Shadiye Heydari: Vi måste sätta välfärden och tryggheten först!

Svensk hälso- och sjukvård är på många sätt väldigt bra! Det gäller också den svenska förlossningsvården. Men vi har en del problem kvar att lösa. Jag har en väninna som själv upplevt vården som otillgänglig.  Jag har också pratat med arbetsgivare som upplever problem att rekrytera barnmorskor och annan viktig personal. Verksamma sjuksköterskor vittnar om en stressig arbetssituation och psykisk ohälsa. Dessutom konstaterade nyligen socialstyrelsen brister i eftervården av kvinnor som precis fött barn.

Under den borgerliga regeringen 2006-2014 prioriterades skattesänkningar före satsningar på välfärden. Det satte stopp för många nödvändiga förbättringar som behöver göras. I Västra Götalandsregionen har välfärdsmiljarderna lagts på hög av den moderatledda regionen istället för att satsas på att anställa fler sjuksköterskor, förbättra arbetsmiljön för personalen och en trygg vård för alla.

Riksdagsledamot Shadiye Heydari

Riksdagsledamot Shadiye Heydari

Jag är helt säker på att det går att skapa framtidstro och ett jämlikt Göteborg, om vi sätter välfärden och tryggheten först. En förutsättning för det är att våra gemensamma skattemedel går till det de är avsedda för- till vårt gemensamma välfärdsbygge. Genom vårbudgeten har den socialdemokratiskt ledda regeringen gjort satsningar för att stärka vården ytterligare, såväl i Göteborg som i hela landet.

Särskilt förlossningsvården är prioriterad för oss! Redan tidigare har regeringen gjort en satsning på drygt 400 miljoner kronor per år på förlossningsvården. Dessutom har barnmorskeutbildningen byggts ut med hundratals platser. Dessa satsningar ökar möjligheterna att förbättra förlossningsvården och arbetet med kvinnors hälsa! I vårbudgeten finns det med ytterligare 500 miljoner kronor till förlossningsvården, något som är mycket välkommet. För Västra Götalandsregionens del innebär det 84 000 000 nya miljoner kronor, som kommer i år men får användas även 2018! Det ger oss i Göteborg bättre möjligheter att ge en trygg vård till blivande föräldrar och bättre förutsättningar att säkerställa att personalen kan göra ett bra jobb.

Jag är glad att regeringen skapar bättre förutsättningar för ökad tillgänglighet, säkerställer att det finns tillräckligt med personal och att kvinnan och hennes familj, innan och efter födsel, får den vård och det stöd som behövs. Till skillnad från de borgerliga skattesänkningarna och privatiseringarna bidrar dessa satsningar till att vårt gemensamma välfärdsbygge stärks och att den svenska modellen utvecklas!

Posted in Den svenska modellen, Jämlikt Göteborg, Sjukvård | Tagged , , , , | Kommentarer inaktiverade för Shadiye Heydari: Vi måste sätta välfärden och tryggheten först!

Johan Büser: Vårbudgeten är ytterligare ett steg mot en trygg och hållbar framtid!

För drygt två år sedan hade Sverige en ekonomi som gick med 60 miljarder kronor i underskott och en hög arbetslöshet, inte minst bland unga. Åtta år av borgerligt styre med 140 miljarder kronor i ofinansierade skattesänkningar ledde till stora brister i välfärden. Sedan vi socialdemokrater bildade regering har vi arbetat för ett bättre, jämlikare och starkare samhälle. Vi har arbetat för att få tillbaka kraften i svensk ekonomi och för att utveckla samhällsbygget, genom att öka tryggheten och stärka den svenska modellen!

Som socialdemokrat gör det mig mycket stolt att vårt politiska arbete har gett resultat. 150 000 fler personer har idag ett jobb att gå till och ungdomsarbetslösheten är den lägsta på länge! Fler lärare, kuratorer och förskollärare kan anställas och kunskapsresultaten i skolan vänder äntligen uppåt. Den största bostadssatsningen på flera decennier bidrar till ett rekordhögt bostadsbyggande. Vi har vänt det stora underskott vi ärvde av den borgerliga regeringen till ett överskott på 40 miljarder. Det har placerat oss i ett helt nytt läge där vi har resurser att möta de utmaningar som finns i Sverige. I vårbudgeten som presenterades förra veckan försöker vi göra just det genom ökade satsningar på trygghet, välfärd och skola.

