet igår, där man har öppnat en teckningsverkstad under lovet. På förmiddagen är det öppet för små barn och på eftermiddagen för ungdomar. Här får man lära sig grunderna i att rita seriefigurer och att uttrycka sig med bilder under ledning av duktiga pedagoger. Inspiration fanns nära till hands i den fantastiska utställningen om Tove Jansson som nu öppnat på museet. Det är en väldigt barnvänlig utställning, med många små grottor att krypa in i och gott om mjuka sittpuffar att sjunka ner i.

Johanna Johansson och Marina Johansson (S) på Stadsbiblioteket

Johanna Johansson och Marina Johansson (S) på Stadsbiblioteket

Sedan gick jag förbi Stadsbiblioteket där det som vanligt händer massor. Just nu pågår ”Ett magiskt sportlov”. Under våren har barnavdelningen tema ”Magi” med anledning av att det är 20 år sedan den första Harry Potter-boken kom. Jag fick en pratstund med barnbibliotikarie Johanna Johansson, här i stilenlig slängkappa, som visade de olika pysselborden, där man bland annat kan göra sin egen trollstav, träna trollformler, skriva fan fiction, klappa Harry Potters monsterbok eller svara på frågor i bibliotekets Harry Potter-quiz.

Lotta Alvelin och Marina Johansson (S) på Stadsbiblioteket

Lotta Alvelin och Marina Johansson (S) på Stadsbiblioteket

Tillsammans med enhetschefen Lotta Alvelin tittade jag också närmare på Stadsbibliotekets spännande ungdomsavdelning Dynamo, med fokus på olika sorters spel. Lotta berättade också om avdelningens bokklubb Boka där unga människor träffas, läser och lyssnar tillsammans. För många som är ovana vid läsande eller är språkligt osäkra så är detta en väldigt bra brygga över till böckernas värld. Vi hade ett väldigt bra samtal om det fantastiska arbete som Lotta och hennes medarbetare gör på Stadsbiblioteket och hur fint det passar in i målsättningarna med Jämlikt Göteborg.

Till alla barn och ungdomar så önskar jag ett roligt och lärorikt sportlov, ha kul!

Posted in Göteborg | Leave a comment

De som tar kampen mot missbruket

Marina Johansson (S) träffar ideellt nätverk mot narkotikamissbruk

Marina Johansson (S) träffar ideellt nätverk mot narkotikamissbruk

Narkotikamissbruk är ett fruktansvärt samhällsproblem som orsakar ett enormt mänskligt lidande. De som fastnar i missbruk drabbas ofta själva hårdast men konsekvenserna berör oss alla. Många närstående får sina liv förstörda och följdverkningar som kriminalitet, hot och våld skadar ett stort antal människor varje år. Samhällsekonomiskt så gör förstås narkotikamissbruket enorm skada.

Alla de som ideellt kämpar mot narkotikamissbruk och som hjälper och stödjer människor att lämna missbruk gör alltså en otroligt viktig insats, inte bara för de närmast drabbade utan för hela samhället. Här i Göteborg kan vi vara stolta över att ha en stark och levande ideell sektor som arbetar med dessa frågor. Från stadens sida är det naturligtvis prioriterat att ha en nära samverkan med de ideella krafterna, så att vi kan hjälpa varandra.

Social resursförvaltning håller ihop mycket av detta arbete och samlar återkommande ett nätverk av ideella organisationer som arbetar mot narkotikamissbruk. Igår fick jag chansen att sitta ned och prata med representanter för Anonyma Narkomaner, Bonavia, KRIS, Föräldraföreningen mot narkotika och RFHL. En viktig sak som de lyfte fram handlade just om att stärka samverkan ytterligare. Framförallt så måste vårdkedjan hänga ihop bättre, så att inte människor hamnar mellan stolarna och tappar fotfästet i den bräckliga process som det kan vara att ta sig ur sitt missbruk.

Det var verkligen en energikick att få träffa alla dessa duktiga människor som med kunskap och engagemang gör sådana enorma insatser för vårt samhälle. Tack än en gång!

