Bekämpa hedersförtrycket!

Marina Johansson

Marina Johansson (S) Kommunalråd

Det är bra att media uppmärksammar frågan om hedersförtryck, nu senast rapporterade GP att det finns ungdomar som uttrycker stöd för våld och inskränkningar av den personliga friheten i namn av heder. Men detta är en fråga som alltid är aktuell och som vi måste arbeta med hela tiden. För mig som socialdemokrat och feminist är det självklart att vi måste göra allt vi kan för att bryta sönder förtryckande och ojämlika sociala strukturer som begränsar, skadar och ibland även dödar kvinnor och män. Unga tjejer och hbtq-personer är många gånger mest direkt utsatta men hedersförtrycket förgiftar och förstör livet för alla inblandade, familjen, släkten, skolkamrater och vänner. Ytterst är hedersförtrycket ett hot mot oss alla och de grundläggande demokratiska rättigheter och friheter som vårt samhälle vilar på.

För snart ett år sedan gav vi rödgröna Social resursförvaltning i uppdrag att kartlägga omfattningen och utbredningen av hedersförtrycket i Göteborg och presentera en översikt av stadens pågående arbete på området, samt vad som kunde förbättras. Den kartläggningen presenterades och godkändes av nämnden i maj i år. I den finns flera konkreta rekommendationer om hur arbetet mot hedersförtryck kan förbättras och förstärkas. Mycket handlar om att utveckla dialogen med de ideella organisationer som är engagerade i frågan. Men man satte också fokus på vikten av att arbeta med attityderna kring hedersvåld.

Det är skrämmande att det finns de som uttrycker stöd för hedersförtryck. Vi som försvarar det demokratiska samhället måste stå upp för de värderingar som detta samhälle vilar på. Skolan har en oerhört viktig roll i att stärka de demokratiska värderingarna och fostra goda medborgare men vi har alla ett ansvar att stå upp mot förtryckande värderingar och inskränkningar av människors frihet. Jag kommer aldrig att acceptera att det växer fram parallellsamhällen där kvinnor kontrolleras och tvingas underkasta sig förtryckande normer och värderingar. De landvinningar som kampen för kvinnors rättigheter gett oss måste värnas och arbetet med att öka jämställdheten och förbättra kvinnors och hbtq-personers situation i samhället ska fortsätta och förstärkas.

Posted in Göteborg | Kommentarer inaktiverade för Bekämpa hedersförtrycket!

Samarbete skapar framtidstro och ett jämlikt Europa

Johan klippt3

Johan Büser, ledamot av riksdagens EU-nämnd

Johan Büser: Årets midsommarfirande, kom att präglas av den brittiska folkomröstningen om EU-medlemskapet. En majoritet av britterna var så kritiska så de valde att rösta för att lämna EU. Den oro som ligger bakom måste såväl brittiska som europeiska politiker lyssna på. Nu fortsätter diskussionerna om resultatet från folkomröstningen som innebär att Storbritannien ska lämna EU.

De kortsiktiga konsekvenserna är redan synbara. Pundets värde sjönk rejält, börserna kommer att drabbas och premiärminister David Cameron aviserade sin avgång och av allt att döma ser det ut att bli inrikespolitiskt kaos. De långsiktiga effekterna kan vi endast spekulera om.

Att EU:s tredje största land ska lämna unionen får naturligtvis betydelse. Det innebär självklart inte att det är slut med EU. Men man ska heller inte underskatta betydelsen av det här resultatet.

Det kommer att ta tid att lämna. Förhandlingar måste till. Så Storbritanniens relation till EU och hur den ska se ut, är långt ifrån ristad i sten ännu. Signalen från folket är däremot tydlig, trots att det var de äldres röster som trumfade över de ungas, och trots att namninsamlingar har startats av människor som är missnöjda med utfallet och nu vill se en ny folkomröstning.