Riksdagsledamot Johan Büser

Riksdagsledamot Johan Büser

Regeringens tio välfärdsmiljarder har redan stärkt Västra Götalandsregionen med 377 000 000 miljoner kronor under 2017. I vårbudgeten skjuts det dessutom till ytterligare miljoner till länets förlossningsvård och till arbetet med barns och ungas psykiska hälsa.

Göteborgs stad stärks genom välfärdsmiljarderna med 371 000 000 miljoner kronor under 2017 samtidigt som barn- och ungdomsvården får ett tillskott på 3 000 000 kronor och särskilt utsatta skolor får extra stöd. För att ytterligare öka säkerheten skjuter regeringen nu dessutom till 700 miljoner till polisen. Det är tydliga investeringar i den gemensamma välfärden som skapar trygghet i hela Göteborg. Det är också satsningar som gör staden mer jämlik. Ett jämlikt och tryggt Göteborg skapar framtidstro, för alla.

Nu investerar vi för en trygg och hållbar framtid. Det ger kraft åt vårt gemensamma samhällsbygge och utvecklar den svenska modellen.

Posted in Den svenska modellen, Ekonomi, Jämlikt Göteborg, Johan Büser | Tagged , , , | Kommentarer inaktiverade för Johan Büser: Vårbudgeten är ytterligare ett steg mot en trygg och hållbar framtid!

Mattias Jonsson: Förbjud hyvling! Trygga anställningar skapar trygghet i en ny tid

Under dagen kommer flertalet motioner om hyvling behandlas på vår kongress! Jag tycker det är hög tid att justera lagstiftningen så att hyvling hamnar i historieböckerna en gång för alla.

Jag mötte här om dagen en mycket orolig man som arbetar på ett stort städbolag här i Göteborg. Vi kan kalla honom Mikael. Han berättade för mig att han över en natt fått sin anställningsgrad och lön sänkt med 30 %. Eftersom att Mikael är väldigt rädd om sitt jobb accepterade han att hans anställning hyvlades med kort varsel. Att människors anställningar och inkomster kan ändras om så plötsligt leder naturligtvis till otrygghet. Vårt samhälle är uppbyggt kring heltid, både vad gäller a-kassa och ersättningar från försäkringskassan. Hyvling leder till ökade inkomstklyftor och en urvattning av den svenska modellen.

infografisk mall Mattias (bestämd) hyvling

Mikaels situation är mycket svårt, han vet i dagsläget inte om han kommer kunna bo kvar i sin lägenhet och hur han ska få den nya lägre lönen att räcka till. Än mer problematiskt är att han är långt ifrån ensam. Idag är det vanligt att heltidstjänster görs om till deltider så att anställda får dela på arbetstid istället för att någon sägs upp. Precis som Mikael är många anställda rädda om sina jobb och accepterar därför att deras anställningsgrad och lön sänks över en natt. Facken är överens om att lagen om anställningsskydd ska träda i kraft när arbetstimmarna blir färre. När samma antal personer utför färre arbetstimmar, då råder det arbetsbrist menar facken och därför ska LAS tillämpas.

Det bästa vore förstås om parterna själva kan komma överens om det här! Partsförhållandet är trots allt en grundbult i den svenska modellen. Det kan dock komma att ta lång tid innan man når en sådan överenskommelse och därför menar jag att det är nödvändigt att regeringen redan nu behöver starta en utredning kring vart i lagstiftningen justeringar måste göras för att arbetsgivarna inte längre ska kunna runda LAS. Under vår kongress kommer just hyvlingen bli en mycket omdiskuterad fråga. Flera motioner föreslår lagändringar för att omöjliggöra hyvling! Det tycker jag är mycket positivt, det betyder att problemet har lyfts och därför kan börja åtgärdas.

Att människor har trygga anställningar i Sverige är en förutsättning för att vi ska kunna skapa ett jämlikt Sverige och ett jämlikt Göteborg. Mikael och fler med honom måste ha trygga anställningar för att kunna skapa trygga liv åt sig själva och sina familjer. Hyvling hör inte hemma på svensk arbetsmarknad, det måste förbjudas. Det är en förutsättning för att vi ska fortsätta utveckla den svenska modellen. Det är dessutom en förutsättning för att skapa trygghet i en ny tid!

