På Språngbrädan

Häromdagen tog jag spårvagnen till Frölunda Torg och vandrade sedan över gångbron till Topasgatan 58, där Västra Göteborgs socialkontor ligger. Efter en rundvandring där jag fick träffa och prata med några av de som arbetar på kontoret så satte jag mig ner för ett längre samtal med socialchef Katarina Beerman och hennes medarbetare Sofia Gustafsson och Moa Säf.

Språngbrädan
Moa Säf, Katarina Beerman, Marina Johansson och Sofia Gustafsson utanför Språngbrädan.

Vi pratade om Språngbrädan, en spännande verksamhet där den som varit arbetslös en längre tid får en skräddarsydd tjänst inom kommunal eller privat verksamhet under 14 månader, vilket ger erfarenheter och referenser som ökar möjligheterna att få arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. Det har fungerat mycket bra och många har på detta sätt lyfts ur långvarig arbetslöshet och kunnat bli självförsörjande.

En viktig del av framgångsreceptet är den personliga lotsningen, där rätt person matchas till rätt sorts arbete. Man har också ett effektivt samarbete med arbetsförmedlingen och näringslivet, en nära och direkt återkoppling med arbetsplatserna, ordentliga anställningsavtal och en bra dialog med de fackliga organisationerna. Den svenska modellen när den är som bäst.

Det är precis det här som Jämlikt Göteborg handlar om. Genom att jobba smart och målinriktat och ge utrymme för all den kompetens och energi som finns ute i våra befintliga verksamheter så lyfter vi människor och minskar sociala skillnader. Som ringar på vattnet så får vi andra positiva effekter. Jämställdheten ökar när kvinnor blir självförsörjande, barnens kognitiva utveckling stärks när de kommer i kontakt med förskolan tidigare och hopp och framtidstro sprider sig i närmiljön. Så blir det blir en språngbräda för hela staden.

Posted in Barn, Den svenska modellen, Göteborg, jämlik hälsa, Jämlikt Göteborg, jämställdhet, jobb, Marina Johansson, Politik, samhällsbyggande, Sociala frågor | Leave a comment

Tusentals barn i Göteborg firar Kulturskolans dag!

På söndag den 29 maj firar vi Kulturskolans dag på Liseberg – och nytt för i år är att firandet sprids till flera platser: Bio Roy, Bältesspännarplatsen, Frölunda kulturhus, Hammarkullenkarnevalen, Mariaplan och Sannaplan.

I den kommunala kultur- och musikskolan finns en bredd, allt från cirkus och teater till dans och musik. Det finns något för alla, vilket vi ska värna. Ett inkluderande kulturliv förutsätter en möjlighet att delta, oavsett ekonomiska eller sociala förutsättningar. Då kulturen utgör en viktig del av välfärden är vi i Göteborg stolta över att ha en av landets lägsta avgifter till den kommunala kultur- och musikskolan. Att möjliggöra för barn och unga att vara kreativa och utveckla sig själva är en investering i demokratiskt och hållbart samhälle. Att skapa konst och kultur kan flytta gränser, men även bygga broar – inte minst i en stad som Göteborg, med stora avstånd mellan stadsdelarna.

Storgrupp_Akustisk gitarr

Kulturskolan i Göteborg

I budgeten har vi rödgrönrosa partier lagt ett uppdrag att kultur- och musikskolan ska byggas ut så att kön försvinner. I år har vi satsat vi nio miljoner kronor för att möjliggöra detta – en satsning som kommer fortsätta under mandatperioden. För att göra den kommunala musik- och kulturskoleverksamheten mer jämlik och förbättra möjligheterna för barn och unga görs även en nationell satsning på 100 miljoner kronor som kommer att komma Göteborg till del. Detta tillskott är mycket välkommet för att vi ska klara av att möta behovet av tillgängliga och verksamhetsanpassade lokaler. Bra lokaler är det mest kostnadseffektiva sättet att bygga bort kön. Detta måste vi lyckas med, om vi vill utjämna livsvillkor och ge alla barn och unga samma chans att utvecklas och nå sin fulla potential.

Jag ser fram emot att fira Kulturskolans dag tillsammans med er. Vi ses på söndag!