Knappt hann resultatet från folkomröstningen sjunka in innan Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet gick ut och krävde omförhandlingar av det svenska medlemskapet. Och vi kommer med all säkerhet att få se fortsatt positionering från Sverigedemokraterna som ju som bekant också vill lämna EU. En sådan positionering har tidigare visats ett antal gånger i riksdagens EU-nämnd där jag sitter. I flera andra europeiska länder finns det politiska krafter som känner sig stärkta och nu talar om folkomröstningar eller särskilda villkor för deras respektive medlemsstat. Går det där överstyr kan det börja hota EU på riktigt. Det skulle riskera att leda oss in på en väg som varken är bra för Europa, Sverige eller Göteborg.

Nu är det viktigt att göra rätt saker. Inte minst blir uppgiften för oss politiker att förklara vikten av samverkan på europeisk nivå än mer relevant. Och Storbritannien får givetvis ta den tid som de behöver och låta resultatet av sin omröstning sjunka in ordentligt. Här finns det ingen anledning till stress. Men om de väl väljer att lämna måste de ta konsekvenserna av det beslutet. Och det innebär att det måste vara kännbart att ta det aktiva beslutet att stå utanför. Annars, om det blir något slags mellanting, riskerar det att öppna upp för att fler länder går samma väg, och då kan det bli farligt på riktigt.

Ett Europa med mindre samarbete är ett sämre och farligare Europa. För de större frågorna kräver samverkan. Det handlar bland annat om klimatfrågan. Om migrationen. Och om arbetslösheten och den framtida ekonomiska utvecklingen. Jag är övertygad om att det går att skapa framtidstro och ett jämlikt Europa. Det kräver mer av samarbete, inte mindre.

Posted in EU | Tagged , , , , | Kommentarer inaktiverade för Samarbete skapar framtidstro och ett jämlikt Europa

Tord Karlsson: En fantastisk första månad

Min första månad har nu avverkats som kommunalråd. Det har varit en stor omställning att gå från rollen som nämndordförande i en stadsdel till att nu vara en i ett större sammanhang i kommunstyrelsen. Det har tagit lite tid att sätta sig in i rollen och sätta sig in i alla de utmaningar som finns på mina ansvarsområden. Ibland kan det vara bra att lite ödmjukt böja sin nacke och inse att man inte kan allt, även om man har varit med under en lång tid i politiken.tord2

Nu ser jag dock fram emot att börja hugga tag i frågor som höga sjuktal, timanställningar som ligger på en för hög nivå och svårigheter i att rekrytera den personal som behövs i kommunen. Idag har jag inlett den dialogrunda med stadsdelarna som jag planerat. Askim, Frölunda, Högsbo var först ut. Trevliga och nyttiga samtal med ordföranden i nämnden, stadsdelsdirektören och HR-chefen. Det finns mycket att göra, mycket kan bli bättre men det görs redan bra saker. Det skall inte glömmas bort det heller.

Det finns också stora möjligheter. I alla svåra frågor finns det såväl utmaningar som möjligheter. Om vi nu lyckas med konststycket att slussa in nya grupper till kommunen, som förvisso kanske inte alltid har de utbildningsnivåer som vi tidigare krävt, kan vi lyckas med flera saker. Dels är det risken att vi cementerar vissa personers liv i ett ständigt utanförskap eller om vi skall få in dem att bidra till vår gemensamma välfärd som är en utmaning. Det andra är att vi idag har ett offentligt arbetsliv som gör stora grupper av våra anställda sjuka. Detta tror jag att vi kan göra något åt genom att fler delar på de arbetsuppgifter som finns. Vi måste bli bättre på att låta de som är utbildade få göra det som utbildningen säger. Under de sista åren har vi varit duktiga på att tillföra arbetsuppgifter, krav på ny dokumentation mm som ibland blivit väl höga krav. Om vi nu avlastar befintlig personal genom att plocka bort moment och vissa arbetsuppgifter tror jag att vi kan nå en mer hållbar arbetsmarknad. Vi skall också vara en god arbetsgivare och ge de nya grupper som kommer in i kommunen chansen att utvecklas. De som trivs och vill gå vidare skall genom erbjudande om vidareutbildning få denna chans.