Posted in Arbete, Den svenska modellen, Göteborg, Jämlikt Göteborg, jobb | Tagged , , | Kommentarer inaktiverade för Mattias Jonsson: Förbjud hyvling! Trygga anställningar skapar trygghet i en ny tid

Sixten och den mystiska sidan

Marina Johansson (S) besöker Bokskåpet

Marina Johansson (S) och klass 1B från Emmaskolan besöker Bokskåpet på Värmlandsgatan

I fredags besökte jag Bokskåpet, en mysig liten bokaffär på Värmlandsgatan i Linnéstan. Bokskåpet är mycket mer än bara en bokhandel, det är en levande mötesplats som drivs med stort engagemang och klokskap av litteraturvetaren och bokälskaren Mia Juhlin och ett antal volontärer.

Förutom de välbesökta sagostunderna på lördagarna, som är öppna för alla, så har Mia också mycket läsaktiviteter i samarbete med olika skolor. När jag tittade förbi så var det klass 1B från Emmaskolan i Angered som var på besök för att visa upp en fantastisk serieberättelse som hela klassen hade arbetat med: ”Sixten och den mystiska sidan”.

Klass 1B (som jag fick veta stod för ”BÄST”) hade tidigare, genom Bokskåpet, fått träffa författaren Ebba Berg och blivit inspirerade. De hade därför bestämt sig för att gemensamt skapa sin egen berättelse, vilket alla tyckte hade varit otroligt spännande och utvecklande. Nu åkte de tillbaka till Bokskåpet för överlämna ett exemplar till Mia. Klassens fröken Alexandra var snäll nog att ge mig ett exemplar av denna dyrgrip.

Marina Johansson (S) tackar klas 1B för "Sixten och den magiska sidan".

Marina Johansson (S) tackar klass 1B för ”Sixten och den mystiska sidan”.

En av de stora förmånerna med mitt uppdrag är att man får träffa sådana fantastiska eldsjälar som Mia, Alexandra och deras kollegor. De gör så otroligt mycket men uppmärksammas trots det alltför sällan. Jag tror att många skulle bli överraskade om de visste hur mycket bra saker som pågår varje dag i Göteborg. Det är tusentals människor som jobbar hårt varje dag för att öka jämlikheten och skapa ett bättre samhälle. I det här fallet genom att ge alla barn en väg in i läsningens underbara värld. Det är en otrolig pepp och energikick att få vara med där det händer.

Ett stort tack till Bokskåpet för er fantastiska verksamhet och till klass 1 BÄST på Emmaskolan! Jag hoppas vi ses snart igen!

"Sixten och den magiska sidan"

”Sixten och den mystiska sidan”

 

Posted in Göteborg | Kommentarer inaktiverade för Sixten och den mystiska sidan

Det minsta vi kan göra för våra minsta

Johanna Johansson och Marina Johansson (S) på Stadsbiblioteket

Marina Johansson (S) på Stadsbiblioteket

Idag är det internationella barnboksdagen, då vi uppmärksammar hur viktigt det är för barn att bli insläppta i läsandets värld så tidigt som möjligt. Det finns en direkt koppling mellan läsning, goda skolresultat och bättre livschanser. Vill vi ge våra ungar bästa möjliga förutsättningar i livet så ska vi alltså läsa för och med dem, mycket och ofta. Just läsning för barn lyfts ofta fram av folkhälsoforskare som den viktigaste åtgärden för ett mer jämlikt samhälle. I vårt arbete med Jämlikt Göteborg så har vi därför satt som första och främsta uppgift att Göteborg ska bli ”Staden där vi läser för våra barn”.

Det är det minsta vi kan göra för våra minsta.

Idag skriver jag om hur viktigt det är med läsning i GT: ”Sagostunden kan vara avgörande”

Posted in Göteborg | Kommentarer inaktiverade för Det minsta vi kan göra för våra minsta

Gunilla Carlsson: ”Människor som står längst från arbetsmarknaden ska få det starkaste stödet till utbildning och jobb”

Som många av er vet är idag 350 000 personer i Sverige arbetslösa samtidigt som det finns 100 000 lediga jobb. Jag är övertygad om att den stora vattendelaren på den svenska arbetsmarknaden är en slutförd gymnasieutbildning! Många arbetslösa har inte den kompetens de behöver för att kunna ta de lediga jobb som finns.

Med en gymnasieexamen ökar möjligheten att få jobb och genom utbildning ökar människors möjlighet till inträde på arbetsmarknaden. Därför är det mycket glädjande att regeringen har beslutat om att införa ett studiestartsstöd som riktar sig till personer med kort tidigare utbildning! Det bidrar till att alla som kan jobba, lättare kommer i arbete.

infografisk mall Gunilla (glad)1

Jag tycker att studiestartsstödet är en viktig del i regeringens satsning på ett kunskapslyft och för att stödja vuxnas lärande. Sverige har ett generöst studiestöd, men arbetslösa med endast kort utbildning bakom sig och liten erfarenhet av arbetsmarknaden kan känna stor osäkerhet inför att skuldsätta sig för studier. Det drabbar hela Sverige och hela Göteborg då arbetslösheten gärna biter sig fast i de grupper där utbildningsnivån är som lägst. Jag tror därför att studiestartsstödet kan bidra till ett mer jämlikt Göteborg.