/Mariya

Posted in Göteborg, Jämlikt Göteborg, konst, Kultur, Mariya Voyvodova | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Sveriges största karneval

Shadiye Heydari: I helgen är det karneval! Sedan 15 år tillbaka är det en självklarhet för mig att delta på Hammarkullekarnevalen. Sveriges största karneval hålls i Hammarkullen i Göteborg. Att den arrangerats i 40 år visar dessutom på ett anmärkningsvärt engagemang. Här samlas människor från stora delar av världen för att delta i festligheterna. För många är det höjdpunkten på året. Karnevalen är en möjlighet att visa vad Hammarkullen står för.

Shadiye Heydari (S), riksdagsledamot för Göteborg

Shadiye Heydari (S), riksdagsledamot för Göteborg

Karnevalen är en viktig mötesplats där många olika kulturer samlas för att delta i upplevelsen. Hela Göteborgs Stad är engagerat och ABF Göteborg, Göteborgs Energi och Bostadsbolaget är engagerade. Bostäderna där hammarkullekommittén har sitt kontor på Bredfjällsgatan och de vid Gropens gård har varit föremål för en flerårig debatt som äntligen fått det positiva avslut som jag och mina partivänner hoppats på. Efter många år i privat ägo och dåligt skötta lägenheter lyckades de rödgrönrosa i Göteborgs kommunfullmäktige få igenom ett uppköp av fastigheterna. Från 1 februari i år har alltså det allmännyttiga Bostadsbolaget tagit över de 890 lägenheterna. Prislappen gick på totalt 493 miljoner. Jag vet att det kommer gynna både de boende såväl som staden som helhet. Bostadsbolaget äger redan en stor del av Hammarkullens hyresrätter, och det skapar möjligheter för stora satsningar på området som helhet.

Göteborgs Stads investering i Hammarkullen gör det ännu mer angeläget för mig att fira under karnevalen. Utöver att karnevalen är landets största är den också en manifestation för det mångkulturella samhället. Karnevalen har engagerat Hammarkullens föreningsliv sedan 1974 och stärker Hammarkullen och invånarna. 40-års firandet beror på det stora engagemang hos kommittén och personerna som startade arrangemanget. För att inte glömma alla duktiga dansare som faktiskt gör karnevalen till vad den är. Arrangemanget liknar en stadsfest. Dagarna är viktiga för barn och barnfamiljer. Med de många aktiviteter som pågår är Hammarkullekarnevalen ett tillfälle för alla generationer att mötas.

Hammarkullekarnevalen är viktig för hela Göteborg. Om Hammarkullekarnevalens koncept kopieras också till andra städer kan det skapa möjlighet till större gemenskap och sammanhållning. Tilltro till sina medmänniskor är avgörande för att skapa trygghet i vilket samhälle som helst. Personligen är jag likt många andra väldigt tagen av festligheterna och omfattningen. Stadsdelen blir sammankopplad med gemenskap och glädje. Häng med du också på den fantastiska festen!

 

.

Posted in Göteborg, Kultur, Mångfald, Trygghet | Leave a comment

Starkt stöd för restriktiv narkotikapolitik

Marina

Då och då höjs röster för att vi ska överge vår restriktiva narkotikapolitik här i Sverige. För det mesta handlar det om att man vill släppa tillverkning och användning av cannabis fritt. Detta trots att kunskapen om skadeverkningarna av cannabis numera är omfattande. Flertalet relevanta studier visar, oberoende av varandra, på försämring av kognitiva funktioner och tankeverksamhet. Det kan vara sämre koncentrationsförmåga, minnesrubbningar och försämrad förmåga att bearbeta information. Forskning visar också på ett tydligt samband med psykiska sjukdomar såsom depression och ökad risk för att utveckla psykoser. Dagens cannabis är mycket mer potent än tidigare på grund av en kraftig höjning av THC-halten (den rusgivande substansen). Detta riskerar att ge ännu allvarligare skador.

Många som argumenterar för en legalisering hävdar att man skulle göra stora samhällsekonomiska vinster på en avkriminalisering. Denna argumentation är inte trovärdig då alla vet att organiserad brottslighet ständigt finner nya vägar att distribuera även lagliga substanser av värde på en svart marknad. Den svarta handeln med sprit och cigaretter är den i särklass största svarta marknaden globalt. Att tro att cannabis skulle vara ett undantag från detta är naivt. Det finns inte något exempel på platser där cannabis avkriminaliserats som inte uppvisar en ökning av cannabismissbruk. En amerikansk rapport påvisar bland annat en kraftig ökning av cannabispåverkan hos personer involverade i dödliga trafikolyckor i Colorado (The Legalization of Marijuana in Colorado-The Impact, Rocky Mountain HIDTA, 2013).