En annan sak som jag funderat mycket över är vår personals möjlighet till inflytande och påverkan på arbetsplatsen. På många av de enheter som kan uppvisa höga tal i nöjd medarbetarindex samt låga sjuktal finns det ofta goda möjligheter att påverka sitt eget arbete. Exempel på detta är några av de försök som staden gjort med intraprenader eller där verksamheten bedrivs med intraprenadliknande former. Inflytandefrågor är därför ett verktyg för att nå en sänkt sjukfrånvaro. Jag kommer att leta efter dessa goda exempel och göra mitt bästa för att stödja projekt eller arbetsformer där inflytande och möjlighet att påverka sitt arbete utvecklas.

Väl mött i arbetet för ett friskare arbetsliv där vi ger förutsättningar till ett eget inflytande över jobbet. Så bygger vi ett jämlikt Göteborg.

Posted in Göteborg | Kommentarer inaktiverade för Tord Karlsson: En fantastisk första månad

Årets tionde West Pride – med flaggan i topp

För tionde året i rad arrangeras West Pride i Göteborg – och idag är det större än någonsin. Hundratals organisationer, klubbar och föreningar deltar i festivalen, som pågår i dagarna fem. Det är hundratals programpunkter med samtal, debatter, seminarier, musik, film, konst, teater och dans. Det är en vecka full av värme, kärlek och gemenskap.

Men låt mig ta er på en kort resa tillbaka till 2007. Det var året då några eldsjälar och fem av Göteborgs tunga kulturinstitutioner bestämde sig för att arrangera festivalen ”HBT-GBG”, som den då hette. Dessa tungviktare var Göteborgs Stadsteater, Pustervik (idag Stora Teatern), Världskulturmuseet, Röhsska museet och Blå Stället i Angered.

Olof Svensson (S)

Olof Svensson, medlem i HBT (S) Göteborg

Då fanns det bara 20 punkter på programmet. Regnbågsparken fanns inte. Några enstaka organisationer, politiska partier, föreningar och fackförbund ställde ut med ett bord eller en liten banderoll på Järntorget, som var centrum för festivalen. Men vi visste då, att detta bara var början på något stort. Det behövdes en festival för att göra Göteborg till en mer öppen, inkluderande och mindre heteronormativ stad. Det var vid denna tid som HBTQ-frågor kom högre på den politiska agendan. Göteborg fick landets första kommunalråd med särskilt ansvar för HBTQ-frågor. Dessutom fanns det tvärpolitiska HBT-nätverket som så småningom skulle ersättas av Sveriges första – och fortfarande enda – kommunala HBTQ-råd.

Rådet har åstadkommit väldigt mycket på bara 2,5 år och jobbar på olika sätt för att förbättra levnadsvillkoren för HBTQ-personer i Göteborg. Staden har lyft HBTQ-frågorna till högsta (politiska) nivå, och i den här staden snackar man inte bara – här är det action också. Ett av de viktigaste uppdragen jag ser framöver är arbetet med att ta fram ett åtgärdsprogram för att förbättra HBTQ-personers livsvillkor. Programmet är konkret och viktigt i det pågående arbetet med att stärka HBTQ-personers rättigheter och motverka diskriminering och fördomar. Detta är bra, och ett viktigt steg framåt!

HBT (S)

HBT (S)

Det finns mycket att vara stolt över! Men så länge vårt samhälle genomsyras av normer som talar om hur vi bör vara och agera begränsar det människors livsutrymme. Så länge en kommun – där det råder intolerans och fördomar mot HBTQ-personer – vägrar att hissa regnbågsflaggan för att ”det går emot kommunens flaggpolicy” behövs West Pride mer än någonsin. West Pride är inte bara Göteborgs festival, det en festival för all sorts kärlek och alla sorters människor här, i Sverige och i världen.