Med studiestartsstödet kan vi stärka arbetsmarknadens och näringslivets kompetensförsörjning och skapa förutsättningar för fler personers inträde på arbetsmarknaden. De människor som står längst från arbetsmarknaden får det starkaste stödet till utbildning och jobb, det är att skapa framtidstro för alla. Med studiestartsstödet förbättrar vi svenska skolresultat, minskar rekryteringsgapet och ökar människors chans till arbete. Det är att utveckla den svenska modellen!

 

Posted in Arbete, Den svenska modellen, Göteborg, Jämlikt Göteborg, jobb, Näringsliv, Skola, ungdomar, Utbildning | Tagged , , , , | Kommentarer inaktiverade för Gunilla Carlsson: ”Människor som står längst från arbetsmarknaden ska få det starkaste stödet till utbildning och jobb”

Trygg i Bergsjön

Marina johansson (S) och Ann-Sofie Hermansson (S) besöker föreningsaktiva i Bergsjön

Marina Johansson (S) och Ann-Sofie Hermansson (S) besöker föreningsaktiva i Bergsjön

Igår var jag och Soffan i Bergsjön och träffade eldsjälarna bakom stadsdelens framgångsrika trygghetsarbete. Stadsdelens trygghetssamordnare Maria Bolander berättade om trygghetsundersökningarna som genomförs och den positiva utveckling som skett i nära samverkan med civilsamhälle och föreningsliv.

Ulf Melander och Christian Nylén från polisen gav sitt perspektiv och förstärkte ytterligare hur oerhört viktigt det är att civilsamhället är delaktiga i trygghetsarbetet. Finns det bra kontakter mellan polis och medborgare så fungerar det förebyggande arbetet mycket smidigare och blir mycket effektivare.

Anna Byström från Ung Öst och Jan Wikström, Sanna Grosch och Adam Farah från förebyggandeenheten berättade om hur de skapar kontaktytor med ungdomarna i stadsdelen och hur de jobbar för att knyta ihop alla goda krafter som finns.

Det var också väldigt intressant att höra Yoonis Hassan och Leif Palmqvist prata om hur den unika verksamheten med föreningsvandring startade och fortsätter att växa och utvecklas. Flera kvällar i veckan är människor från stadsdelens föreningar ute och vandrar till sent på kvällen. Det är en otroligt viktig insats för att stärka tryggheten och den sociala sammanhållningen i stadsdelen.

Genom att de lokala föreningarna engagerats i trygghetsarbetet så har det också blivit möjligt att hålla Sandklevsskolans idrottshall öppen på fredag- och lördagsnätterna i samarbete med Idrotts- och föreningsförvaltningen. Vi fick en rundvisning och det var jätteroligt att se alla ungdomar och föräldrar som idrottade och umgicks.

Det här är själva kärnan i Jämlikt Göteborg. När vi samlar de goda krafterna i samhället, medborgarna, föreningslivet, polisen och staden, och jobbar tillsammans så bygger vi ett starkare och bättre samhälle. Det är oerhört inspirerande att se den där positiva glimten i ögat på folk, den där känslan av att jobba tillsammans för att skapa något större och bättre för alla. Det är så vi bygger landet.

Posted in Göteborg | Kommentarer inaktiverade för Trygg i Bergsjön

Johan Büser: Först när tryggheten är säkrad kan människor känna framtidstro!

När jag pratar med göteborgare kommer ofta trygghetsfrågan upp. Välfärd, bostad och arbete är alltid viktiga frågor men frågor som rör kriminalitet och känslor av otrygghet är något som är angeläget för många göteborgare.  Vi har under en tid sett en tydlig och mycket oroande trend med skjutningar såväl i ytterstad som innerstad. Den organiserade brottsligheten hotar den ordning vårt samhälle bygger på. 

Jag som riksdagsledamot kan inte acceptera kriminaliteten och jag är oroad över att människor känner sig otrygga. Det är av högsta prioritet för oss socialdemokrater att nödvändiga insatser riktas mot att bekämpa såväl kriminaliteten som dess grogrunder.  För att skapa trygghet i en ny tid krävs ökade resurser och effektivare reformer – det är att investera i framtiden och det verkar mer långsiktigt än borgerliga skattesänkningar. 