Ett annat legaliseringsargument är att det är inhumant att straffa de som är fast i ett missbruk, istället bör vi erbjuda vård. Att kunna få hjälp för sitt missbruk ser vi som självklart men också att minska tillgången på cannabis så att färre fastnar i missbruk. Den stora FN-konferensen i New York i april i år, UNGASS, undertecknades av samtliga länder i konsensus. Resolutionen betonar vikten av tillgång till god vård och behandling och effektiva förebyggande insatser men utan en legalisering av droger. Bilden av att polisen jagar cannabisrökare för att sätta dem bakom lås och bom är en myt. Genom tidig upptäckt och ingripande kan ett ökat missbruk och beroendeutveckling många gånger förhindras.

Vår narkotikapolitik vilar på tre ben: tillgångsbegränsning (tull och polis), prevention och rehabilitering/vård. Dessa tre ben är beroende av varandra och utgör grunden för en restriktiv, balanserad och human narkotikapolitik. Här kan du läsa mer om vad vi gör i Göteborg för att förebygga narkotikamissbruk och för att hjälpa människor ur missbruk.

Lösningen på drogproblemet är inte fler och lättillgängligare droger!

 

 

 

Posted in Göteborg | Leave a comment

Ansvarslös m-politik skadlig för Sverige

Johan klippt3

Johan Büser, riksdagsledamot

Johan Büser: Nu under helgen håller Moderaterna sitt Sverigemöte i Malmö. Idéutvecklingen tycks dock inte sträcka sig särskilt långt inom skattesänkarpartiet Moderaterna. I vanlig ordning ger de mest till höginkomsttagare, förespråkar otrygga anställningsformer, lägre löner och fortsatta nedskärningar. Moderaterna vågar inte ens ta i frågorna om hur vi säkerställer kvaliteten och arbetsmiljön i välfärden, och att skattemedel inte ska gå till vinster i skatteparadis. Var är ansvarstagandet?

Som socialdemokrat vet jag att moderat politik inte är den bästa varken för fler jobb eller en bättre välfärd. Både verkligheten och forskningen stödjer min övertygelse. Välfärden som folket kämpat för i över ett århundrade har de raserat i snabb takt. De stora ofinansierade skattesänkningarna tillsammans med privatiseringarna har skadat resultaten och jämlikheten i skolan, vården och omsorgen. Svenska elever har haft störst kunskapsras inom hela OECD och samtidigt har klyftorna växt. Sjukvården har drabbats av ständiga sparkrav och personalbrist. Bristerna i äldreomsorgen har tvingat 140 000 personer i arbetsför ålder att gå ner i arbetstid eller helt sluta arbeta för att ta hand om sina anhöriga.

Den socialdemokratiskt ledda regeringens inriktning för framtiden är en tvärvändning; vi ska fortsätta utveckla den svenska modellen och inte avveckla den. De närmaste åren investeras därför 60 miljarder per år i vårt gemensamma samhällsbygge. Jag konstaterar med stolthet att redan i år förverkligas satsningar som på höjda lärarlöner, mindre klasser och ökat stöd till de skolor som behöver det mest. Samtidigt som den största bostadssatsningen på över 20 år inleds i Göteborg.

De 10 välfärdsmiljarderna kommer att stärka kvalitén i Göteborgs skolor, vård och omsorg. Men i många borgerligt styrda kommuner är det fortfarande oklart om pengarna kommer att gå till just detta. Det gör mig milt sagt förbannad om pengarna istället går till skattesänkningar. Enligt forskningen gynnar jämlikhet tillväxten. Kalkylen är enkel; moderat nedskärningspolitik skapar större klyftor, som är sämre för Sverige. Socialdemokratisk politik enligt svenska modellen baseras istället på jämlikhet och trygghet. Tittar man på Sveriges tillväxt som nu ligger runt fyra procent, topp tio i världen, tycker jag att det säger en del.