Posted in Göteborg | Leave a comment

Mitt möte med Migrationsverket

Marina Johansson (S) och Marcus Toremar regionchef Migrationsverket

Marina Johansson (S) och Marcus Toremar regionchef Migrationsverket

I måndags träffade jag Migrationsverkets regionchef Marcus Toremar och hans kanslichef Ulf Lindh. Jag hade bett att få träffa dem för att inleda diskussioner om hur vi kan förbättra situationen för de ensamkommande ungdomar som blir myndiga och flyttas till Migrationsverket. Det var ett väldigt konstruktivt samtal. Vi hittade flera lovande spår att arbeta vidare med.

Det är enligt lagen Migrationsverket som ansvarar för vuxna asylsökande. Därför flyttas de som blir myndiga från de kommunala boenden där de bott som barn över till Migrationsverkets anläggningsboenden (abo), om de inte hittar ett eget boende (ebo). För de unga som får flytta långt bort så kan detta bli en jobbig övergång eftersom de riskerar att förlora sitt sociala kontaktnät och även kan ha svårt att fullfölja eventuell utbildning.

En viktig del vore därför att säkerställa att de som bott i Göteborg och sedan måste flytta till Migrationsverkets anläggningsboenden kan få plats på boenden i närheten av Göteborg. Det skulle då vara enklare för dem att behålla sina kontaktnät och utbildningsplatser. Vi kom överens om att Migrationsverket ska undersöka möjligheterna för detta och återkomma med förslag på hur det skulle kunna gå till. Från stadens sida kommer vi att behöva stärka samarbetet med de kommuner där Migrationsverkets boenden ligger, så att vi kan lösa de praktiska problemen tillsammans, t.ex. vad gäller smidiga kommunikationer mellan boende och utbildningsplatser.

Vi diskuterade också möjligheten för de som får uppehållstillstånd att stanna i Göteborg genom att räknas in i den grupp nyanlända som staden tilldelas nationellt via den nya bosättningslagen. Det skulle troligen vara den enklaste lösningen. Det skulle dock kräva en lagändring. Jag har därför tagit kontakt med regeringen för att inleda ett samtal om möjligheterna att genomföra en sådan lagändring.

Det här är en svår och komplicerad fråga som väcker starka känslor och jag har stor respekt för alla som engagerar sig. Det är just tack vare det engagemanget som Göteborg har lyckats hålla så god kvalitet i sitt mottagande. Vi kommer att vara beroende av det engagemanget även i fortsättningen, när den stora utmaningen skiftar från akut mottagande till etablering och integration för de som får uppehållstillstånd.

Därför är jag också övertygad om att vi behöver hitta en långsiktig och hållbar väg framåt, i samarbete med de myndigheter som har det juridiska och ekonomiska ansvaret. Vårt främsta fokus måste vara att hitta praktiska, fungerande lösningar för denna grupp. Det kommer kräva att vi kan hålla både huvudet kallt och hjärtat varmt, samtidigt. Mitt möte med Migrationsverket kändes som ett viktig steg på den vägen

Posted in Göteborg | Kommentarer inaktiverade för Mitt möte med Migrationsverket

Besök på Östra sjukhuset

Johan Büser: Idag besökte jag tillsammans med vice ordföranden i Sahlgrenskas universitetssjukhusstyrelse, Cecilia Dalman Eek, Östra sjukhuset. För min del (även om jag är son till en undersköterska) som inte har jobbat så mycket direkt med sjukvårdspolitik är det värdefullt att som riksdagsledamot få komma ut och se verksamheten och att få träffa undersköterskor, sjuksköterskor och läkare samt verksamhetsledare och chefer för att få deras perspektiv.

 SahlgrenskaDagens besök ägde rum på avdelning 357. Avdelningen vi besökte är en stor medicinenhet med svårt hjärtsjuka patienter och cirka 80 anställda. De har för sitt framgångsrika arbete med fokus på personcentrerad vård bland annat uppmärksammats på Vårdförbundets gala där de 2016 fick 2:a pris. Därför var det särskilt inspirerande att få komma på besök här.

Vi träffade bland annat Maria Taranger som är verksamhetschef och fick följa med sjuksköterskan Julia Olsson med kollegor på en rond. Mötet mellan läkare/sjuksköterska och patient är särskilt intressant att vara med på förstås, eftersom det är människor som det handlar om. Och fokuset på det viktiga mötet med patienten och ronden har man med sig här. Genom att arbeta personcentrerat kan mossiga hierarkier brytas och en effektivare vård utföras som i sin tur med stor sannolikhet leder till nöjdare patienter.