Riksdagsledamot Johan Büser

Riksdagsledamot Johan Büser

Jag är övertygad om att utvecklingen går att vända. Igår presenterade regeringen det första nationella brottsförebyggande programmet på 20 år, ”Tillsammans mot brott”.

Totalt innebär satsningen ett resurstillskott på 40 miljoner kronor per år, som främst kommer riktas mot att unga förhindras att dras in i gäng och att socialt utsatta bostadsområden blir trygga och säkra. Det brottsförebyggande arbetet är mycket viktigt i sammanhanget och där tror jag att samverkan mellan olika instanser är avgörande för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Satsningar riktas också mot Sveriges poliskårer genom att regeringen fördubblar intagningen till polisutbildningen. Straffen för grova våldsbrott och grova vapenbrott kommer som ett led i programmet att skärpas, för att göra det så svårt som möjligt att vara kriminell i Sverige.

Jag är övertygad över att en politik för minskade klyftor, fler i arbete och bättre skola lägger grunden för ett tryggare samhälle. Att arbetslösheten nu minskar, särskilt bland ungdomar, är mycket viktigt för att nyrekryteringen till kriminella gäng ska upphöra. I kombination med det nya brottsförebyggande programmet tror jag att vi inom kort kan uppnå ökad trygghet runt om i Sverige. Människors trygghet måste kunna garanteras, det är viktigt i arbetet för ett jämlikt Göteborg. Först när tryggheten är säkrad kan människor känna framtidstro.

Posted in Aktuellt, Göteborg, Jämlikt Göteborg, Johan Büser, Trygghet, ungdomar | Tagged , , | Kommentarer inaktiverade för Johan Büser: Först när tryggheten är säkrad kan människor känna framtidstro!

Shadiye Heydari: Den svenska modellen bygger på en jämlik skola!

När jag besökte en gymnasieskola i Göteborg för en tid sedan var det mycket som pekade på att den svenska skolan har blivit bättre! I den senaste internationella kunskapsmätningen PISA har svenska elever dessutom förbättrat sina resultat i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Även om det är långt kvar till de nivåer som svenska elever presterade på i början av 2000-talet, ligger Sverige återigen antingen över eller på genomsnittet i OECD i samtliga ämnen.

Det som däremot är på väg åt fel håll är jämlikheten i skolan, såväl i Göteborg som i Sverige generellt.  I dag ökar klyftorna mellan både elever och skolor, vilket gör mig som socialdemokrat mycket orolig. Föräldrars utbildningsnivå och hur många böcker som står i bokhyllan där hemma ökar i betydelse för vilka möjligheter eleven har att få en kvalitativ skolgång. Även vilken skola eleven går på har ökat kraftigt i betydelse för vilka skolresultat eleven uppnår. Så kan vi ju naturligtvis inte ha det. Den svenska modellen bygger på en jämlik skola där ingen lämnas efter.

Riksdagsledamot Shadiye Heydari besöker Plusgymnasiet i Göteborg.

Riksdagsledamot Shadiye Heydari träffar en gymnasieklass i Göteborg .

En anledning till att ojämlikheten har brett ut sig i skolan är till följd av Skolvalet, så som det är uppbyggt idag. Det bidrar till att resursstarka familjer i hög grad kan välja bort de skolor där resurssvaga barn går. Det har bidragit till att segregationen i skolan har ökat

Som socialdemokrat menar jag att det finns ett egenvärde i att elever med olika bakgrund och förutsättningar möts i skolan. Men jag bekymras även över en utveckling där segregationen i skolan riskerar att skapa olika förutsättningar för eleverna. Skolor med tuffa förutsättningar kan exempelvis ha svårare att rekrytera och behålla skickliga lärare, vilket gör att jämlikheten försämras i skolsystemet.

Skolan är ett område som förtjänar breda överenskommelser och långsiktiga spelregler. Därför förhandlar den socialdemokratiskt ledda regeringen gärna med de övriga partierna om just frågorna som berör skolan. Våra utgångspunkter är dock mycket tydliga: Skolan ska vara en mötesplats för elever med olika bakgrund, och de aktörer som får samhällets förtroende att bedriva utbildning ska göra det med kvalitet som ledstjärna – inte vinst. Så menar jag att vi skapar en jämlik skola.