Kanske är det just vad Moderaterna borde prata om på sitt Sverigemöte i helgen.

Posted in Ekonomi, Göteborg | Tagged , , | Leave a comment

Bra utbildning investerar för framtiden

Shadiye Heydari: Utbildningen lägger grunden för framtiden. En viktig del av den svenska modellen är en jämlik skola där ingen lämnas efter, men ingen elev heller hålls tillbaka. Därför ska alla elever mötas av höga förväntningar och föräldrar kunna lita på att deras barn lär sig det de behöver. Men tyvärr är bra utbildning ingen självklarhet. Investeringar behövs göras hela tiden för att skolan ska hålla god kvalitet. Jag kan med glädje konstatera att de efterlängtade satsningarna äntligen genomförs, både på nationell och kommunal nivå.

Shadiye Heydari (S) riksdagsledamot för Göteborg

Shadiye Heydari (S) riksdagsledamot för Göteborg

Trots en positiv utveckling på senaste är det tydligt att skolan inte når våra högt ställda förväntningar. Den borgerliga regeringen lämnade ett dystert facit efter sig, med sjunkande kunskapsresultat, ökade klyftor i skolan och stor lärarbrist. Det går inte att sänka skatten med 140 miljarder kronor och ägna åtta år åt att prata ner läraryrket utan att det märks.

När den rödgrönrosa budgeten presenterades i tisdags i Angereds gymnasium stod de tydliga satsningarna på utbildning i fokus. Kommunen satsar så mycket som 50 miljoner på barn med särskilt behov av stöd i skolan, vilket jag tycker är suveränt. Insatserna för barnen ska individanpassas i större utsträckning och stöd ska kunna erbjudas antingen individuellt eller genom gruppaktivitet. Dessutom investerar Göteborgs Stad nu också 30 miljoner på gymnasium.

Forskningen säger att storleken på barngrupperna har betydelse för inlärningen. Barngrupperna i Göteborgs förskolor har redan börjat minska. Den socialdemokratiskt ledda regeringen förstärker kommunens arbete genom att investera nästan 19 miljoner i Göteborgs Stad för att minska grupperna i förskolan. Regeringen har även tagit initiativet ”Nationell samling för läraryrket” och kommit överens om Lärarlönelyftet som kommer höja lärares löner. De här reformerna är till skillnad från den förra regeringens väl förankrade både i skolans profession och i forskningen.

Att skola och utbildning högprioriterats både från den socialdemokratiskt ledda regeringen och Göteborgs kommun tycker är för mig väldigt välkommet. Jag tror verkligen på att satsningarna som görs på flera nivåer kan ge skolan förutsättningar att höja kunskapsresultaten och att åter föra svensk skola till internationell toppklass. Det kommer stärka hela vårt samhällsbygge – för det är i skolan som lärarna lägger grunden för Sveriges framtid genom att ge eleverna rätt förutsättningar att utvecklas.

.

 

Posted in Göteborg, Skola, Utbildning | Leave a comment

Bostadsbyggandet måste prioriteras

Shadiye Heydari: Bostadsbristen är akut och bostadsfrågan har välförtjänt lyfts på den politiska dagordningen. Det enorma behovet i kombination med det låga utbudet har lett till rusande priser på bostadsrätter och villor med rekordhög belåning på den ägda marknaden. På hyresmarknaden råder en trångboddhet som vi inte sett sedan förra sekelskiftet, och samtidigt säljs allt fler hyreskontrakt svart.

Shadiye Heydari (S), riksdagsledamot för Göteborg

Shadiye Heydari (S), riksdagsledamot för Göteborg

Bostadsbristen spås dessutom öka ännu mer – Boverket bedömer att det behöver byggas 700 000 bostäder till 2025.

Situationen är ett resultat av en lång tid av passiv bostadspolitik där den förra moderatledda regeringen levde i tron att marknaden på egen hand skulle lösa problemen. Knappast är någon särskilt förvånad över att så inte blev fallet. Inte heller jag. Sanningen är att det inte finns någon enkel lösning, men situationen kräver att vi bygger mer och snabbare. Nu.