Begreppet personcentrerad vård handlar framförallt om tre saker. Det första är det ömsesidiga, det vill säga respekten för patientens kunskap om sin sjukdom och vårdteamets professionella bedömningar. Det andra är hänsynen till patientens berättelse om sin sjukdom som tillsammans med undersökningar ger förutsättningar för en väl avvägd vårdplanering. Och det tredje handlar om tydlig dokumentation av hälsoplanen i patientens journal.

Politiskt är det ingen hemlighet att sjukvården just nu är en av de frågor som människor tycker är viktigast. Och samtidigt är det uppenbart att det finns utmaningar. Vi står inför ett scenario av ökande kostnader inom hälso- och sjukvården. Bland annat beror detta på att folk lever längre, men då ofta med en eller flera långvariga sjukdomstillstånd som följd. Vården idag behandlar mycket effektivt en rad olika enskilda sjukdomstillstånd, men helhetsbilden av patienten och dennes perspektiv fattas ofta. Med personcentrerad vård kan samhällets resurser användas mer effektivt, eftersom det visat sig att vårdtidens längd på sjukhus blir kortare och patienter kan känna sig tryggare. En väl fungerande välfärd är en viktig socialdemokratisk prioritering och en bärande del av den svenska modellen.

Ytterligare ett plus med dagen, förutom inspirerande diskussioner, var att jag sprang på en gammal klasskamrat från låg- och mellanstadiet som idag arbetar som läkare på Östra sjukhusets avdelning 357. Så tack gänget på hela avdelningen för en bra dag tillsammans!

Posted in Den svenska modellen | Tagged , , | Kommentarer inaktiverade för Besök på Östra sjukhuset

Vi måste hjälpa eleverna till ökad närvaro i skolan!

Shadiye Heydari: Cirka 20 000 elever stannar i dagsläget hemma ofrivilligt och går inte till skolan. Eleven känner sig ensam, saknar motivation och drar sig undan. Så börjar utfrysningen som ett tyst och långsamt lidande som ofta varken syns eller hörs. Så får det inte vara. 

_dsc1604_sgoteborg_lf

Shadiye Heydari

Det här är en utav mina hjärtefrågor. Jag har under flera års tid kommit i kontakt med oroliga föräldrar vars barn inte vill gå till skolan på grund av psykisk ohälsa, mobbning och ångest. Jag har haft kontakt med föräldrar som känt sig maktlösa, som känt att deras barn lider men inte vet vad de ska ta sig till. Dessa föräldrar känner sig ofta maktlösa inför myndigheter.

För att uppmärksamma problematiken kring ofrivillig skolfrånvaro, sprida kunskap kring ämnet och för att ge föräldrar och andra berörda parter möjlighet att utbyta erfarenheter, har jag tillsammans med den ideella föräldragruppen ”Hemmasittare Gbg” varit initiativtagare till ett seminarium om ofrivillig skolfrånvaro, som idag hölls på Blå Stället i Angered.

Intresset kring dagens seminarium har varit stort. Detta är oerhört glädjande, eftersom att syftet är just att sprida kunskap till olika samverkansaktörer så som skola, sjukvård och socialtjänst. Samverkan mellan olika aktörer är viktig att stödja i syfte att bemöta problematiken kring ofrivillig skolfrånvaro på ett effektivt sätt. Elever med problematisk skolfrånvaro har ofta sammansatta behov som behöver mötas av just flera aktörer. Dessvärre är bristen på samverkan vanligt förekommande, vilket komplicerar möjligheterna till att göra skolan mer öppen och tillgänglig för elever med särskilda behov.

Ett seminarium som lyfter problematiken och öppnar upp för diskussion är ett stort steg på rätt väg mot en skola med ökad närvaro. Desto mer kunskap vi sprider och ju fler aktörer vi når ut till, desto bättre förutsättningar har vi att göra skolan till en trygg och trivsam plats som eleverna känner glädje inför och vill gå till varje morgon!

För att det ska bli möjligt måste det finnas struktur och tydliga riktlinjer för hur man tidigt upptäcker och kommer åt problematiken. Förutom bättre samverkan mellan olika aktörer krävs också ett systematiskt arbetssätt för att tidigt upptäcka problematiken och följa upp frånvaron, till exempel genom regelbundna möten mellan kurator, sjuksköterska och elev, vilket också är av största betydelse.