 

Posted in Den svenska modellen, Jämlikt Göteborg, Skola, Utbildning | Tagged , , | Kommentarer inaktiverade för Shadiye Heydari: Den svenska modellen bygger på en jämlik skola!

Mattias Jonsson: Ökade satsningar på utbildning skapar fler jobb och mer framtidstro!

Det går bra för landet Sverige! Svensk arbetsmarknad är starkast i EU. Det satsas på både bostadsbyggande och infrastruktur- vilket gör mig som socialdemokrat både stolt och hoppfull inför framtiden.  Västsverige och Göteborg är en tillväxtmotor för hela landet och växande företag skapar fler jobb! Att människor har arbeten att gå till, bostäder att bo i och enkelt kan förflytta sig däremellan är A och O för ett modernt välfärdsbygge. Det är så vi utvecklar den svenska modellen och gör Göteborg till en jämlik stad för alla.

Ur ett långsiktigt perspektiv krävs det dock vissa insatser redan nu för att svensk ekonomi ska fortsätta att utvecklas i samma stadiga takt. När jag pratar med företag runt om i landet, och särskilt företag i Västra Götaland, är det en problembild som framgår tydligare än någon annan. Om tio år kommer stora pensionsavgångar bli ett faktum och därför ökar nu vikten av att nyrekrytera kompetent och rätt utbildad personal. I veckan kunde man i Göteborgs-Posten läsa om färg- och kemiföretaget Akzo Nobel där 25 % av personalstyrkan kommer att gå i pension om tio år, bara i Västra Götaland behöver företaget tillsätta 300 tjänster. Många företag har likt Akzo Nobel stora pensionsavgångar att vänta och sökandet efter nya förmågor tar nu därför sin början.

infografisk mall Mattias (glad)

Att företag måste rekrytera personal är naturligtvis inte något negativt, tvärtom! Det som kan bli svårt för arbetsgivare i Västra Götaland och Göteborg är att hitta människor med rätt kompetens. I Västsverige blir problemet särskilt komplicerat eftersom att det är hård konkurrens om de studenter som kan arbeta inom teknikbaserade industrier. I Västra Götaland är det som bekant inte bara färg-och kemiindustrin som är stor utan också t.ex. fordonsindustrin. När företag och industrier inte lyckas rekrytera kompetent arbetskraft inom landets gränser, minskar den svenska konkurrenskraften vilket i förlängningen kommer lägga locket på den starka ekonomiska tillväxt vi lyckats åstadkomma.

Därför ökar nu trycket på både regional, lokal och nationell nivå att investera i utbildning för både ungdomar och vuxna. Regeringens övergripande mål är att skapa fler jobb. Då måste människor också ges möjlighet till rätt slags utbildning för att kunna bli anställda. Redan tidigare har regeringen gjort stora investeringar i vuxnas möjligheter till utbildning genom exempelvis ökade antal utbildningsplatser på yrkes-och folkhögskolor. Det är en politik som dels stärker människors ställning på arbetsmarknaden och gör att de kan känna sig trygga i en föränderlig tid- men det bidrar också till att de branscher som tidigare haft svårt att rekrytera människor kommer få det lättare att anställa!

Om Sverige ska nå regeringens mål om att ha EU:s lägsta arbetslöshet till 2020 är det mycket viktigt att vi effektivt bemöter den matchningsproblematik som idag finns, mellan människors utbildning och arbetsmarknadens behov. Därför är jag övertygad om att regeringens handlingsplan för smart industri är en nödvändig paketlösning för att komma till rätta med problemet. I strategin lyfts bland annat behovet av tidigt göra ungdomar intresserade av naturvetenskap och kemi, öka antalet lärarplatser inom dessa ämnen samt öka viljan hos färdigutbildade ingenjörer att rikta in sig mot kemiindustrin! Också genom utökad och förbättrad validering kan rekryteringen till industrin underlättas avsevärt.

När arbetsmarknadens behov matchas på rätt sätt ökar möjligheterna för Sverige att konkurrera internationellt, samtidigt som vi minskar arbetslösheten och ger människor anledning att känna framtidstro. För mig är det i allra högsta grad att utveckla den svenska modellen!

 

Posted in Arbete, Den svenska modellen, Ekonomi, Göteborg, Internationellt, investeringar, Jämlikt Göteborg, jobb, ungdomar, Utbildning, Västsverige | Tagged , , , | Kommentarer inaktiverade för Mattias Jonsson: Ökade satsningar på utbildning skapar fler jobb och mer framtidstro!