Happy Pride! Vi ses under regnbågsfanorna! :-) 

/Mariya

PS: Missa inte HBTQ-rådets seminarier. På fredag bjuder vi in till berättelsemaraton där vi låter Göteborgs HBTQ-invånare ta plats. Under 40 minuter upplåter vi en scen där alla har möjlighet att berätta ett stycke ur sitt liv. Direkt efter det börjar rådets seminarie om åtgärdsplanen kl 14 på Trappscenen i Stadsbibiblioteket. På lördag kl 14 är det dags för årets Open Hearing.

Posted in Mänskliga rättigheter, Mariya Voyvodova, West Pride | Tagged , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Årets tionde West Pride – med flaggan i topp

Välkomna till Göteborg!

Tal vid Medborgarskapsceremonin i Slottsskogen, Göteborg 

Varmt välkomna allesammans till Slottsskogen och Medborgarskapsceremonin!

I dag för tionde gången i rad hälsar vi nya svenskar välkomna till Göteborg! 3 541 nya svenskar från 132 länder runt om i världen har valt Göteborg som sitt nya hem.

I vår stad är vi många olika kulturer. Tillsammans bildar vi alla en enighet av mångfald och öppenhet. Det är mångfalden som berikar och utvecklar ett samhälle. Enfald ger ett kyligt, trågsynt och fattigt samhälle.

Medborgarskapsceremonin 2015

Bild från Medborgarskapsceremonin i Göteborg 2015

De flesta svenskar föds i ett svenskt medborgarskap och man kanske inte reflekterar över det. Men det finns något fantastiskt med Sverige; att leva i ett land utan krig. Frihet är något som inte självklar i många länder. Att stå upp för den friheten som vi har i Sverige är vår skyldighet. En skyldighet att se till att alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro.

Bland er finns kanske lärare, byggnadsarbetare, tandläkare, sjuksköterskor, hantverkare, företagare med flera. Vi behöver er för att utveckla och stärka Göteborg positivt vidare inför framtiden. I Göteborg ska varje människa kunna bära sitt ursprung med glädje och stolthet. Ni ska känna att ni behövs! Att ni vill i fortsättningen vara med och utveckla vår stad, bidra med era kunskaper och erfarenheter och känna er delaktiga i vårt samhälle. Med hjälp av era livserfarenheter och kompetenser stärker vi tillsammans Göteborg och Sverige som helhet.

Göteborg är en fantastisk stad som har mycket att erbjuda. Som politiker och själv invandrad är jag extra stolt och glad att ni har valt just Göteborg till er hemstad!

Å Göteborgs Stads vägnar är det med stolthet som jag hälsar er välkomna till Sverige och till Göteborg!

/Mariya

Posted in Jämlikt Göteborg, Mänskliga rättigheter, Slottsskogen | Tagged , , , , | Kommentarer inaktiverade för Välkomna till Göteborg!

Besök i EU:s kommande ordförandeland Slovakien

SlovakienJohan Büser: Tidigare i veckan besökte jag tillsammans med en svensk flerpartidelegation från EU-nämnden Slovakien i samband med en studieresa. Landet kommer under det närmaste halvåret att ta över ordförandeklubban i EU. Och nog finns det frågor att hantera.

Slovakien listar som kommande ordförandeland följande prioriteringar; migration, terrorism, oroligheter i närområdet, efterverkningar av euro-krisen samt UK:s omröstning om EU-medlemskapet. Två av EU:s största utmaningar som helhet handlar definitivt om att hålla ihop unionen, och om bara några veckor står Storbritanniens folkomröstning om fortsatt medlemskap eller inte för dörren, Brexit vs Bremain. En annan stor utmaning som ofta är en fråga som vi diskuterar i EU-nämnden är självklart migrationen.