Det kändes fantastiskt att idag få tala om detta viktiga ämne och det kändes otroligt roligt att det var så många som samlades i Blå Ställets lokal för att ta del av den verklighet som många elever i dagens samhälle just nu upplever. Det är bara genom kunskapsspridning och ökad samverkan som vi kan hjälpa eleverna till ökad närvaro i skolan. Jag vill skapa framtidstro och ett jämlikt Göteborg. För alla.

Jag hoppas att dagens seminarium har varit ett första steg på vägen till en tryggare skolmiljö som ger fler möjlighet till kunskap! Det är att utveckla den svenska modellen.

 

Posted in Den svenska modellen, Skola, ungdomar, Utbildning | Tagged , , , , | Kommentarer inaktiverade för Vi måste hjälpa eleverna till ökad närvaro i skolan!

Alla ska ha råd att vara med i a-kassan!

Mattias Jonsson: Jag anser att alla löntagare som vill ska ha råd att vara vara med i a-kassa och ett fackförbund. Så är det inte idag efter att den moderatledda regeringen tog bort rätten till skattebefrielse av avgifterna. Därför har jag ställt en skriftlig fråga i riksdagen till finansminister Magdalena Andersson om hon avser att ta initiativ till att återinföra en skattereduktion för löntagarnas avgifter? Och i så fall, hur ser tidsplanen ut?

Mattas a-kassa 6

För att bibehålla vårt moderna samhällsbygge intakt är det av största vikt att arbetsmarknaden klarar av att anpassa sig till de nya jobb som successivt växer fram. En förutsättning för att arbetsmarknaden ska kunna göra just det är att staten behandlar arbetsmarknadsparterna likvärdigt. Det är lika väsentligt för löntagare som för arbetsgivare att ha en arbetslöshetsförsäkring och ett medlemskap i en arbetsmarknadsorganisation. Med anledning av det måste likvärdiga ekonomiska förutsättningar ges till dessa parter.

Detta har tidigare varit en realitet på svensk arbetsmarknad. Löntagare och arbetsgivare hade under en period jämbördiga kostnader för såväl a-kassa som medlemskap i intresseorganisationer. Detta åstadkoms genom att arbetstagarna som betalade sina avgifter erhöll en statlig skattereduktion senare.

Den borgerliga regeringen nedmonterade dock den likvärdiga rätten till skattebefrielse under sin mandatperiod. Konsekvenserna blev höjda avgifter och att nästan en halv miljon människor lämnade a-kassan. Alla löntagare som vill vara med i a-kassa och fackförbund ska ha ekonomiska möjligheter att vara det. Därför anser jag att dessa avgifter måste minska.

Jag förstår att detta är en fråga av ekonomisk karaktär och att våra statsfinanser kan komma att göra implementeringen av denna skattereduktion problematisk. Kanske är det även en process som kan komma att kräva tid och ett långsiktigt tänkande. Jämställda partsrelationer är dock förutsättningen för en fungerande arbetsmarknad och en välmående ekonomi.

Min förhoppning är att finansminister Magdalena Andersson ser möjligheterna med att återinföra en skattereduktion för löntagarnas avgifter. Det är för mig en del av den svenska modellen.

Posted in Politik | Tagged , , | Kommentarer inaktiverade för Alla ska ha råd att vara med i a-kassan!

Ny plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor i Göteborg antagen

Vissa dagar är jag extra stolt över att få verka som politiker i Göteborg. Det är dagar som denna, när kommunfullmäktige klubbar igenom Sveriges mest ambitiösa hbtq-plan. En plan som gör Göteborg till en bättre stad att leva i för hbtq-personer.

Hbtq-planen har initierats av Göteborgs rödgrönrosa ledning och är stadens första styrdokument med uttalat syfte att förbättra hbtq-personers mänskliga rättigheter i Göteborg. Synpunkter har hämtats från hbtq-samhället i Göteborg vilket känns väldigt bra. Det är en plan som sätter in åtgärder där de verkligen behövs.

Mariya Voyvodova

Mariya Voyvodova

Hbtq-personer som utsatts för våld har ett lågt förtroende för rättsväsendet – mörkertalet för anmälningar är hela 95-97 procent. Skyddade boendeplatser har därför varit ett starkt önskemål från Göteborgs Stads hbtq-råd, som varit högst delaktiga i arbetet med planen, och det är en av de åtgärder som nu ska sättas in. Göteborg ska ha skyddade boenden för män, transpersoner, bisexuella och lesbiska kvinnor.