Några steg i rätt riktning har tagits. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har infört ett investeringsstöd och en extra satsning till kommuner för ökat bostadsbyggande. Det har även lagts fram en rad förslag på ändringar av plan- och bygglagen. Exempelvis föreslås att länsstyrelserna inte längre ska pröva överklagade kommunala beslut om detaljplaner. Prövningen ska istället göras direkt av mark- och miljödomstolen. Det tycker jag är bra, men mer måste göras.

Undersökningar har visat att det är detaljplaneprocessen, bygglovsprocessen och handläggningen av dess överklaganden som gör att många projekt blir väldigt kostsamma och i vissa fall uteblir helt. Enligt en enkät som SKL gjort finns det 173 000 potentiella bostäder i färdiga och påbörjade detaljplaner bland 54 av Sveriges tillväxtkommuner. Bara i Göteborg finns påbörjade detaljplaner.

För att ytterligare öka utbudet av byggbar mark bör vi överväga att införa tidsbegränsade undantag från bland annat reglerna i bygglovsprocessen. Detta borde snabbt kunna göras i områden nära befintlig infrastruktur.

Kommunerna, staten och myndigheterna måste ta ansvar för bostadsförsörjningen och våga prioritera bostadsbyggande framför andra intressen. Vi Socialdemokrater tar nu vårt ansvar – enligt svensk beprövad modell – och tar fram skarpa och effektiva förslag genom blocköverskridande samtal.

.

Posted in Bostäder, Den svenska modellen, Göteborg | Kommentarer inaktiverade för Bostadsbyggandet måste prioriteras

Fattiglöner – nej tack

Mattias Jonsson: Nu går det bra för Sverige. Den socialdemokratiska jobbpolitiken har gett resultat. Exporten växer, tillväxten och sysselsättningen ökar, arbetslösheten sjunker och långtidsarbetslösheten bland unga har nått den lägsta nivån på åtta år. Samtidigt ska framtidens utmaningar tas på stort allvar. Den socialdemokratiskt ledda regeringen presenterade därför en viktig reform på första maj – statliga beredskapsjobb.

Riksdagsledamot Mattias Jonsson (S) för Göteborg

Riksdagsledamot Mattias Jonsson (S) för Göteborg

80 000 jobb har skapats sedan regeringen tillträdde. Men trots sjunkande arbetslöshet står för många fortfarande långt utanför arbetsmarknaden. Långtidsarbetslösa och personer med kort utbildning har svårt att få jobb. Många är utomeuropeiskt födda. Jag lovordar därför utvecklingen av moderna beredskapsjobb i statlig regi. Uppgifterna kommer variera från myndighet till myndighet, och kan handla om enklare administration, digitalisering, naturvård och skydd av vårt kulturarv. Ett viktigt steg för att fler ska få jobb. Men beredskapsjobben är precis det; ett steg på vägen. Satsningen är en i raden av flera, i motsats till vad många borgerliga debattörer och politiker försöker få det att låta som. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har genomfört flera reformer men fortfarande finns mer att göra.

Jag brinner för att minska klyftorna i samhället. Något som aldrig lär ske med de borgerliga partiernas politik. Äntligen försvinner den slavliknande borgerliga jobbpolitiken och Fas 3 är ett minne blått. Beredskapsjobben skapar enkla och riktiga jobb med bra arbetsvillkor och lön enligt kollektivavtal. Samtidigt attackerar borgerliga partier den svenska modellen genom att förespråka statliga lägstalöner, något jag ser som direkt osvenskt. I längden drabbar borgerligt sänkta löner inte heller bara låglönejobben, utan riskerar sprida sig till stora grupper löntagare.

I Sverige ska alla som jobbar kunna leva på sin lön. Svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas. Det är min starka övertygelse att jämlikhet och trygghet skapas i takt med samhällsbygget. Beredskapsjobben är dessutom ytterligare en del av vår jobbagenda för att nå EU:s lägsta arbetslöshet 2020.

 

.

Posted in Arbete, Göteborg, samhällsbyggande | Kommentarer inaktiverade för Fattiglöner – nej tack

Lövgärdet.jpg

I dag var det dags igen för Lövgärdesloppet och vädret var lika bra som förra året. Lövgärdesloppet är ett fantastiskt fint initiativ som föddes som en idé på ett lärarmöte och som skolorna runt Lövgärdet själva dragit igång och genomför. Alla är med och springer och rör på sig tillsammans och alla får såklart frukt och en fin medalj. Det är en underbar känsla att se allt från förskolans knattar till de stora killarna och tjejerna springa, dansa och heja på varandra. Det är ett väldigt bra sätt att uppmuntra till fysisk aktivitet men det är naturligtvis mycket mer än så. Här stärks också de sociala banden mellan barn, föräldrar och skolpersonal. Här läggs grundstenarna till den tillit och samhörighet som är själva förutsättningen för samhällsgemenskapen.