I Sverige har vi under lång tid tagit ett stort ansvar för människor på flykt. Förra året kom som bekant 163 000 människor som sökte sig till vårt land. Samtidigt havererade EU-samarbetet i de här frågorna, och av de cirka 160 000 människor som ska fördelas mellan länderna har EU i dagsläget endast klarat av att fördela cirka 1700. Värt att notera är att om övriga medlemsländer hade tagit ett lika stort ansvar som Sverige per capita skulle det motsvara en siffra för EU som helhet på runt 25 miljoner människor.

Slovakiens agerande i det här avseendet förskräcker. Sedan Slovakien bildades 1993 har de beviljat 840 asylansökningar. Förra året tog de emot 149. När vi ställde de slovakiska parlamentsledamöterna från olika partier mot väggen motiverades detta med att Slovakien är en ny medlemsstat (gick med 2004), att landet har begränsade resurser och att arbetslösheten är hög, att det inte finns stöd bland befolkningen att hjälpa till och att de som kommer ändå inte vill stanna i Slovakien utan söker sig vidare.

Från svensk sida var vi tydliga med att framföra att EU handlar om samarbete och om att vi måste klara av att hantera gemensamma utmaningar. Vi jämförde också Sveriges ansvarstagande och påpekade att också Slovakien måste vara med och bidra på ett mycket tydligare och bättre sätt. För EU:s kommande ordförandeland finns det uppenbarligen mer att önska.

 

Posted in EU, Johan Büser, Politik, Riksdagen, Utrikes | Kommentarer inaktiverade för Besök i EU:s kommande ordförandeland Slovakien

Åtgärda gränshindret mellan Göteborg-Oslo

Gunilla Carlsson: I måndags var jag inbjuden till ett möte för att prata om samarbetet mellan Göteborg och Oslo. Syftet var att visa på den enorma potential som finns i vår gränsregion. Bland annat finns den största hamnen i hela Norden just i denna region; nämligen Göteborgs hamn. För näringslivet är utbytet mellan Sverige och Oslo otroligt viktigt.

Gunilla Carlsson (S), riksdagsledamot från Göteborg

Gunilla Carlsson (S), riksdagsledamot från Göteborg

Få vet om hur pass omfattande pendlingen är mellan Sverige och Norge idag. Faktum är att vi har störst pendling inom hela Norden. Redan idag arbetspendlar fler än 55 000 svenskar till Norge. Antalet norskägda företag i Sverige har fördubblats på tio år. Gränshandeln vid Svinesund slår rekord med 6 miljoner besökare. Under 2015 passerade nära 7 miljoner personbilar och 1 miljon lastbilar över Svinesundsbron. 50 procent av Norges landgående transporter går via bron. Den största gränsövergången mellan Sverige och Norge sker alltså i Göteborg-Oslo regionen.

De otroliga siffrorna till trots finns fortfarande svårigheter som hämmar utvecklingen. På mötet framkom att det enskilt största gränshindret mellan våra grannländer är vår infrastruktur. Det finns i dag en felande länk, nämligen avsaknaden av dubbelspår, mellan Öxnered i Sverige och Halden i Norge. Därmed ryms för få och alltför långsamma gods-och persontransporter på spåret. Idag tar det drygt 4 timmar att åka tåg mellan Göteborg och Oslo, något som allt annat än uppmuntrar till arbetspendling.

Men problem är till för att lösas. Genom att bygga en dubbelspårig järnväg möjliggörs effektiva och miljövänliga resor. Fler långtradare kan också flytta från E6:an till järnvägen. Det handlar inte bara om att tågen går snabbare och resan tar kortare tid. Det handlar också om att minska ett mentalt avstånd på sträckan mellan Oslo-Göteborg. Lösningen är alltså att gemensamt med Norge bygga där det idag saknas dubbelspår.

Regionen kan tillsammans skapa en ökad och mer hållbar rörlighet samt möjligheter till en starkare näringslivsutveckling. Det innebär i sin tur fler jobb med avtalsenlig lön, enligt den svenska modellen. Starka och attraktiva regioner skapar framgång och regionen mellan Göteborg-Oslo är en gränsregion med en sådan tillväxtpotential. Jag kommer att ta med mig denna informativa förmiddag i mitt fortsatta riksdagsarbete och synliggöra detta gränshinder för mina kollegor i riksdag och regering. Mitt sikte är inställt på att nå det ambitiösa målet om EU:s lägsta arbetslöshet, bland andra. Oavsett om det gäller kultur eller infrastruktur.