I planen finns ett särskilt fokus på asylsökande och unga transpersoner, vars utsatthet är omfattande. Flera av åtgärderna syftar till att höja den normkritiska kompetensen hos personal som möter dessa och öka kunskapen kring hedersrelaterad våldsutsatthet.

Det ska också inrättas jour- och stödverksamhet direkt riktad till hbtq-personer, särskilda mötesplatser där unga hbtq-personer kan känna sig trygga, stadens fritidsanläggningar ska tillgängliggöras för personer som bryter mot könsnormer och minst en grundskola ska genomföra en normkritisk granskning av den egna verksamheten.

West Pride 2016 Foto: Mariya Voyvodova

West Pride 2016 Foto: Mariya Voyvodova

I framtagandet av hbtq-planen har partipolitiken fått stå tillbaka, det rödgrönrosa styret och alliansen har arbetat tillsammans för att skapa något som på riktigt kommer att göra skillnad för hbtq-personer i Göteborg.

Ikväll firar vi beslutet, imorgon arbetar vi vidare för att göra Göteborg till en bättre stad.

/Mariya

 

 

 

 

 

Posted in Göteborg, Jämlikt Göteborg, Kultur, Mångfald, Mänskliga rättigheter, Mariya Voyvodova | Tagged , , , | Kommentarer inaktiverade för Ny plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor i Göteborg antagen

Öppet brev till Lars Hjälmered (M): Vad vill du göra upp med Sverigedemokraterna om?

Mattias Jonsson (S), riksdagsledamot

Mattias Jonsson (S), ledamot av riksdagens näringsutskott

Mattias Jonsson: Anna Kinberg Batra har gett besked om att hon så snart som möjligt vill lägga fram en gemensam alliansbudget och fälla regeringen med stöd av Sverigedemokraterna. Hon vill också börja förhandla med Sverigedemokraterna om olika sakpolitiska förslag. Vilka förslag det rör sig om är dock oklart.

Därför frågar jag nu dig Lars Hjälmered som är Moderaternas näringspolitiska talesperson, tillika göteborgare, vilka näringspolitiska frågor vill du samtala med SD om?

Lars Hjälmared, riksdagsledamot (M)

Lars Hjälmared (M), ledamot av riksdagens näringsutskott

Låga opinionssiffror och ett internt missnöje har fått Anna Kinberg Batra att glömma att Sverigedemokraternas stöd aldrig är gratis. Sverigedemokraterna är däremot tydliga med vad som kommer att krävas av Moderaterna. De kommer att ställa motkrav och tvinga M att anpassa sin politik, på område efter område.

För oss socialdemokrater kommer det aldrig bli aktuellt att samarbeta med Sverigedemokraterna. Inte bara för att vi står långt ifrån varandra i olika sakfrågor, utan för att det är ett parti som har sitt ursprung i nazismen och vit makt-rörelsen. Sverigedemokraterna är också opålitliga i vilken politik de bedriver. Efter ett par dyra middagar så är vinstjakten i skolan inte längre ett problem. Att ställa till med oreda är viktigare än pensionärerna, därför röstade SD nej till vårt budgetförslag om en skattesänkning för de äldre som har lägst pension.

Lars, vi sitter i riksdagens näringsutskott tillsammans med Sverigedemokraten Josef Fransson. Han har bland annat skrivit en artikel med rubriken att ”Klimatpolitiken har gått över styr”. Han har också länkat på Twitter till en film som påstår att Barack Obama är homosexuell och att det beror på den muslimska kulturen. Är du Lars beredd att göra som din partiledare vill och förhandla med honom om framtidens näringspolitik?

SD har också föreslagit att det ska bli kriminellt att hjälpa människor som saknar uppehållstillstånd. De har företrädare som vill slopa presstödet och ständigt attackerar den fria pressen. De vill begränsa aborträtten. Anställda på deras riksdagskansli har klassats av experter som potentiella säkerhetsrisker som spridit pro-rysk propaganda.

Lars, låter detta som ett parti som står dig nära rent politiskt? Så nära att det är ett lämpligt parti att sluta överenskommelser med?

 

Posted in Göteborg, Näringsliv | Tagged , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Öppet brev till Lars Hjälmered (M): Vad vill du göra upp med Sverigedemokraterna om?