Lövgärdesloppet är ett klockrent exempel på stadens arbete med Jämlikt Göteborg. Det är precis den här typen av aktiviteter som vi ska stimulera och ge utrymme för. Jag hoppas alla stadens medarbetare låter sig inspireras av Lövgärdesloppet och de många andra intressanta initiativ som sker runt om i staden. Vi kan alla bidra till att stärka jämlikheten och det börjar med att vi ställer oss den enkla frågan: Vad kan vi göra på vår arbetsplats och i vår vardag för att skapa ett mer jämlikt Göteborg?

Tack Liselott, Karin, Ronak, Ida, Pirjo och alla ni andra för ni förverkligat detta och tack för många spännande samtal och kloka råd som jag tar med mig i det fortsatta arbetet!

Posted on by Marina Johansson | Kommentarer inaktiverade för Marina Johansson: Solsken i Lövgärdet

Dansens dag 29 april

En dag när jag gick i lågstadiet fick vi besök i skolan av koreografer från teaterns balettskola. Nyfikna samlades vi i den stora gympasalen. Jag minns en svartklädd man som gick med stolt hållning och ställde sig mitt i salen. Han började prata om hur kul det är att dansa. Sedan fick de elever som ville prova anmäla sitt intresse, vilket jag förstås gjorde. Då hade jag ingen aning om hur betydelsefull baletten skulle bli i mitt liv. Jag fann friheten, glädjen och mina vänner i teaterns balettskola.

Mariya Voyvodova, ordförande i Kulturnämnden

Mariya Voyvodova, ordförande i Kulturnämnden Bild: Lena Dahlström

Dansen är en relativ ung konstform i Sverige, i en tuff bransch. Det skulle dröja ända till 1996 innan dansen blev ett eget konstområde inom kulturpolitiken. De fria grupperna brottas ofta med brist på lokaler och dålig ekonomi. Dessutom präglas den fria sektorn  till stora delar av ideellt arbete och projektanställningar. Samtidigt finns det en stark konstnärlig utveckling och ett stort intresse för dansen.

Idag firas Dansens dag runtom i världen. I Göteborg samlas organisationer, dansare, koreografer, producenter, myndigheter och kulturpolitiker på 3:e våningen i Sockerbruket för att både få och sprida kunskap om hur danskonsten i Göteborg och Västra Götalandsregionen kan få förutsättningar att utvecklas. Göteborgs Stad har länge stöttat det fria danslivet och det har hänt mycket positivt genom åren. På initiativ av de rödgröna partierna, efter uppmaning från de fria grupperna, gjordes 2013 en särskild satsning för att utveckla dansområdet. Den syftade till att stärka förutsättningarna för danskonstnärer att bedriva kontinuerlig och hållbar verksamhet i staden samt att öka möjligheterna för göteborgarna att möta och ta del av danskonsten. Denna satsning togs mycket väl emot och skickade en tydlig signal att Göteborgs Stad vill förstärka dansen som konstform.

Även om mycket positivt har gjorts finns det fortfarande mycket kvar att göra för att dels ge förutsättningar för nya dansutövare att etablera sig, dels skapa kontinuitet i verksamheten för de som redan är verksamma. Idag saknas en sammanhållen infrastruktur vad gäller scener och konstnärliga utbildningar på högskolenivå. Det saknas också mötes- och arbetsplatser för danskonsten. Därtill är bristen på producenter, dramaturger och marknadsförare stor. För att kunna ta sig an dessa utmaningar är ett samarbete mellan stat, region och kommun absolut nödvändigt.

Jag hoppas att dagens konferens blir ett avstamp för dansens vidare utveckling i Göteborg och i hela Västra Götaland. Dansen förtjänar och behöver få en starkare roll.

/Mariya

Posted in Mariya Voyvodova | Tagged , , , | Kommentarer inaktiverade för Dansens dag 29 april