 

.

Posted in Arbete, Göteborg, Infrastruktur | Kommentarer inaktiverade för Åtgärda gränshindret mellan Göteborg-Oslo

På Språngbrädan

Häromdagen tog jag spårvagnen till Frölunda Torg och vandrade sedan över gångbron till Topasgatan 58, där Västra Göteborgs socialkontor ligger. Efter en rundvandring där jag fick träffa och prata med några av de som arbetar på kontoret så satte jag mig ner för ett längre samtal med socialchef Katarina Beerman och hennes medarbetare Sofia Gustafsson och Moa Säf.

Språngbrädan
Moa Säf, Katarina Beerman, Marina Johansson och Sofia Gustafsson utanför Språngbrädan.

Vi pratade om Språngbrädan, en spännande verksamhet där den som varit arbetslös en längre tid får en skräddarsydd tjänst inom kommunal eller privat verksamhet under 14 månader, vilket ger erfarenheter och referenser som ökar möjligheterna att få arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. Det har fungerat mycket bra och många har på detta sätt lyfts ur långvarig arbetslöshet och kunnat bli självförsörjande.

En viktig del av framgångsreceptet är den personliga lotsningen, där rätt person matchas till rätt sorts arbete. Man har också ett effektivt samarbete med arbetsförmedlingen och näringslivet, en nära och direkt återkoppling med arbetsplatserna, ordentliga anställningsavtal och en bra dialog med de fackliga organisationerna. Den svenska modellen när den är som bäst.

Det är precis det här som Jämlikt Göteborg handlar om. Genom att jobba smart och målinriktat och ge utrymme för all den kompetens och energi som finns ute i våra befintliga verksamheter så lyfter vi människor och minskar sociala skillnader. Som ringar på vattnet så får vi andra positiva effekter. Jämställdheten ökar när kvinnor blir självförsörjande, barnens kognitiva utveckling stärks när de kommer i kontakt med förskolan tidigare och hopp och framtidstro sprider sig i närmiljön. Så blir det blir en språngbräda för hela staden.

Posted in Barn, Den svenska modellen, Göteborg, jämlik hälsa, Jämlikt Göteborg, jämställdhet, jobb, Marina Johansson, Politik, samhällsbyggande, Sociala frågor | Kommentarer inaktiverade för På Språngbrädan

Tusentals barn i Göteborg firar Kulturskolans dag!

På söndag den 29 maj firar vi Kulturskolans dag på Liseberg – och nytt för i år är att firandet sprids till flera platser: Bio Roy, Bältesspännarplatsen, Frölunda kulturhus, Hammarkullenkarnevalen, Mariaplan och Sannaplan.

I den kommunala kultur- och musikskolan finns en bredd, allt från cirkus och teater till dans och musik. Det finns något för alla, vilket vi ska värna. Ett inkluderande kulturliv förutsätter en möjlighet att delta, oavsett ekonomiska eller sociala förutsättningar. Då kulturen utgör en viktig del av välfärden är vi i Göteborg stolta över att ha en av landets lägsta avgifter till den kommunala kultur- och musikskolan. Att möjliggöra för barn och unga att vara kreativa och utveckla sig själva är en investering i demokratiskt och hållbart samhälle. Att skapa konst och kultur kan flytta gränser, men även bygga broar – inte minst i en stad som Göteborg, med stora avstånd mellan stadsdelarna.

Storgrupp_Akustisk gitarr

Kulturskolan i Göteborg

I budgeten har vi rödgrönrosa partier lagt ett uppdrag att kultur- och musikskolan ska byggas ut så att kön försvinner. I år har vi satsat vi nio miljoner kronor för att möjliggöra detta – en satsning som kommer fortsätta under mandatperioden. För att göra den kommunala musik- och kulturskoleverksamheten mer jämlik och förbättra möjligheterna för barn och unga görs även en nationell satsning på 100 miljoner kronor som kommer att komma Göteborg till del. Detta tillskott är mycket välkommet för att vi ska klara av att möta behovet av tillgängliga och verksamhetsanpassade lokaler. Bra lokaler är det mest kostnadseffektiva sättet att bygga bort kön. Detta måste vi lyckas med, om vi vill utjämna livsvillkor och ge alla barn och unga samma chans att utvecklas och nå sin fulla potential.

Jag ser fram emot att fira Kulturskolans dag tillsammans med er. Vi ses på söndag!

/Mariya

Posted in Göteborg, Jämlikt Göteborg, konst, Kultur, Mariya Voyvodova | Tagged , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Tusentals barn i Göteborg firar Kulturskolans dag!

Sveriges största karneval

Shadiye Heydari: I helgen är det karneval! Sedan 15 år tillbaka är det en självklarhet för mig att delta på Hammarkullekarnevalen. Sveriges största karneval hålls i Hammarkullen i Göteborg. Att den arrangerats i 40 år visar dessutom på ett anmärkningsvärt engagemang. Här samlas människor från stora delar av världen för att delta i festligheterna. För många är det höjdpunkten på året. Karnevalen är en möjlighet att visa vad Hammarkullen står för.

Shadiye Heydari (S), riksdagsledamot för Göteborg

Shadiye Heydari (S), riksdagsledamot för Göteborg

Karnevalen är en viktig mötesplats där många olika kulturer samlas för att delta i upplevelsen. Hela Göteborgs Stad är engagerat och ABF Göteborg, Göteborgs Energi och Bostadsbolaget är engagerade. Bostäderna där hammarkullekommittén har sitt kontor på Bredfjällsgatan och de vid Gropens gård har varit föremål för en flerårig debatt som äntligen fått det positiva avslut som jag och mina partivänner hoppats på. Efter många år i privat ägo och dåligt skötta lägenheter lyckades de rödgrönrosa i Göteborgs kommunfullmäktige få igenom ett uppköp av fastigheterna. Från 1 februari i år har alltså det allmännyttiga Bostadsbolaget tagit över de 890 lägenheterna. Prislappen gick på totalt 493 miljoner. Jag vet att det kommer gynna både de boende såväl som staden som helhet. Bostadsbolaget äger redan en stor del av Hammarkullens hyresrätter, och det skapar möjligheter för stora satsningar på området som helhet.

Göteborgs Stads investering i Hammarkullen gör det ännu mer angeläget för mig att fira under karnevalen. Utöver att karnevalen är landets största är den också en manifestation för det mångkulturella samhället. Karnevalen har engagerat Hammarkullens föreningsliv sedan 1974 och stärker Hammarkullen och invånarna. 40-års firandet beror på det stora engagemang hos kommittén och personerna som startade arrangemanget. För att inte glömma alla duktiga dansare som faktiskt gör karnevalen till vad den är. Arrangemanget liknar en stadsfest. Dagarna är viktiga för barn och barnfamiljer. Med de många aktiviteter som pågår är Hammarkullekarnevalen ett tillfälle för alla generationer att mötas.

Hammarkullekarnevalen är viktig för hela Göteborg. Om Hammarkullekarnevalens koncept kopieras också till andra städer kan det skapa möjlighet till större gemenskap och sammanhållning. Tilltro till sina medmänniskor är avgörande för att skapa trygghet i vilket samhälle som helst. Personligen är jag likt många andra väldigt tagen av festligheterna och omfattningen. Stadsdelen blir sammankopplad med gemenskap och glädje. Häng med du också på den fantastiska festen!

 

.

Posted in Göteborg, Kultur, Mångfald, Trygghet | Kommentarer inaktiverade för Sveriges största karneval